PRAVILA NATJECANJA "9A CW VHF CONTEST"

ORGANIZATOR natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez - HRS.

VRIJEME NATJECANJA - Natjecanje se održava prvog punog vikenda u studenom u terminu od 1400 - 1400 UTC (u istom terminu kao i Marconi Memorial VHF Contest).

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane radiopostaje iz Republike Hrvatske.

KATEGORIJE

Jedan operator - Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

A - Jedan operator velika snaga

B - Jedan operator mala snaga (izlazna snaga do 100W)

Više operatora - Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i sve klupske pozivne oznake, bez obzira na broj operatora.

C - Više operatora velika snaga

D - Više operatora mala snaga (izlazna snaga do 100W)

Kategorija 6 sati - Jedan ili više operatora. Šest satni period može se podijeliti u dva dijela. Pauza između perioda mora biti dulja od 2 sata.

E - Kategorija 6 sati 144 MHz

VRSTE RADA - S jednom postajom tijekom natjecanja može se održati samo jedna veza, bez obzira je li ta postaja fiksnaportabl ili u pokretu. Ako se ponovi veza s istom postajom tijekom natjecanja, samo se jedna od tih veza može računati u bodove. Svaka dvostruka veza mora biti jasno označena u dnevniku bez obračunavanja bodova. EME, MS ili "satelitske" veze ne priznaju se u natjecanju.

Dopuštena vrsta rada je isključivo telegrafija (CW, A1A)

RAPORTI - U vezama se obvezatno razmjenjuje ocjena čujnosti po RST skali, redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se tijekom natjecanja, te WW lokator.

BODOVANJE - Bodovi se obračunavaju na principu 1 kilometar = 1 bod. konačni rezultat koji se prijavljuje mora biti upisan na vrhu prvog lista natjecateljskog dnevnika.

NATJECATELJSKI DNEVNICI - Natjecateljski dnevnik mora biti u elektroničkom obliku (EDI format), te mora sadržavati standardne podatke. Zbrojni list mora biti u standardnom obliku, s izjavom o pridržavanju propozicija natjecanja i hamspirita.

DOSTAVLJANJE NATJECATELJSKIH DNEVNIKA - Natjecateljski dnevnik može se dostaviti:

UKV robot:  http://www.hrvhf.net/  Rubrika „Contest" -> Upload EDI

ODUZIMANJE BODOVA i DISKVALIFIKACIJA - Svako kršenje pravila natjecanja ili nepoštovanje band-plana I. regiona IARU-a povlaci za sobom diskvalifikaciju natjecatelja. Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak u pozivnoj oznaci ili primljenom raportu i rednom broju veze korespondenta bit će kažnjen gubitkom bodova za obje postaje

NAGRADE NATJECATELJIMA - Peharom i diplomom bit će nagradene tri prvoplasirane 9A postaje u svih pet kategorija. Svi sudionici koji pošalju svoj dnevnik bit će nagrađeni diplomom koja se može ispisati sa VHF robota s naznakom plasmana.

9A UKV manager                                                HRS UKV contest koordinator                                 

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                               Krešo Bišćan, 9A2HM