Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

2. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

3. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

4. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

5. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

6. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

8. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

2. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

3. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

4. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

Avionskom poštom.
Preko QSL biroa.
Običnom poštom.
QSL karte obično ne šaljemo.

5. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

6. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Upotrebljeni frekventni opseg.
Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Podaci o smetnjama.
Primljeni raport.

7. Što je od navedenog QTH lokator?

JM5PA
JM55PA
J5PA
JM54PAW

8. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

9. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

HAM
HAMLET
YL
OM

10. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju

11. Što znači kratica QSY?

a) tko me je zvao?
b) nemam ništa za vas
c) promijenite frekvenciju odašiljanja
d) atmosferske smetnje

12. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

13. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

14. Koje je značenje kratice NAME?

a) ime moje postaje
b) ime mog mjesta
c) moje ime
d) proizvođač moje postaje

15. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

16. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

17. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

a) samo na telegrafiji
b) da
c) ne
d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

18. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

a) lokalno vrijeme
b) UTC
c) vrijeme koje je kod korespodenta
d) nema pravila

19. Kojom vrstom modulacije ćemo raditi na 144,300 MHz?

a) FM
b) FSK
c) SSB
d) SSTV

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

a) Mađarske
b) Švicarske
c) Argentine
d) Francuske