Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

2. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

3. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

4. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

5. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

8. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

10. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

600 kHz niža od izlazne.
ista kao i izlazna.
4.5 Mhz viša od izlazne.
6 Mhz niža od izlazne.

Operativni dio i propisi

1. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

2. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

3. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

50 W
75 W
100W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

4. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

9A
9X
9H
9U

5. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

Svaki operator koji radi na postaji
Vlasnik radio postaje
Predsjednik ili tajnik radiokluba
Operatori A razreda

6. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Ime korespodenta.
Vrijeme održane veze
Vrsta rada
Frekvencija/opseg

7. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

Avionskom poštom.
Preko QSL biroa.
Običnom poštom.
QSL karte obično ne šaljemo.

8. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

9. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) telefonijom
b) telegrafijom
c) na stranom jeziku
d) signalima nejasnog značenja

10. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

a) FM
b) RTTY
c) SSB
d) CW

11. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

12. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

a) kartica za identifikaciju radiopostaje
b) kartica za evidenciju održane veze
c) kartica za potvrdu održane veze
d) kartica dozvole za rad

13. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

14. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

15. Koje je značenje kratice NAME?

a) ime moje postaje
b) ime mog mjesta
c) moje ime
d) proizvođač moje postaje

16. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

a) sami ga određujemo
b) SOS
c) ne znam
d) HELP

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

18. Što znači kratica QRZ?

a) tko me zvao
b) točna frekvencija
c) promijenite rekvenciju
d) mjesto javljanja

19. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

a) horizontalna
b) cirkularna
c) nema pravila
d) vertikalna

20. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

a) Perua
b) Japana
c) Albanije
d) Grčke