Najnoviji postovi na forumu

VHF DX CLUSTER - POSLJEDNJI SPOTOVI

HRS je dobio odgovor od HAKOMA na dopis koji smo poslali  u vezi smetnji koje se javljaju na 145.750 kHz, na izlaznoj frekvenciji repetitora R6.
HAKOM je uvažio naše prijedloge, te je uputio dopis vlasniku kabelske televizije B-net, tvrtki VIPnet d.o.o u kojem im sugerira da prilikom projektiranja svoje kabelske mreže vode računa o razinama elektromagnetskog polja smetnji koje uzrokuje instalacija (kabeli, razvodi, pojačala), te da se na kritičnim lokacijama izbjegava korištenje kabelskog kanala S06.
HAKOM traži od HRS-a da dostavi lokacije na kojima su smetnje kablovske televizije B-neta izražene, pa će provesti mjerenja i tražiti od B-neta da te smetnje otkloni.
Zbog toga molim sve koji imaju podatke na kojim lokacijama u Zagrebu i u kojim gradovima postoje smetnje da pošalju te podatke u HRS radi daljnjih aktivnosti oko tog problema.
73
9A6A