Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

2. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

3. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

a) 30nF
b) 10Ω
c) 25F
d) 25pF

4. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

600 kHz niža od izlazne.
ista kao i izlazna.
4.5 Mhz viša od izlazne.
6 Mhz niža od izlazne.

5. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

6. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

7. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

8. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

9. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

10. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

a) kΩ
b) μH
c) nV
d) pF

Operativni dio i propisi

1. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) da
b) samo neradnim danom
c) samo u natjecanju
d) ne

2. Kojom vrstom modulacije ćemo raditi na 144,300 MHz?

a) FM
b) FSK
c) SSB
d) SSTV

3. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
Opis sugovornikove radio postaje.
Datum.

4. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

a) Finske
b) Francuske
c) Malte
d) Grčke

5. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

a) Mađarske
b) Švicarske
c) Argentine
d) Francuske

6. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

1.8 GHz
144 MHz
50 MHz
14 MHz

7. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti

8. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

a) samo na telegrafiji
b) da
c) ne
d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

9. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

10. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

11. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

a) Engleske
b) Škotske
c) Čilea
d) Irske

12. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

13. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

14. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

KV i UKV postaje
amaterske radijske postaje
primopredajne postaje
CB i voki-toki postaje

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

16. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

17. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

nadimkom
imenom i prezimenom
pozivnim znakom
inicijalima vlasnika postaje

18. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

19. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

a) Danske
b) Finske
c) Austrije
d) Belgije

20. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
d) telefonijom se ne upućuje opći poziv