IARU Region I - Službene stranice IARU regiona 1

IARU R1 VHF robot - Službeni IARU R1 VHF robot

HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ - Službene stranice HRS-a

IARU Region I VHF DX records - Stranice sa svim VHF & UP rekordima u IARU R1

VHF & UP real time QSO maps - Stranica sa grafičkim prikazom (realtime) VHF & UP veza

IMO - Međunarodna meteorska organizacija

SLOVHF.NET - Slovenski VHF-UHF-SHF portal

OK2KKW - VHF-UHF-SHF stranice češkog contest kluba

YU1AW PROJEKTI - Stranca sa projektima i testovima by YU1AW

UT4UKW - EDI Visualizer

K7FRY - Odredite svoj lokator uz pomoć GOOGLE MAPS

QTHMAP - Mapa preciznog QTH lokatora sa izračunom udaljenosti i smjera

WW LOCATOR - GRID SQUARE QTH FOR HAM RADIO

VHFContest.net - Stranice za UPLOAD natjecateljskih dnevnika

DJ9BV (BVOPT) - računalno optimizirane verzije antena poznatog autora 

YU1QT Oblong antene - Stranica sa svim oblong antenama by YU1QT

YU7EF antene - Stranica sa svim gradnjama autora YU7EF

CQHAM.RU - Sheme radioamaterskih uređaja

MODS.DK - Modifikacije radioamaterskih uređaja

TUBES.RU - Podaci o svim ruskim cijevima

GRADNJE LINEARA - sa najpoznatijim ruskim cijevima (Više autora)

WSJT - homepage najpoznatijeg programa za MS i EME veze

MSHV - LZ2HV software za digitalne komunikacije (FT8, JT65, FSK441, MSK, itd)

AirScout - DL2ALF software za predikciju refleksija signala od zrakoplova

Air Traffic - Air Traffic LIVE

wtKST - Odličan program autora GM3SEK koji povezuje ON4KST Chat i AirScout programe