Najnoviji postovi na forumu

VHF DX CLUSTER - POSLJEDNJI SPOTOVI

hrs logo b

U nedjelju, 15. svibnja 2022. godine u vremenu od 07-12 sati (UTC), u sklopu 5 perioda 9A Activity contesta, održava se UKV natjecanje Pokuplje 2022. Pravila možete pronaci ovdje:
 
Pravila UKV natjecanja POKUPLJE
2022
 
1. TERMIN I ORGANIZATORI
Suorganizatori natjecanja POKUPLJE su radio klubovi čiji gradovi i/ili općine leže uz rijeku Kupu ili s njom
graniče.
Natjecanje se održava svake godine, treću nedjelju u mjesecu svibnju (15. 05. 2022. godine), a svake
godine jedan od radio klubova suorganizatora je organizator.
Organizator za 2022. godinu je Radio klub 9A1CFI Ogulin.
 
2. VRIJEME
Natjecanje počinje u 07.00 UTC i traje do 12.00 UTC istog dana (po lokalnom vremenu to je od 9.00 do
14.00).
 
3. SUDIONICI
U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje I. Regije IARU, u skladu s uvjetima iz dozvole za
rad.
 
4. FREKVENCIJE I VRSTE RADA
Natjecanje se održava na opsezima :
144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz s tim da se natjecatelji moraju pridržavati band-plana i preporuka
I.Regiona IARU. U natjecanju su dopuštene vrste rada CW/SSB/FM.
 
5. KATEGORIJE
A - Jedan operator
Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakva pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i
sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:
A1 – 144 MHz
A2 – 432 MHz
A3 – 1296 MHz
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.
 
B - Više operatora – svi opsezi
 
Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i svi klubovi, bez obzira na broj operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:
B1 – 144 MHz
B2 – 432 MHz
B3 – 1296 MHz
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.
 
O - Radiopostaje suorganizatora - svi opsezi
U ovu kategorije spadaju sve postaje suorganizatora (vidi t. 10). Nije potrebno posebno se prijavljivati u
ovu kategoriju, već se za postaje suorganizatora rezultati generiraju automatski iz kategorije B1, B2 i B3.
Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. Broj TX, RX i/ili TRX-ova nije ograničen,
ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal u opsegu.
 
6. RAPORTI
U vezama se izmjenjuju: raport po RS/T skali, redni broj koji počinje s 001 na svakom opsegu i nastavlja
se svakom idućom vezom do kraja natjecanja, te QTH lokator.
 
7. BODOVANJE
Svaki kilometar premoštene udaljenosti vrednuje se sa 1 bodom. Sa svakom postajom boduje se samo
jedna veza po opsegu u cijelom natjecanju. Višestruke (duple) veze moraju biti upisane u LOG, ali se ne
boduju.
Na frekvencijama 432MHz i 1296 MHz, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga
banda i na taj način dobije se ukupni broj bodova za taj band.
KOEFICIJENTI:
144 MHz x 1
432 MHz x 5
1296 MHz x 10
Veze održane refleksijom od Mjeseca (EME), meteorskim tragovima (MS), putem satelita, aktivnih
repetitora, te veze na frekvenciji 145.500 (kanal S20, odnosno V40), se ne boduju za natjecanje.
 
8. ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJE
Natjecateljska komisija poništit će sve višestruke veze na jednom opsegu.. Komisija će poništiti svaku
nekompletnu vezu i svaku vezu u kojoj se nađe da je neki od elemenata veze krivo upisan (odnosi se na
pozivnu oznaku, primljeni i predani raport, uključivo brojem veze i QTH-lokatorom, te ako se vrijeme
upisivanja QSO-a kod korespondenata razlikuje za 10 ili više minuta).
 
Diskvalificiran će biti natjecatelj za kojeg se utvrdi na osnovi najmanje tri neovisne prijave natjecatelja,
koji pošalju LOG, da je namjerno kršio pravila natjecanja, ili da se nije pridržavao uvjeta iz dozvole za rad
radiopostaje te ometao rad ostalih natjecatelja.
 
9.NAGRADE
- Kategorije A1, A2, A3 / B1, B2, B3 za prva tri mjesta dodjeljuju se diplome s naznakom plasmana.
- Deset prvoplasiranih postaja u svakoj kategoriji dobivaju diplome s naznakom plasmana.
- Sve postaje koje u roku pošalju natjecateljski dnevnik dobivaju diplome za sudjelovanje u natjecanju.
 
10. SUORGANIZATORI
9A1CVW - Karlovac
9A1PET - Petrinja
9A1CEU - Ozalj
9A1CEP - Duga Resa
9A1CAR - Glina
9A1DFG – Sisak
 
11. LOGOVI
LOG-ovi se samostalno postavljaju na 9A VHF contest robot na internet adresi:
https://www.hamradio.hr/vhfrobot/index.php najkasnije drugi ponedjeljak po održanom natjecanju
(23. 05. 2022. godine do 23:59 UTC).
Adresa organizatora:
9A1CFI – Ogulin
B. Frankopana 13
47300 Ogulin
CROATIA
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
12. REZULTATI
Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na Internetu
http://www.hamradio.hr/pokuplje i www.hrvhf.net) , nakon isteka roka za dostavu logova.
Primjedbe na rezultate upućuju se na istu adresu kao i log, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih
rezultata.
Službeni rezultati bit će objavljeni putem Interneta.
 
 
13. TUMAČENJE PROPOZICIJA
Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo natjecateljska komisija koju formira organizator
natjecanja 'Pokuplje 2022' godine, a sastoji se od tri člana kluba.
Komisija pregledava LOG-ove, izdaje neslužbene i službene rezultate, rješava pritužbe natjecatelja, a
odluke komisije su konačne.
Komisiju natjecanja „Pokuplje 2021“ čine:
- predsjednik komisije – Marijo Brletić 9A7KFF
- član – Igor Orlić 9A3MAJ
- član – Miroslav Brozović 9A3GTB
 
Predsjednik:
Marijo Brletić 9A7KFF