Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

2. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

a) 20mF
b) 80F
c) 80pF
d) 100V

3. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

4. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

5. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

7. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

8. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

9. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

10. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Upotrebljeni frekventni opseg.
Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Podaci o smetnjama.
Primljeni raport.

2. Što je CALL-BOOK?

a) priručnik za antene
b) adresar amatera
c) ne znam
d) dnevnik natjecanja

3. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

a) Poljske
b) Švedske
c) Grčke
d) Vatikana

4. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

a) 5 godina
b) 10 godina
c) 20 godina
d) sve dok se ne povuče

5. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

PA
PA2
PA1
AP

6. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

a) da
b) ne
c) nisam siguran
d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

7. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

a) oni osobne prirode
b) oni nepristojnog sadržaja
c) oni koji unose zabunu
d) oni religiozne prirode

8. Koje je značenje kratice QSO?

a) pojačajte snagu
b) amaterska veza
c) promijenite frekvenciju
d) imam smetnje

9. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

OH1DNO
DF2UU
OE6AAZ/P
9A/S57BBA

10. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

432 MHz.
50 MHz
10 MHz
1.8 MHz

11. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

a) Luxemburga
b) Argentine
c) Latvije
d) Bugarske

13. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

a) DNV
b) QSL
c) LOG
d) RDN

14. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

50 W
75 W
100W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

15. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

a) Češke
b) Finske
c) Slovenije
d) Austrije

16. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

HAM
HAMLET
YL
OM

17. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

U natjecanjima.
Kad se pojavi rijetka DX postaja.
Kad se radi iz portabla.
Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

18. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

Avionskom poštom.
Preko QSL biroa.
Običnom poštom.
QSL karte obično ne šaljemo.

19. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

1.8 GHz
144 MHz
50 MHz
14 MHz

20. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

Podatak o smetnjama na opsegu.
Poslan RS(T) raport.
Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
Ime odgovornog operatora.