PRAVILA ZA NATJECANJE  "IARU I. REGION UHF/SHF CONTEST"

 

 

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane radiopostaje iz I.regiona IARU-a.

- Natjecatelji u kategoriji "Više operatora" moraju rabiti samo jednu pozivnu oznaku tijekom natjecanja.

- Natjecatelji moraju raditi prema propozicijama natjecanja i u duhu hamspirita, te se strogo pridržavati odredaba o snazi predajnika na pojedinim frekvencijama, a u skladu sa zakonom o telekomunikacijama pojedine zemlje.

 

KATEGORIJE

Na bandovima od 432 MHz do 10 GHz (uključujući i taj band)

· I - Jedan operator (bez asistencije drugih, koristeći se isključivo svojom osobnom opremom i antenama, radeći s bilo koje lokacije)

· II - Više operatora (klubovi i natjecateljski timovi)

Na bandovima iznad 10 GHz za sada još nema ove podjele. Dopušten je maksimalno jedan signal po bandu bez obzira na kategoriju. Natjecatelji koji rade na više bandova moraju na svim bandovima raditi sa samo jedne lokacije.

 

NADNEVAK NATJECANJA - Prvi puni vikend u listopadu svake godine od 1400 UTC u subotu do 1400 UTC u nedjelju.

 

 

VRSTE RADA I FREKVENCIJE - Veza sa istom postajom dopuštena je samo jedanput na pojedinom opsegu. Ako se sa istom postajom uradi dupla veza, obvezno je treba unijeti ulog, jasno je označiti i bodovati sa 0 bodova. Veze ostvarene preko aktivnih repetitora ne priznaju se, kao niti veze telefonijom ostvarene na telegrafskom dijelu banda. Dopuštene vrste rada su A1A, R3A, A3E ili F3E (CW, SSB ili FM). F2A vrsta rada može se upotrebljavati samo na frekvencijama iznad 1 GHz.

 

RAZMJENA PODATAKA - U vezama se obvezatno izmjenjuje ocjena čujnosti po RST (RS) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 (na svakom opsegu se kreće od 001), te WW lokator.

 

BODOVANJE - Na opsezima do 10 GHz (uključujući i njega) bodovi se računaju na principu 1 bod = 1 km. Na ostalim opsezima QRB u km se množi sa koeficijentima:

24 GHz × 1,

47 GHz × 2,

75/80 GHz × 3,

120 GHz × 5,

145 GHz × 6,

245 GHz × 10.

 

NATJECATELJSKE PRIJAVE - Natjecateljska prijava treba obvezatno sadržavati zbrojni list i natjecateljski dnevnik veza (u EDI formatu). Dostavljanje natjecateljskih dnevnika u EDI formatu na:

UKV robot: http://www.hrvhf.net/ Rubrika „Contest" -> Upload EDI

e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok za dostavu natjecateljskih dnevnika je 8 dana nakon završetka natjecanja.

 

ODUZIMANJE BODOVA - Konačnu obradu natjecateljskih dnevnika i izradu rezultata obavit će natjecateljska komisija izvršnog organizatora, čija će odluka biti konačna. Svako kršenje ovih propozicija ili nepoštovanje band-plana I. regiona IARU-a povlaci za sobom diskvalifikaciju natjecatelja. Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak veze bit će kažnjen gubitkom bodova. Pogrešno primljena pozivna oznaka ili redni broj veze bit će kažnjeni oduzimanjem bodova obadvjema postajama.

 

NAGRADE - Od strane IARU-a bit će nagrađeni diplomom i plaketom pobjednici u svakoj kategoriji. HRS će za hrvatski plasman nagraditi prvoplasirane postaje na svim opsezima, u obje kategorije sa diplomom i peharima, a diplome sa naznakom plasmana osvojit će prvih 5 postaja u svakoj kategoriji.

IARU je predvidio i kategoriju "generalni plasman" u koju ulaze rezultati ostvareni na sljedećim opsezima: 432 MHz, 1296 MHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz i "Millimetre group".

Množitelji za opsege unutar "Milimetre group" navedeni su u točki 7. ovih propozicija.

Množitelji za "generalni plasman" za opsege niže od 2milimetarske grupe" računat će se kao odnos najvećega broja bodova bilo koje postaje ostvarenih na 432 MHz i najvećega broja bodova ostvarenog od bilo kojega natjecatelja na opsegu za koji se množitelj računa.

Ovaj plasman i cjelokupni izračun bodova obavit će natjecateljska komisija IARU-a, a najbolje plasirane postaje u "generalnom plasmanu" - više op i jedan op bit će nagradene s "IARU Region I. Certificate".

 

NATJECATELJSKI DNEVNICI - Natjecateljski dnevnik mora biti prema standardima I.regiona IARU-a, u EDI formatu, te sadržavati izjavu o pridržavanju propozicija natjecanja i radioamaterskog kodeksa.

 

HRS UKV contest koordinator                                 9A UKV manager

Krešo Bišćan, 9A2HM                                             Darko Grubić, 9A6ARP