Kutinska dunja 2023.

 

Članovi Radio kluba Kutina organiziraju u nedjelju,17. rujna 2023.godine UKV natjecanje “Kutinska
dunja 2023”, u sklopu obilježavanja Dana grada Kutine. Ovo je devetnaesta godina za redom kako
članovi kluba organiziraju natjecanje i hamfest.

Hamfest će biti organiziran na starom mjestu ( BETLEHEM) ali u novom terminu,za što če mo Vas na
vrijeme obavijestiti . Veselimo se susretu sa Vama!

ORGANIZATOR NATJECANJA je Radio klub" Kutina" (9A1FAB) iz Kutine, a Suorganizator je Hrvatski
radi amaterski savez (HRS)
TERMIN - UKV natjecanje " Kutinska Dunja 2023" održava se ove godine u nedjelju 17. rujna,
(tradicionalno treća nedjelja u mjesecu).
VRIJEME - Natjecanje počinje u nedjelju u 07.00 UTC i završava u 12.00 UTC.
SUDIONICI - U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske, te sve
ostale postaje iz zemalja članica I. regije IARU-a
FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 MHz
sukladno band-planu I. regiona IARU-a.

KATEGORIJE:

A)Jedan operator - Velika snaga: Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i
podzakonskom regulativom i operatorskim razredom.( Samo 9A operatori)

B)Jedan operator - Mala snaga: Natjecatelji u kategoriji jedan operator, koji emitiraju sa najvećom
snagom do 100W i koriste jedan antenski sustav usmjerenog ili kružnog zračenja.(Samo 9A operatori)

C)Više operatora - Velika snaga: Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i
podzakonskom regulativom i operatorskim razredom.( Samo 9A operatori)

D) Više operatora - Mala snaga: Natjecatelji u kategoriji više operatora, koji emitiraju sa najvećom
snagom do 100W i koriste jedan antenski sustav usmjerenog ili kružnog zračenja.(Samo 9A operatori)

E) Samo YL -operatori

F) Postaje izvan 9A sve vrste rada

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu

1. regiona IARU-a.
Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita,
transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenomu dozvoli za rad radio
amaterske postaje.
U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Nije dopuštena promjena jednom
odabrane lokacije.

RAPORTI - U vezama se izmjenjuje RS(T) + redni broj veze koji počinje sa 001 i nastavlja se sa svakom
idućom vezom te WW lokator.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja (pojedinoga
perioda) dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada.
Duple veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

NAGRADE - Sve tri prvo plasirane postaje u svim kategorijama dobivaju diplome i (plakete ili pehare),
dok ostali učesnici dobijaju diplome s naznačenim osvojenim mjestom . Svi imate priliku skinuti
diplome u PDF formatu na stranici http://fab-kutina.hr/

NATJECATELJSKI DNEVNICI - vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podatcima veze:
nadnevak, vrijeme (po UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj
veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz
kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje
EDI datoteke).
SLANJE LOGOVA: - isključivo u edi, formatu na adresu: UKV Robot: www.hrvhf.net Rubrika "Contest" -
> upload EDI
Logovi moraju biti poslani najkasnije 8 dana od odražavanja natjecanja, odnosno najkasnije do
25.09.2023.
Pri slanju logova e-mailom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru.
Svi logovi koji ne stignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje.

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno
naputku o pravilima UKV natjecanja I. regiona IARU-a.

REZULTATI - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na internetu //hrvhf.net

Rok za žalbe i prigovore iznosi 15 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata.
Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi, rezultati postaju službeni.
Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija radio kluba "Kutina".
Sve su odluke natjecateljske komisije konačne.

Članovi komisije za natjecanje u 2023. godini su:
1. Zdenko Bogadi 9A3UJ, Predsjednik komisije
2. Darko Petranović 9A6RZC,član
3. Stjepan Hrastnik 9A3DPS,član