PRAVILA NATJECANJA "9A MICROWAVE CONTEST"

ORGANIZATOR NATJECANJA je Hrvatski radioamaterski savez (HRS). Pravo sudjelovanja imaju sve licencirane postaje iz I. regiona IARU-a, uz pridržavanje ograničenja koje propisuje licencija pojedinoga sudionika. U plasman će biti uvrštene isključivo postaje iz Hrvatske.

TERMIN NATJECANJA - Prvi puni vikend u lipnju s početkom u subotu u 1400 UTC (16.00 po lokalnom vremenu) i sa završetkom u nedjelju u 1359 UTC (15.59 po lokalnom vremenu).

NATJECATELJI - Na pojedinom opsegu dozvoljeno je koristiti samo po jedan odašiljač i samo po jedna frekvencija. Neophodno je pridržavanje planova raspodjele po pojedinim frekventnim opsezima prema IARU-region 1. Sva tehnička oprema pojedinog natjecatelja mora se nalaziti unutar iste lokacije ( istog WW lokatora- i u krugu 500m) za cijelo vrijeme natjecanja. Za vrijeme natjecanja obavezna je upotreba dodatne oznake uz pozivni znak „ /p „ u slučaju da se natjecatelj javlja izvan lokacije koja mu je upisana u radio dozvoli. Dozvoljava se formiranje natjecateljske grupe, sastavljene od više pojedinaca, koji trebaju koristiti jedan i isti pozivni znak na svim opsezima ( od jednog od natjecatelja ) za cijelo vrijeme natjecanja. Zabranjuje se članovima tako osnovane natjecateljske grupe koristiti tokom ovog natjecanja više od jednog pozivnog znaka.

KATEGORIJE NATJECATELJA

 • A1. 1296 MHz s vrijednosti množitelja 1 ; Jedan operator (Single operator)
 • A2. 1296 MHz s vrijednosti množitelja 1 ; Više operatora (Multi operator).
 • B1. 2,3 GHz s vrijednosti množitelja 5 ; Jedan operator (Single operator)
 • B2. 2,3 GHz s vrijednosti množitelja 5 ; Više operatora (Multi operator).
 • C1. 3,4 GHz s vrijednosti množitelja 10 ; Jedan operator (Single operator)
 • C2. 3,4 GHz s vrijednosti množitelja 10 ; Više operatora (Multi operator).
 • D1. 5,7 GHz s vrijednosti množitelja 20 ; Jedan operator (Single operator)
 • D2. 5,7 GHz s vrijednosti množitelja 20 ; Više operatora (Multi operator).
 • E1. 10 GHz s vrijednosti množitelja 30 ; Jedan operator (Single operator)
 • E2. 10 GHz s vrijednosti množitelja 30 ; Više operatora (Multi operator).
 • F1. 24 GHz s vrijednosti množitelja 50 ; Jedan operator (Single operator)
 • F2. 24 GHz s vrijednosti množitelja 50 ; Više operatora (Multi operator).
 • G1. 47 GHz s vrijednosti množitelja 100 ; Jedan operator (Single operator)
 • G2. 47 GHz s vrijednosti množitelja 100 ; Više operatora (Multi operator).
 • H1. 74 GHz s vrijednosti množitelja 200 ; Jedan operator (Single operator)
 • H2. 74 GHz s vrijednosti množitelja 200 ; Više operatora (Multi operator).
 • I1. 122 GHz, 135GHz, 245GHz + laser 477 THz s vrijednosti množitelja 500 ; Jedan operator (Single operator)
 • I2. 122 GHz, 135GHz, 245GHz + laser 477 THz s vrijednosti množitelja 500 ; Više operatora (Multi operator).

GENERALNI PLASMAN - Zbrajanjem bodova ( umnožak kilometara i množitelja ) pojedinog natjecatelja ostvarenim na pojedinim opsezima formirati će se posebne natjecateljske liste za dvije kategorije i to:

1. Jedan operator (Single operator)

2. Više operatora (Multi operator).

Svaki sudionik može se prijaviti u jednu ili u više potkategorija, ali uvijek u istoj kategoriji. Npr. operator kluba koji nastupa u kategoriji više operatora s pozivnom oznakom radiokluba ne može nastupiti i u kategoriji jedan operator sa svojom pozivnom oznakom. Natjecateljske grupe svrstavaju se u kategoriju"više operatora".

Generalni plasman je zbroj bodova iz svih potkategorija u kojima je sudionik sudjelovao i za tu potkategoriju ne treba se posebno prijavljivati - organizator za tu potkategoriju automatski generira plasman iz ostalih prijava.

