Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

2. Dijelovi tranzistora su:

a) emiter, katoda, anoda
b) anoda, katoda, rešetka
c) kolektor, baza, emiter
d) kolektor, baza, kučište

3. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

4. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

5. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

6. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

7. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

a) kΩ
b) μH
c) nV
d) pF

8. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

a) 30nF
b) 10Ω
c) 25F
d) 25pF

9. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

Yagi antena
Spiralna antena
Horizontalni dipol
GP antena

10. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
kondenzator
osigurač
zavojnica

Operativni dio i propisi

1. Što znači kratica QSY?

a) tko me je zvao?
b) nemam ništa za vas
c) promijenite frekvenciju odašiljanja
d) atmosferske smetnje

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

3. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

opisno:dobro-loše
RST raportom
brojkom 1-5
skalom u decibelima

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

a) Švicarske
b) Mađarske
c) Danske
d) Venezuele

5. Što znači kratica QRZ?

a) tko me zvao
b) točna frekvencija
c) promijenite rekvenciju
d) mjesto javljanja

6. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

7. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Vremenska prognoza.
Vrijeme održane veze.
Redni broj veze u tekućoj godini.

8. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

9. Izbaci uljeza.

JN85LE
KN12RT
12AB23
JO23CW

10. Što znači kratica DX?

a) poziv u natjecanju
b) poziv svima
c) daleka veza
d) veza u natjecanju

11. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

a) samo u radno vrijeme
b) samo subotom i nedjeljom
c) u svako pogodno vrijeme
d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

12. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
b) skala za obračun udaljenosti postaja
c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

13. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

14. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije

15. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

a) 40m
b) 80m
c) 2m
d) 30m

16. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

17. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

18. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

9
9A
A1
AKL

19. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

20. Što znači kartica QRP?

a) vaš ton nije čist (chirp)
b) smanjite snagu (mala snaga)
c) povećajte snagu (velika snaga)
d) koliko je sati?