Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

2. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

3. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

4. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

5. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

    a) 200Ω
    b) 100Ω
    c) 50Ω
    d) 25Ω

6. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

7. Izrazom P=UI je određeno:

    a) koliki je fazni pomak na trošilu
    b) kolika je snaga na trošilu
    c) koliki je unutrašnji otpor izvora
    d) napon baterije

8. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

9. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

10. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

Operativni dio i propisi

1. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

    PWR
    QRO
    QRP
    TX

2. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

3. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

    50 W
    75 W
    100W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

4. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
    U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
    U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

5. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

6. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

7. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

    Svaki operator koji radi na postaji
    Vlasnik radio postaje
    Predsjednik ili tajnik radiokluba
    Operatori A razreda

8. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

    Podatak o smetnjama na opsegu.
    Poslan RS(T) raport.
    Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
    Ime odgovornog operatora.

9. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

10. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

    Poslani raport.
    Primljeni raport.
    Svoja pozivna oznaka.
    Podatak o frekventnom opsegu.

11. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

    Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
    Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
    Nikad.
    Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

12. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

    nadimkom
    imenom i prezimenom
    pozivnim znakom
    inicijalima vlasnika postaje

13. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između radiopostaja
    b) koliko je sati
    c) da li da prestanem s emitiranjem
    d) promjenjivi signali

14. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

    a) Danske
    b) Finske
    c) Austrije
    d) Belgije

15. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

    a) na svim područjima
    b) na 3,5 i 7 MHz
    c) na 14, 21 i 28 MHz
    d) ne znam

16. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

17. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

18. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

19. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

20. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

    a) horizontalna
    b) cirkularna
    c) nema pravila
    d) vertikalna