Ispis

PRAVILA NATJECANJA "IARU I. REGION 50 MHz CONTEST"

ORGANIZATOR NATJECANJA 

IARU regija 1.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve postaje iz zemalja članica IARU regije I. Postaje u kategoriji više operatora mogu rabiti samo jednu pozivnu oznaku tijekom natjecanja. Sudionici natjecanja dužni su raditi u duhuhamspirita i u skladu s uvjetima iz svoje radiodozvole, sa snagom ne većom od maksimalno dopuštene za 50 MHz u zemlji natjecatelja (u 9A to je najveća izlazna snaga odašilja 100 W). Postaje koje rade sa special high power licencijom ne mogu biti u plasmanu natjecanja.

VRIJEME NATJECANJA - Natjecanje se održava trećeg punog vikenda u lipnju u terminu od 1400 - 1400 UTC.

KATEGORIJE

Jedan operator - bez pomoći drugih, koristeći se svojom vlastitom opremom i antenama, a može raditi s bilo koje lokacije


A - Jedan operator 50 MHz

Više operatora (natjecateljski timovi i klupske postaje)

B - Više operatora 50 MHz

Šest satni period može se podijeliti u dva dijela. Pauza između perioda mora biti dulja od 2 sata.

C - Kategorija 6 sati 50 MHz - jedan ili više operatora

Dopušten je maksimalno jedan signal na opsegu u bilo kojem trenutku. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije tijekom natjecanja.

VEZE - Sa svakom postajom dopuštena je samo jedna veza, neovisno o tome je li postajafiksnaportabl ili mobilna. Ako je s jednom postajom tijekom natjecanja rađeno dva ili više puta, priznaje se samo jedna veza, a sve ostale veze trebaju jasno označene kao duple i bodovane s nula bodova. Ne priznaju se veze preko aktivnih repetitora, kao ni veze telefonijom održane u telegrafskom dijelu opsega (od 50,000 do 50,100 MHz).

VRSTE RADA I FREKVENCIJE -Dopuštene vrste rada su A1A (CW), J3E(SSB), F3E(FM)/G3E (PM) ili MGM uz strogo pridržavanje IARU-ova band-plana za 50 MHz. "DX-prozor" od 50,100 do 50,130 MHz smije se koristiti isključivo za interkontinentalne veze. Sve MGM veze moraju biti vidno naznačene u dnevniku sa EDI kodom 7.

RAZMJENA PODATAKA -U vezama se izmjenjuje ocjena čujnosti po RS(T) skali, redni broj veze koji obvezatno počinje od 001 i puni WW lokator (svih 6 karaktera).

BODOVANJE -Veze se boduju na principu 1 km = 1 bod. Konačni prijavljeni rezultat mora biti jasno prikazan na zbrojnom listu.

NATJECATELJSKE PRIJAVE moraju biti dostavljene nacionalnim UKV menadžerima za natjecanja najkasnije 8 dana nakon održanog natjecanja.

Postaje koje rade u kategoriji više operatora moraju to i jasno naznačiti. Obvezatna je izjava o pridržavaju pravila ovog natjecanja.

Dnevnik treba dostaviti ISKLJUČIVO u elektroničkom obliku (EDI format) na:

http://www.hrvhf.net/ u rubriku „Contest" -> UPLOAD EDI

PRAVO TUMAČENJA OVIH PROPOZICIJA ima organizator natjecanja, čija će odluka biti konačna. Svako nepoštivanje ovih propozicija ili nepoštivanje band-plana I. regiona IARU-a može dovesti do diskvalifikacije natjecatelja. Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak veze bit će kažnjen gubitkom bodova.

NAGRADE - Pobjednik u svakoj kategoriji bit će nagrađen diplomom. Pobjednik u 9A u svakoj kategoriji HRS će nagraditi peharom i diplomom.

Ovaj plasman i cjelokupni izračun bodova obavit će natjecateljska komisija IARU-a, a najbolje plasirane postaje u "generalnom plasmanu" - više op i jedan op bit će nagradene s "IARU Region I. Certificate".

9A UKV manager                                                HRS UKV contest koordinator                                 

Petar Miličić, 9A6A                                                Krešo Bišćan, 9A2HM