PRAVILA UKV NATJECANJA  "IARU I. REGION VHF CONTEST"

ORGANIZATOR NATJECANJA 

IARU regija 1.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve postaje iz zemalja članica IARU regije 1. Postaje u kategoriji više operatora mogu rabiti samo jednu pozivnu oznaku tijekom natjecanja. Sudionici natjecanja dužni su raditi u duhu hamspirita i u skladu s uvjetima iz svoje radiodozvole, sa snagom ne većom od maksimalno dopuštene.

VRIJEME NATJECANJA - Natjecanje se održava prvog punog vikenda u rujnu u terminu od 1400 - 1400 UTC.

KATEGORIJE

Europski i 9A plasman:

- Kategorija jedan operator - bez asistencije drugih, koristeći se isključivo svojom osobnom opremom i antenama, radeći s bilo koje lokacije:

- Jedan operator (SO)

- Jedan operator - mala snaga (SO-LP)

- Kategorija više operatora - klubovi i natjecateljski timovi:

- Više operatora (MO)

- Više operatora – mala snaga (SO-LP)

- Kategorija 6 sati (6H)

U svim kategorijama (za oba plasmana) dopušten je samo jedan signal na opsegu, te nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije.

VEZE 

Veza sa istom postajom dopuštena je samo jedanput tijekom natjecanja. Ako se sa istom postajom uradi dupla (dvostruka) veza, valja je obvezno unijeti u log, jasno je označiti i bodovati s 0 bodova.

VRSTE RADA I FREKVENCIJE 

Veze ostvarene preko aktivnih repetitora, meteoritskih tragova, satelita, mjeseca i ostalih pasivnih reflektora ne priznaju se, kao niti veze telefonijom ostvarene na telegrafskom dijelu banda. Dopuštene vrste rada su A1A (CW), J3E (SSB) ili F3E(FM)/G3E (PM)

RAZMJENA PODATAKA 

U vezama se obvezatno izmjenjuje ocjena čujnosti po RST (RS) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001, te WW lokator.

BODOVANJE

Bodovi se računaju na načelu 1 bod = 1 kilometar.

DISKVALIFIKACIJA 

Svako kršenje ovih pravila ili nepoštivanje band-plana I. regiona IARU-a povlaci za sobom diskvalifikaciju natjecatelja.

ODUZIMANJJE BODOVA 

Konačnu obradu natjecateljskih dnevnika i izradu rezultata obavit će natjecateljska komisija izvršnog organizatora, čija će odluka biti konačna. Svako kršenje ovih propozicija ili nepoštovanje band-plana IARU Regije 1. povlači za sobom diskvalifikaciju natjecatelja. Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak veze bit će kažnjen gubitkom bodova. Pogrešno primljena pozivna oznaka ili redni broj veze bit će kažnjeni oduzimanjem bodova obadvjema postajama.

NAGRADE 

IARU-a će nagraditi diplomom i plaketom pobjednike u svakoj kategoriji.

HRS će za hrvatski plasman nagraditi prvoplasirane postaje u svim kategorijama sa diplomom i peharima.

NATJECATELJSKE PRIJAVE

Natjecateljska prijava treba obvezatno sadržavati zbrojni list i natjecateljski dnevnik veza (u EDI formatu). Dostavljanje natjecateljskih dnevnika u EDI formatu na:

UKV robot: http://www.hrvhf.net/ Rubrika „Contest" -> Upload EDI

Rok za dostavu natjecateljskih dnevnika je 8 dana nakon završetka natjecanja.

NATJECATELJSKI DNEVNICI

Natjecateljski dnevnik mora biti prema standardima IARU Regije 1. u EDI formatu, te sadržavati izjavu o pridržavanju propozicija natjecanja i radioamaterskog kodeksa.

9A UKV manager                                                HRS UKV contest koordinator                                 

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                             Krešo Bišćan, 9A2HM