Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

    U
    R
    L
    H

2. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

3. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

4. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

    a) od plastike
    b) od drva
    c) od stakla
    d) od željeza

5. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

6. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

7. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

9. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

2. Postaja K2AM/mm

    je iz USA i trenutno radi iz automobila
    je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
    je iz USA i trenutno radi sa plovila
    se zabunila

3. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
    Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
    Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
    Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

4. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

    PA
    PA2
    PA1
    AP

5. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Vremenska prognoza.
    Vrijeme održane veze.
    Redni broj veze u tekućoj godini.

6. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

    Poslani raport.
    Primljeni raport.
    Svoja pozivna oznaka.
    Podatak o frekventnom opsegu.

7. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

8. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

9. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

10. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo ako tu radi i korespodent
    d) ne

11. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

12. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost između radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

13. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA9DT?

    a) Slovenije
    b) Škotske
    c) Turske
    d) Japana

14. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

    a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
    b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

15. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga određujemo

16. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

17. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

    a) na svim područjima
    b) na 3,5 i 7 MHz
    c) na 14, 21 i 28 MHz
    d) ne znam

18. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

19. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo radnim danom
    d) ne

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

    a) samo neradnim danima
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da