Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

3. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

4. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

5. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

6. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

Yagi antena
Spiralna antena
Horizontalni dipol
GP antena

7. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

8. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

10. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

3. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

a) 150 W
b) 25 W
c) 10 W
d) 100 W

4. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

JA
A3
JA3
3A

5. Što znači kratica QRM?

a) atmosferske smetnje
b) udaljenost između radiopostaja
c) smetnje drugih radiopostaja
d) pojačajte snagu

6. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala

7. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

MEZ
QTR
UTC
EST

8. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

9. Iz koje je države postaja OM5AA?

Iz Češke
Iz Slovačke
Iz Finske
Iz Austrije

10. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

11. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama

12. Koje je značenje kratice QSO?

a) pojačajte snagu
b) amaterska veza
c) promijenite frekvenciju
d) imam smetnje

13. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Upotrebljeni frekventni opseg.
Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Podaci o smetnjama.
Primljeni raport.

14. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

a) Mađarske
b) Švicarske
c) Argentine
d) Francuske

15. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

9A
9X
9H
9U

16. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

a) Italije
b) Sardinije
c) Švedske
d) Mađarske

17. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

18. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

19. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

PWR
QRO
QRP
TX

20. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz