PRAVILA UKV NATJECANJA  "IARU I. REGION VHF CONTEST"

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane radijske postaje iz I.regiona IARU-a.

KATEGORIJE

Europski i 9A plasman:

  • Single
  • 6H Single
  • Multi
  • 6H Multi

U svim kategorijama (za oba plasmana) dopušten je samo jedan signal na opsegu, te nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije.

NADNEVAK NATJECANJA - Prvi puni vikend u rujnu svake godine od 1400 UTC u subotu do 1400 UTC u nedjelju.

VEZE - Veza sa istom postajom dopuštena je samo jedanput tijekom natjecanja. Ako se sa istom postajom uradi dupla (dvostruka) veza, valja je obvezno unijeti u log, jasno je označiti i bodovati s 0 bodova.

VRSTE RADA I FREKVENCIJE - Veze ostvarene preko aktivnih repetitora, meteoritskih tragova, satelita, mjeseca i ostalih pasivnih reflektora ne priznaju se, kao niti veze telefonijom ostvarene na telegrafskom dijelu banda. Dopuštene vrste rada su A1A, R3A, A3E ili F3E (CW, SSB ili FM).

RAZMJENA PODATAKA - U vezama se obvezatno izmjenjuje ocjena čujnosti po RST (RS) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001, te WW lokator.

BODOVANJE - Bodovi se računaju na načelu 1 bod = 1 kilometar.

NATJECATELJSKA PRIJAVA treba obvezatno sadržavati zbrojni list i natjecateljski dnevnik veza u EDI formatu

DISKVALIFIKACIJA - Svako kršenje ovih pravila ili nepoštivanje band-plana I. regiona IARU-a povlaci za sobom diskvalifikaciju natjecatelja.

ODUZIMANJJE BODOVA - Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak veze bit će kažnjen gubitkom bodova. Pogrešno zaprimljena pozivna oznaka ili redni broj veze bit će kažnjeni oduzimanjem bodova za obje postaje

NAGRADE - Od strane IARU-a bit će nagrađeni diplomom i plaketom pobjednici u svakoj kategoriji.

Za 9A plasman, Hrvatski radioamaterski savez će plaketama i diplomom nagraditi za prva mjesta, medaljama i diplomama nagraditi drugo i trečeplasirane postaje u svakoj kategoriji (samo ako u pojedinoj kategoriji u plasmanu bude najmanje pet postaja).

Diplomu dobiva i najbolje plasirana postaja koja je radila isključivo FM vrstom rada te najbolje plasirana YL-ka.

NATJECATELJSKE PRIJAVE - Natjecateljski dnevnik mora biti prema standardima I. regiona IARU-a, u EDI formatu.

Zbrojni list mora sadržavati izjavu o pridržavanju propozicija i radioamaterskog kodeksa.

ROK ZA DOSTAVLJANJE LOGOVAje 8 dana nakon održanog natjecanja.

SLANJE LOGOVA - Adrese za dostavu logova su:

UKV robot:  http://www.hrvhf.net/  Rubrika „Contest" -> Upload EDI

- e-mailom na: hrs-vhf -at- hamradio.hr

 

HRS UKV contest koordinator                                 9A UKV manager

Krešo Bišćan, 9A2HM                                             Darko Grubić, 9A6ARP