Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

2. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

3. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

4. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

5. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

6. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

7. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

a) ima dva grijača
b) da je predviđena za 220V
c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

8. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

QSP 145525
QSY 145525
QRB 145525
QRG 145525

2. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

3. Slovo O se na engleskom sriče kao:

Juliet
Osaka
Oscar
Osimo

4. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

5. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

6. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

7. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

PA
PA2
PA1
AP

8. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

9A1AAA
9U/HR1AA
F5XX
S79NO

9. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

10. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski radioamateri HR
Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
Hrvatski radioamaterski savez HRS
Savez radioamatera Hrvatske

11. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

12. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

13. Što znači kratica QRM?

a) atmosferske smetnje
b) udaljenost između radiopostaja
c) smetnje drugih radiopostaja
d) pojačajte snagu

14. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

a) samo u Americi
b) ne, samo na KV natjecanjima
c) samo u Hrvatskoj
d) da, smije se koristiti svuda

15. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

16. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

a) DNV
b) QSL
c) LOG
d) RDN

17. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OE3REB?

a) Ukrajine
b) Engleske
c) Češke
d) Austrije

18. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
b) skala za obračun udaljenosti postaja
c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

19. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

20. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti