Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

2. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

3. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

4. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

5. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

6. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

7. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
diodu
osigurač
potenciometar

8. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

9. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

10. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

Operativni dio i propisi

1. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

5 godina
10 godina
20 godina
sve dok se ne povuče

2. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

3. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

4. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

5. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

6. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

nadimkom
imenom i prezimenom
pozivnim znakom
inicijalima vlasnika postaje

7. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

HAM
HAMLET
YL
OM

8. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

a) 12 godina starosti
b) 16 godina starosti
c) 18 godina starosti
d) 14 godina starosti

9. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

10. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

a) obavljati prijenos običnim jezikom
b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

11. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

a) oni osobne prirode
b) oni nepristojnog sadržaja
c) oni koji unose zabunu
d) oni religiozne prirode

12. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

13. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama

14. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

16. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

17. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

a) Čilea
b) Švicarske
c) Grčke
d) Portugala

18. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

19. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

20. Koje je značenje kratice QSO?

a) pojačajte snagu
b) amaterska veza
c) promijenite frekvenciju
d) imam smetnje