CAC – Croatian Activity Contest

 

Organizator natjecanja

     Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i       

     povećanja aktivnosti na svim dodijeljenim radioamaterskim UKV  frekventnim

     područjima od 50 MHz do 1,3 GHz.

 

Pravo sudjelovanja

      U natjecanju mogu sudjelovati svi licencirani radioamateri sa važećom dozvolom.

 

Termini natjecanja

-          144 mhz- svaki prvi utorak u mjesecu

-          432 Mhz  – svaki drugi utorak u mjesecu

-          1,3 Ghz – svaki treći utorak u mjesecu

-          50 mhz – svaki drugi četvrtak u mjesecu

-          70 mhz – svaki treći četvrtak u mjesecu

 

Vrijeme održavanja

-          18-22 UTC  od studenog do ožujka

-          17-21 UTC od  travanja do listopada

 

Kategorije

Svaki frekventni opseg ima svoje natjecanje u 4 kategorije:

 • Velika snaga (iznad 100w)
 • Mala snaga ( do100w)
 • Strane stanice velika snaga
 • Strane stanice mala snaga
 • Na opsegu 1,3 GHzsamo su dvije kategorije( mala snaga i strane stanice mala snaga)

 

Ukupni rezultat

U ukupni rezultat  zbrajaju se svi rezultati sa svih rađenih opsega , a rangiraju se u 4 kategorije:

 • Ukupni rezultat mala snaga
 • Ukupni rezultat velika snaga
 • Ukupni rezultat stranih stanica mala snaga
 • Ukupni rezultat stranih stanica velika snaga

Rezultati sa opsega 1,3 GHz   idu u kategoriju mala snaga.

U  rezultat pojedine stanice se zbrajaju i rezultati koje stanica radi iz portabla ( /P , /M, itd, tj ako ne radi iz mjesta koje je upisano u dozvoli).

 

Obavezni podaci koji se razmjenjuju u vezi

RS(T) (preporuča se razmjena stvarnih raporta)  i QTH lokator (6 znamenki). Ne razmjenjuje se rednibroj veze.

Duple veze ne moraju se brisati, već samo označiti sa 0 bodova.

 

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, veze rađene digitalnim načinom rada, kao i cross-band veze ne priznaju se

 

KST chat

U natjecanjima je dozvoljena upotreba KST chata u okviru Ham spirita. Komisija ima pravo diskvalificirati postaju koja krši pravila ponašanja na KST chatu.

 

Obračun bodova

 • Na opsezima svim opsezima je svaka veza 1 bod.
 • Svaki rađeni QTH lokator (jn76,jn86….) je multiplikator

(Ukupan skor je broj veza * broj odrađenih lokatora)

              - U rezultat se zbrajaju i uniqe veze.

 

Natjecateljski dnevnici

Natjecateljski dnevnici vode se u ADIF obliku, posebno za svaki band. Naziv dnevnika treba biti: pozivna oznaka.adi

 

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za CAC treba dostavljati na slijedeće adrese: -UKV robot:www.hrvhf.net, rubrika Contest. Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 5 dana po održanome natjecanju (periodu).

 

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovorna je komisija za UKV  natjecanje. Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda( uz dostavu snimke u MP3 formatu) . Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a. Sve sporne detalje, rješavat će UKV komisija. Ukoliko  postaja nije zadovoljna rješenjem UKV komisije, može se žaliti Izvršnom odboru Hrvatskoga radioamaterskog saveza u roku 3 dana po objavi rješenja.

 

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz svih rađenih perioda CAC natjecanja na svakom opsegu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske.

 

Generalni plasman

Generalni plasman sastoji se od zbrajanja  bodova ostvarenih na svim rađenim opsezima , posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske. U zbroj generalnog poretka ulaze periodi i opsezi na kojima su sudjelovale najmanje 2 postaje iz 9A. Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

 

Nagrade natjecateljima

Za ostvarene plasmane u konačnim rezultatima dobiva se diploma u digitalnom obliku, a za plasmane u generalnom poretku dobivaju se plakete sa upisanim ostvarenim bodovima.