HRS natjecanja

Hrv. zimski kup       2010
Proljetni HRS kup     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hrvatski ljetni kup     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9A VHF/UHF/SHF 2005 2006 2007 2008 2009
9A CW VHF     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alpe adria VHF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alpe adria U/SHF     2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010
IARU 50 MHz     2003 2004   2006 2007 2008 2009 2010
IARU VHF contest       2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IARU U/SHF cont.     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Marconi VHF cont 2001   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Marconi 50MHz           2007  
9A 50/70 MHz 2008 2009 2010
9A Microwave 2007 2008 2009 2010
Zagreb FM cont.   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9A Activity cont. 2003 2004   2006 2007 2008 2009 2010
UKV super kup 2010

 

9A Activity

9A Activity

2003                  
2004                  
2005 2. 3.         10.  
2006 3.     8. 9.
2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

 

Activity periodi

Vidovo 2007 2008 2009 2010
Bljesak     2007 2008 2009  
Požega / Bilogora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Podravina   2006 2007 2008 2009 2010
Pokuplje 2004 2005 2007 2008 2009 2010
Antunovo   2006 2007 2008 2010
Pregrada / Otok Ivanić 2005 2006 2009 2010
Lipik 2003   2005 2006 2007 2008 2009 2010
Voloderske jeseni 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ruka prijateljstva 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Koprivnica     2007 2008 2009 2010Međunarodna natjecanja

IARU R1 VHF 2009.

IARU R1 50 MHz 2010.

IARU R1 VHF 2010.

MMC 2010.