P r a v i l a   n a t j e c a nj a

Hrvatski zimski UKV kup

Hrvatski proljetni UKV kup

Hrvatski ljetni UKV kup - Tesla memorijal

HRVATSKI UKV SUPER KUP

Hrvatski zimski UKV kup - održava se svake godine prvog punog vikenda u ožujku;

Hrvatski proljetni UKV kup - održava se svake godine prvog punog vikenda u svibnju;

Hrvatski ljetni UKV kup - Tesla memorijal - održava se svake godine prvog punog vikenda u srpnju.

Hrvatski UKV super kup je natjecanje u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza s ciljem poticanja učestalog rada na UKV područjima svim vrstama rada i na više opsega.

Hrvatski UKV super kupje kumulativnog tipa, a sastoji se zbrajanja rezultata Hrvatskog zimskog UKV kupa, Hrvatskog proljetnog UKV kupa i Hrvatskog ljetnog kupa - Tesla memorijala.

Za sva natjecanja vrijede Opća pravila UKV natjecanja u organizaciji HRS-a (u daljem tekstu Opća pravila).

  1. VRIJEME NATJECANJA

Natjecanja su 24 satnog tipa i počinju u subotu u 14.00 sati (UTC), a traju neprekidno do 14.00 sati (UTC) u nedjelju.

  1. FREKVENCIJE I KATEGORIJE

U službenim rezultatima natjecanja rangiraju se samo postaje koje su radile s teritorija Republike Hrvatske.

Osnovna podjela sudionika natjecanja je na kategorije:

  

I. JEDAN OPERATOR(Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora)

  

i

  

II. VIŠE OPERATORA(Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i sve klubske pozivne oznake, bez obzira na broj operatora).

  

Osim podjele po broju operatora natjecatelji se rangiraju po svakom opsegu posebno i to:

A - 144 MHz

B - 432 MHz

C - 1296 MHz

D - 2,3 GHz

E -  3,4 GHz

F - 5,6 GHz

G - 10 GHz

H - 24 GHz i viši

Za svako natjecanje postoji i kategorija Generalni plasman, a natjecatelji se u nju rangiraju automatski - zbrajanjem rezultata s dva ili više opsega (uključujući množitelje sukladno Općim pravilima).

  1. UKUPNI REZULTAT  HRVATSKOG UKV SUPER KUPA

Ukupni rezultat po kategorijama dobije se zbrajanjem svih Generalnih plasmana i na taj način dobiju se pobjednici u svakoj kategoriji.

  1. NAGRADE

Za svako natjecanje biti će nagrađeni:

-          Pobjednici u obje kategorije na svakom opsegu posebno - plaketom;

-          Najboljeplasirani natjecatelji u obje kategorije na 144MHz i 432MHz koji je radio snagom do 100W - plaketom;

-          Najboljeplasiranoj YL postaji u Generalnom plasmanu - plaketom;

-          Najboljeplasiranom mladom operatoru (do 18. godina) na 144MHz - plaketom;

-          Najboljeplasiranoj postaji koja je radila isključivo FM vrstom rada - plaketom;

-          Za prvo mjesto u generalnom plasmanu - plaketom;

-          Za drugo i treče mjesto u generalnom plasmanu - medaljom;

-          Ukupnim pobjednicima Super kupa - velikim peharom;

-          Svi sudionici od 1.-10. mjesta dobivaju diplomu s naznakom plasmana.

Napomena: da bi se na pojedinom opsegu dodijelila nagrada u plasmanu moraju biti najmanje dvije postaje.

 

HRS UKV contest koordinator                                 9A UKV manager

Krešo Bišćan, 9A2HM                                             Darko Grubić, 9A6ARP