Najnoviji postovi na forumu

VHF DX CLUSTER - POSLJEDNJI SPOTOVI

rk ntesla

            PRAVILA UKV natjecanja "BILOGORA"

Radio klub "Nikola Tesla" Bjelovar, 9A1GIJ, organizator je UKV contesta "BILOGORA" .

Termin održavanja natjecanja je treća nedjelja u mjesecu kolovozu.

Vrijeme održavanja natjecanja od 7,00 do 12,00 po UTC-u.

Frekvencije – natjecanje se održava na 144 MHz sukladno band planu 1.regije IARU-a.

Kategorije:

A - jedan operator, sve vrste rada

B – više operatora, sve vrste rada (klubovi)

C – samo FM

D – stanice izvan 9A

Vrste rada – dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od mjeseca (EME), meteorskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora kao i cross-band veze se ne priznaju.

Dopuštena snaga predajnika mora biti uskladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske stanice.

Raporti – tijekom natjecanja obezna je izmjeba raporta po RST skali, rednom broju veze (koji počinje s 001) i WW lokatora.

Bodovanje – se provodi po principu 1km =1 bod. Tijekom natjecanja dozvoljena je samo 1 veza s istom stanicom bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti obvezno upisane u dnevnik, jasno označene i bodovane sa nula bodova.

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podacima veze: nadnevak, vrijeme (UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta te ostvareni QRB u kilometrima.

Zbrojni list treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

Oduzimanje bodova ili diskvalifikacija te sve moguće sporne situacije rješavat će se u skladu naputka o pravilima VHF/UHF natjecanja 1.regije IARU-a.

Prijava natjecateljskih dnevnika provodi se isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu na VHF (UKV) robot na adresi www.hrvhf.net, rubrika "Contest", opcija "Upload EDI" uz potvrdu slanja za plasman kod organizatora perioda

Rok za dostavljanje dnevnika je 8 dana po održanom natjecanju.

Obrada dnevnika i objava rezultata – Neslužbeni rezultati bit će objavljeni na web stranici hrvhf.net rubrika "Contest" (VHF ROBOT) najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbu na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pisanom obliku najkasnije 8 dana nakon objave istih. Po isteku roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Pravo tumačenja pravila natjecanja ima isključivo natjecateljska komisija RK "Nikola Tesla" Bjelovar 9A1GIJ. Sve što nije regulirano ovim pravilima, regulira Pravilnik1.regije IARU-a za VHF conteste.


Nagrade natjecateljima

Medaljom će biti nagrađene tri prvoplasirane stanice u svim kategorijama, a diplomom sve koje u roku pošalju dnevnik.

Posebne odredbe

Klupska stanica RK "Nikola Tesla" pod pozivnim znakom 9A1GIJ/9A9D sudjeluje izvan plasmana u natjecanju.

U kategoriju B – više operatora sve vrste rada, isključivo se prijavljuju sve stanice organizacija radioamatera (klubovi, udruge društva i dr.) bez obzira koliko vrsta rada koristile u natjecanju (kategorija A i C samo za osobne /privatne/ stanice, a kategorija D mješovito).

Po isteku žalbenog roka službeni rezultati bit će objavljeni i na web stranici RK "N.Tesla" 9A1GIJ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natjecateljska komisija RK "Nikola Tesla" Bjelovar

Mile Štrk, 9A9Y, predsjednik

Branko Vidović, 9A2AT, član

Željko Bukvić, 9A4FB, član