PRAVILA NATJECANJA «LIPIK 2021»

 

TERMIN: UKV natjecanje «Lipik 2021» održava se ove godine u nedjelju 17. listopada 2021, treću nedjelju u listopadu, u sklopu 9A Activity contesta.

VRIJEME: Natjecanje počinje u nedjelju u 07.00 UTC i završava u 12.00 UTC.

SUDIONICI: U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske, te sve ostale postaje iz zemalja članica I regiona IARU- ( u posebnoj kategoriji F).

FREKVENCIJE: U natjecanju se radi na 144 MHz CW, SSB i FM, u skladu s band planom po preporuci I regiona IARU-a. Veze održane refleksijom od mjeseca (EME), meteorskih tragova (MS), preko satelita, transpordera ili repetitora, kao cross band veze ne priznaju se.

KATEGORIJE:

A - jedan operator sve vrste rada (samo 9A)

B - više operatora sve vrste rada (samo 9A)

C - Jedan operator samo FM vrsta rada

D - (X)YL-ke samo FM vrsta rada ( samo osobni pozivni znak)

F - postaje izvan 9A sve vrste rada

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenomu dozvoli za rad radio amaterske postaje.

U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije za vrijeme natjecanja.

RAPORTI - U svim vezama se izmjenjuje RS(T) + redni broj veze koji počinje sa 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom, te WW lokator. .

BODOVANJE - Veze se boduju po načelu jedan kilometar - jedan bod. Tijekom natjecanja dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti uvedene u dnevnik, jasno označene i bodovane sa nula bodova.

NATJECATELJSKI DNEVNICI - Natjecateljski dnevnici vode se na standardnim obrascima za UKV natjecanja koji preporučuje I region IAUR-a, sa svim potrebitim podacima ( nadnevak, vrijeme po UTC, pozivna oznaka korespodenta, vrsta rada, izmijenjeni raporti sa rednim brojem veze, WW lokator korespodenta, ostvaren QRB u kilometrima. Obvezni podaci u zbirnom listu su ime i prezime, odnosno naziv radio kluba, pozivna oznaka, WW LOC, ODX WW LOC, ODX QRB, POWER, zbroj ostvarenih bodova, kategorija sudionika, komentar o natjecanju i eventualna prijava na rad drugih sudionika natjecanja.

Logovi moraju biti poslani najkasnije 7 dana od održavanja natjecanja, odnosno najkasnije do 24.10.2021. do 24 sata, na UKV robot. Molimo sve sudionike natjecanja, koji stavljaju svoje logove sami na robot, da obavezno stave svoju mail adresu u zbirnu listu.

DISKVALIFIKACIJA: Diskvalificirati će se svaki učesnik koji bude imao više od 30% pogrešaka u obradi logova, te ako na rad pojedinca budu najmanje tri opravdane prijave za ne pridržavanje propozicija ili uvjeta iz dozvole za rad kao i poštivanje HAMSPIRIT-a. Ako se utvrdi da su pripisivane veze, bez obzira na broj i QRB, javno će se obznaniti pozivni znak natjecatelja, te će biti diskvalificiran.

NAGRADE - Sve tri prvoplasirane postaje u svim kategorijama dobivaju diplome, plakete, dok ostali učesnici diplome sa naznačenim osvojenim mjestom. Svi koji ne budu uvršteni u plasman dobivaju diplome za sudjelovanje u pdf-u.

Rok žalbe i prigovore iznosi 7 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata, koji će biti objavljeni na web stranici : www.hamradio.hr/9a4u, na stranici HRS-a, VHF/UHF portal! Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi i žalbi, rezultati postaju službeni. Vrijeme dodjela diploma i nagrada biti će u prosincu, ako budu uvjeti,,, te o datumu svi natjecatelji će biti obaviješteni putem na web stranici radio kluba i 9A VHF UHF portalu.

Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija radio kluba «LIPIK». Sve su odluke natjecateljske komisije konačne. Članovi natjecateljske komisije za 2021. godinu su:

1. Miroslav Fila 9A4MF predsjednik

2. Antun Marošević 9A4BQ član

3 Ivan Zandona   9A6JTW član