9A VHF QRP contest

Svrha 9A VHF QRP natjecanja

Natjecanje se organizira sa svrhom popularizacije rada i smanjivanja smetnji na frekventnom području od 144MHz do 146 MHz koristeći pri tome odašiljače male snage, popularno nazvanom QRP vrstom rada. Istovremeno se potiče korištenje radio postaja u prirodi i izdvojenim lokacijama sa alternativnim izvorima napajanja te popularizacija i poticanje na rad u natjecanjima početnicima i mladim operatorima.

Organizator natjecanja : Istarski radioamaterski klub 

Termin i vrijeme natjecanja

Nadnevak natjecanja: treća subota u lipnju

Vrijeme održavanja natjecanja: 08.00 UTC – 13.00 UTC (10.00 – 15.00 LT)

                                  

Frekvencije i vrste rada

Frekvencije rada: 144 MHz – 146 MHz uz obavezno poštivanje band plana.

Vrste rada : CW, SSB, FM

U natjecanju nije dopušteno korištenje repetitora, satelita, echolink sustava te ostalih posrednika za ostvarivanje veza.

Snaga odašiljača

Dopuštena snaga odašiljača ograničena je na maksimalno 10W PEP.

Sudionici

Ne postoje ograničenja u pogledu sudionika UKV natjecanja te će sukladno tome svi sudioici biti rangirani u zajedničkom plasmanu.

Dodatno, sve radioamaterske postaje koje rade s teritorija Republike Hrvatske ulaze u plasman kao Hrvatske postaje i biti će zasebno rangirane.

Kategorije

Jedna kategorija, ograničenje snagom odašiljača (maksimalno10W).

Raporti

Izmjenjuje se raport po RS(T) skali, redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom do kraja natjecanja.

Dodatno se izmjenjuju podaci o univerzalnom lokatoru u 6 karakternom obliku. 

Bodovanje i množitelji

Broj bodova za svaku održanu vezu jednak je broju premoštenih kilometara te veze (1 kilometar  = 1 bod).

Natjecateljski dnevnici

Natjecateljski dnevnici dostavljaju se u standardnom EDI obliku, u periodu od 8 dana nakon završetka natjecanja, sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime natjecatelja (ili naziv radiokluba), pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad, lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo, broj veza, zbroj ostvarenih bodova, , te svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dnevnici natjecanja dostavljaju se uz odgovarajuće internetsko web sučelje na adresi:

www.hrvhf.net, rubrika Contest -> Upload EDI

Papirnati dnevnici se ne zaprimaju.

Objava rezultata

Rok za objavu prijavljenih i neslužbenih rezultata je 8 dana po završetku natjecanja.

Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektroničkom poštom na istu adresu kao i dnevnici u roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati proglašavaju se na stranicama www.hrvhf.net

Svi sudionici moći će preuzeti diplome u PDF formatu na stranicama sa objavljenim rezultatima natjecanja.

Oduzimanje bodova

Prilikom procedure provjera veza poništavaju se:

sve dvostruke veze

sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom korespondenta (ne odnosi se na dodatke "/P", "/M" i "/QRP")

sve veze kojih nema u dnevniku korespondenta (NIL - not in log)

sve veze s neispravno primljenim rednim brojem

sve veze s neispravno primljenim raportom

sve veze s neispravno primljenim WW lokatorom

Natjecateljsko povjerenstvo i koordinatori natjecanja

Za kontrolu regularnosti natjecanja, obradu dnevnika veza i rješavanje primjedbi nadležno natjecateljsko povjerenstvo koga čine: koordinator natjecanja, HRS contest koordinator i UKV menadžer.

Video i audio zapisi natjecanja u slučaju primjedbi mogu se prihvatiti kao vjerodostojni dokaz samo u slučaju da su dostavljeni povjerenstvu prije isteka roka za dostavu dnevnika veza.

Naknadno mijenjanje dnevnika veza van natjecanja u smislu dopisivanja veza ili bilo koje druge slične radnje tijekom i nakon natjecanja u svrhu namjernog izazivanja pogrešaka i kazni kod konkurentskih postaja bit će kažnjene diskvalifikacijom postaje.

Za sva dodatna tumačenja pravila svakog pojedinog natjecanja nadležno je natjecateljsko povjerenstvo.

Sve primjedbe na neslužbene rezultate te odluke povjerenstva bit će objavljene javno.

Odluke natjecateljskog povjerenstva su konačne i na njih ne postoji pravo žalbe. 

Diskvalifikacije

Sve postaje za koje se utvrdi nepoštivanje neke od točki pravila natjecanja ili postojeće zakonske regulative biti će diskvalificirane.

Odluke o diskvalifikaciji donosi natjecateljsko povjerenstvo.

Ostali uvjeti

Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati jednom odabranu lokaciju postaje.

Broj prijemnika i/ili predajnika nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal na bandu.

Svi prijamnici i predajnici moraju se nalaziti u krugu od 500m.

Svi sudionici dostavom dnevnika ujedno prihvaćaju pravila natjecanja, te potvrđuju da su u natjecanju radili u skladu s njima.

Administrator natjecanja ima pravo ispraviti nenamjerno upisane greške (tipfelere)

9A UKV manager                                                   HRS UKV contest koordinator                                 

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                                Krešo Bišćan, 9A2HM