CAC – HRVATSKI AKTIVITI CONTEST

  

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i
povećanja aktivnosti na svim dodijeljenim radioamaterskim UKV frekvencijskim
područjima od 50 MHz do 1,3 GHz.

Pravo sudjelovanja

U natjecanju mogu sudjelovati svi licencirani radioamateri sa važećom dozvolom.

Termini natjecanja
- 144 MHz – svaki prvi utorak u mjesecu
- 432 MHz – svaki drugi utorak u mjesecu
- 1,3 GHz – svaki treći utorak u mjesecu
- 50 MHz – svaki drugi četvrtak u mjesecu
- 70 MHz – svaki treći četvrtak u mjesecu
Vrijeme održavanja
- 18.00 – 22.00 UTC od studenog do ožujka
- 17.00 – 21.00 UTC od travanja do listopada
Kategorije

Svaki frekvencijski opseg ima svoje natjecanje u 4 kategorije:
o Velika snaga (iznad 100 W)
o Mala snaga (do 100 W)
o Strane stanice velika snaga (iznad 100 W)
o Strane stanice mala snaga (do 100 W)
o Na opsegu 1,3 GHz samo su dvije kategorije: mala snaga i strane stanice mala snaga

Ukupni rezultat

U ukupni rezultat zbrajaju se svi rezultati sa svih rađenih opsega , a rangiraju se u 4
kategorije:
o Ukupni rezultat mala snaga
o Ukupni rezultat velika snaga
o Ukupni rezultat stranih stanica mala snaga
o Ukupni rezultat stranih stanica velika snaga
Rezultati sa opsega 1,3 GHz idu u kategoriju mala snaga (mala snaga i strane stanice
mala snaga)
U rezultat pojedine stanice se zbrajaju i rezultati koje stanica radi iz portabla ( /P , /M, tj. ako
ne radi iz mjesta koje je upisano u dozvoli).

Obvezni podaci koji se razmjenjuju u vezi

RS(T) (preporuča se razmjena stvarnih raporta) i QTH lokator (6 znamenki). Ne razmjenjuje
se redni broj veze.
Duple veze se ne moraju brisati, već samo označiti sa 0 bodova.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band planu HRS-a. Veze
ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita,
transpondera ili repetitora, veze rađene digitalnim načinom rada,
kao i cross-band veze ne priznaju se.
KST chat

U natjecanjima je dozvoljena upotreba KST Chata u okviru ham spirita. Komisija ima pravo
diskvalificirati postaju koja krši pravila ponašanja na KST chatu.

Obračun bodova
 Na svim opsezima je svaka veza 1 bod.
 Svaki rađeni QTH lokator (JN76, JN86, ….) je multiplikator
Ukupan rezultat je broj veza X broj odrađenih lokatora.
U rezultat se zbrajaju i uniqe veze.

Natjecateljski dnevnici

Natjecateljski dnevnici vode se u ADIF obliku, posebno za svaki band. Naziv dnevnika treba
biti: pozivna oznaka.adi

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za CAC treba dostavljati na slijedeće adresu UKV robota: www.hrvhf.net,
rubrika Contest. Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 5 dana po
održanome natjecanju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovorna je komisija za UKV natjecanje. Svi sudionici
imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana
objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda (uz dostavu snimke u MP3 formatu).
Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno
Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a. Sve sporne detalje, rješavat će UKV komisija. Ukoliko
postaja nije zadovoljna rješenjem UKV komisije, može se žaliti Izvršnom odboru Hrvatskoga
radioamaterskog saveza u roku 3 dana po objavi rješenja.
Obračun rezultata

Pobjednik svakog perioda natjecanja po kategorijama je onaj koji skupi najviše bodova.
Natjecatelj koji je osvojio najviše bodova dobiva 100% za prvo mjesto. Postoci za ostala
mjesta računaju se u odnosu na osvojene bodove prvaka.
Konačni rezultat

U konačni rezultat natjecanja ulazi zbroj postotaka svih perioda 9A CAC kontesta na svakom
opsegu posebno po kategorijama.
U konačnom ukupnom plasmanu 9A CAC natjecanja naći će se sve postaje koje
su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja na svakom opsegu, posebno Hrvatske
postaje i posebno postaje van Hrvatske.

Za ukupni konačni plasman zbrajaju se postoci rezultata iz svih CAC natjecanja i svih
kategorija. (Ulaze postoci i HP i LP kategorije zajedno). U slučaju istog konačnog rezultata u
prednosti je stanica iz LP plasmana.
Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

Nagrade natjecateljima

Za ostvarene plasmane u konačnim rezultatima po opsegu dodjeljuje se diploma u
digitalnom obliku za sva mjesta, a za prvo mjesto se dodjeljuje plaketa (HP i LP). ( I za domaće
i za strane natjecatelje)
Za ostvarene rezultate u konačnom plasmanu 9A CAC natjecanja (ukupni rezultati sa svih
opsega) dodjeljuje se diploma u digitalnom obliku za ostvareni rezultat. Za ukupno prvo
mjesto među domaćim stanicama dodjeljuju se plakete.