SADRŽAJ VEZE - Da bi pojedina veza bila ispravna i potpuna, potrebno je razmijeniti pozivnu oznaku, RST, redni broj (počevši od 001 za svaki opseg posebno) i WW lokator ( 6 karaktera ). Veze s nepotpunim ili pogrešnim podatcima brišu se. Boduje se samo po jedna veza po pojedinom opsegu sa pojedinom stanicom. Cross band veze se ne boduju za ovo natjecanje. U slučaju da se ipak odradi višestruka veza s drugom postajom, dvostruke veze treba posebno naznačiti i one ne donose bodove. Kod veza u kategoriji „ I „ može se koristiti i precizniji način označavanja lokacije ( WW lokator sa 10 karaktera ). U svakom slučaju , za izračunavanje udaljenosti treba koristiti razmjenjene podatke iz 6 karaktera WW lokatora a prema formuli: Distance = 111,2*arccos(sin Bm * sin Bn + cos Bm * cos Bn * cos(Lm-Ln)) / najbolji pregled ove tematike vidljiv je na http://www.vushf.dk/ rubrika "Basic Contest Rules" /

VRSTE EMISIJA I SNAGA - Dopušten je rad u SSB, CW i FM modulaciji. Snaga je ograničena licencijom sudionika. Na jednom opsegu može se ostvariti vezu s istom postajom samo jedanput neovisno o načinu rada.

DNEVNIK NATJECANJA - Svaki sudionik mora dostaviti poseban dnevnik za svaki pojedini opseg, zbrojni list sa izračunom bodova za svaki pojedini opseg i zbrojni list za sve opsege zajedno za generalni plasman ( Uzorak zbrojnog lista možete naći OVDJE) . U zbrojnom listu za generalni plasman svakako treba upisati Eadresu na koju će biti poslani neslužbeni rezultati ovog natjecanja. Vrijeme prikazano u natjecateljskom dnevniku MORA biti univerzalno ( UTC ) a ne lokalno .

Natjecateljski dnevnici će biti uvršteni u plasman jedino ako su poslani u EDI formatu . Svi dostavljeni dnevnici biti će proslijeđeni drugim nacionalnim savezima radi lakšeg i pouzdanijeg cross-chekinga. Rukom pisani dnevnici i dnevnici dostavljeni u drugim elektroničkim formatima neće se uzimati u obzir !!!

Sve dnevnike treba poslati najkasnije 8 dana nakon završetka natjecanja na UKV robotwww.hrvhf.net -> Contest -> Upload EDI

REZULTATI NATJECANJA - Neslužbeni rezultati ovog natjecanja biti će poslani svakom natjecatelju ( na Eadresu dostavljenu u zbrojnom listu za generalni plasman ) i objavljeni na portalu http://www.hrvhf.hr/ . Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskoj komisiji u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata. U slučaju da nema primjedbi, u roku od 15 dana od objave neslužbenih rezultata, službeni-konačni rezultati se objavljuju na portalu http://www.hrvhf.hr/ , na paketnoj radiomreži (HRVHF), u časopisu Radio HRS, na službenim web stranicama Hrvatskoga radioamaterskog saveza (www.hamradio.hr).

ODUZIMANJE BODOVA - Natjecateljska komisija poništit će u dnevnicima veze koje nađe neispravnima ili nekompletnima .

DISKVALIFIKACIJA NATJECATELJA - Natjecateljska komisija diskvalificirati će natjecatelja koji su postupali suprotno hamspiritu i pravilima VHF natjecanja I. regiona IARU-a ( dopisivanje neodržanih veza, mijenjanje jednom odabrane lokacije u natjecanju, ne davanje odgovarajućeg pozivnog znaka natjecatelja u slučaju rada izvan lokacije određene dozvolom za rad, bodovanje duplih veza i slične manipulacije) . Za takve teže povrede pravila moguća je poslati pismenu prijavu UKV komisiji HRS- UKV manageru, i iste će se uzimati u obzir ako pristigne barem 3 prijave protiv istog natjecatelja. U slučaju da se takvi slučajevi pojave, Komisija će u prilogu objavljenih neslužbenih rezultati napisati objašnjenje razloga diskvalifikacije.

NAGRADE – Plaketa se dodjeljuje pobjednicima u generalnom plasmanu u obje kategorije ( singl OP i multi OP ). Medaljom se dodjeljuje za drugo i treće mjesto u generalnom plasmanu u obje kategorije( singl OP i multi OP ). Diploma se dodjeljuje svim sudionicima od prvog do desetog mjesta u generalnom plasmanu u obje kategorije( singl OP i multi OP ). Diploma se dodjeljuje svim sudionicima od prvog do trećeg mjesta u plasmanu po pojedinim opsezima u obje kategorije , ne ovisno o broju učesnika po pojedinom opsegu.

 

9A UKV manager                                                   HRS UKV contest koordinator                                 

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                               Krešo Bišćan, 9A2HM