PRAVILA ZA NATJECANJE  "IARU I. REGION UHF/SHF CONTEST"

ORGANIZATOR NATJECANJA 

IARU regija 1.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve postaje iz zemalja članica IARU regije 1. Postaje u kategoriji više operatora mogu rabiti samo jednu pozivnu oznaku tijekom natjecanja. Sudionici natjecanja dužni su raditi u duhu hamspirita i u skladu s uvjetima iz svoje radiodozvole, sa snagom ne većom od maksimalno dopuštene.

VRIJEME NATJECANJA - Natjecanje se održava prvog punog vikenda u listopadu terminu od 1400 - 1400 UTC.

KATEGORIJE

Na bandu od 432 MHz:

- Kategorija jedan operator - bez asistencije drugih, koristeći se isključivo svojom osobnom opremom i antenama, radeći s bilo koje lokacije:

- Jedan operator (SO)

- Jedan operator - mala snaga (SO-LP)

- Kategorija više operatora - klubovi i natjecateljski timovi:

- Više operatora (MO)

- Više operatora – mala snaga (SO-LP)

- Kategorija 6 sati (6H)

Na bandovima 1,3 GHz, 2,4 GHz, 3,4GHz, 5,7GHz, 10 GHz i za milimetarska područja:

            - Jedan operator (SO)

- Više operatora (MO)

Dopušten je maksimalno jedan signal po bandu bez obzira na kategoriju. Natjecatelji koji rade na više bandova moraju na svim bandovima raditi sa samo jedne lokacije i istog WW lokatora. 

  

VRSTE RADA I FREKVENCIJE 

Veza sa istom postajom dopuštena je samo jedanput na pojedinom opsegu. Ako se sa istom postajom uradi dupla veza, obvezno je treba unijeti ulog, jasno je označiti i bodovati sa 0 bodova. Veze ostvarene preko aktivnih repetitora ne priznaju se, kao niti veze telefonijom ostvarene na telegrafskom dijelu banda. Dopuštene vrste rada su A1A (CW), J3E (SSB) ili F3E(FM)/G3E (PM). F2A vrsta rada može se upotrebljavati samo na frekvencijama iznad 1 GHz.

RAZMJENA PODATAKA

U vezama se obvezatno izmjenjuje ocjena čujnosti po RST (RS) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 (na svakom opsegu se kreće od 001), te WW lokator.

BODOVANJE

Na opsezima do 10 GHz (uključujući i njega) bodovi se računaju na principu 1 bod = 1 km. Na ostalim opsezima QRB u km se množi sa koeficijentima:

24 GHz   × 1

47 GHz   × 2

76 GHz   × 3

122 GHz × 4

134 GHz × 8

245 GHz × 10

NATJECATELJSKE PRIJAVE

Natjecateljska prijava treba obvezatno sadržavati zbrojni list i natjecateljski dnevnik veza (u EDI formatu). Dostavljanje natjecateljskih dnevnika u EDI formatu na: UKV robot: http://www.hrvhf.net/ Rubrika „Contest" -> Upload EDI

Rok za dostavu natjecateljskih dnevnika je 8 dana nakon završetka natjecanja.

ODUZIMANJE BODOVA

Konačnu obradu natjecateljskih dnevnika i izradu rezultata obavit će natjecateljska komisija izvršnog organizatora, čija će odluka biti konačna. Svako kršenje ovih propozicija ili nepoštovanje band-plana IARU Regije 1. povlači za sobom diskvalifikaciju natjecatelja. Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak veze bit će kažnjen gubitkom bodova. Pogrešno primljena pozivna oznaka ili redni broj veze bit će kažnjeni oduzimanjem bodova obadvjema postajama.

NAGRADE

IARU-a će nagraditi diplomom i plaketom pobjednike u svakoj kategoriji.

HRS će za hrvatski plasman nagraditi prvoplasirane postaje na svim opsezima, u svim kategorijama sa diplomom i peharima.

IARU je predvidio i kategoriju "generalni plasman" u koju ulaze rezultati ostvareni na sljedećim opsezima: 432 MHz, 1296 MHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz i "Millimetre group".

Množitelji za opsege unutar "Milimetre group" navedeni su u točki 7. ovih propozicija.

Množitelji za "generalni plasman" za opsege niže od „milimetarske grupe" računat će se kao odnos najvećega broja bodova bilo koje postaje ostvarenih na 432 MHz i najvećega broja bodova ostvarenog od bilo kojega natjecatelja na opsegu za koji se množitelj računa.

Ovaj plasman i cjelokupni izračun bodova obavit će natjecateljska komisija IARU-a, a najbolje plasirane postaje u svim kategorijama u "generalnom plasmanu" - više op i jedan op bit će nagradene s "IARU Region I. Certificate".

 

NATJECATELJSKI DNEVNICI

Natjecateljski dnevnik mora biti prema standardima IARU Regije 1. u EDI formatu, te sadržavati izjavu o pridržavanju propozicija natjecanja i radioamaterskog kodeksa.

9A UKV manager                                                HRS UKV contest koordinator                                 

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                               Krešo Bišćan, 9A2HM