Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

2. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

3. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

5. Na slici je simbol za:

Otpornik
Promjenjivi otpornik
Osigurač
Kondenzator

6. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

a) kΩ
b) μH
c) nV
d) pF

7. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

a) povećati se
b) smanjiti se
c) ostati isti
d) oscilirati

8. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

10. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

Operativni dio i propisi

1. Kada želimo sugovorniku dati podatke o mjestu javljanja, upotrijebit ćemo kraticu:

a) ADR
b) QTR
c) QTH
d) QTC

2. Što je CALL-BOOK?

a) priručnik za antene
b) adresar amatera
c) ne znam
d) dnevnik natjecanja

3. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

a) Perua
b) Japana
c) Albanije
d) Grčke

4. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

5. Označi područje kratkih valova:

a) 150 kHz do 1 MHz
b) 3 MHz do 30 MHz
c) 144 MHz do 500 MHz
d) 1 GHz i više

6. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

7. Što znači kratica QSY?

a) tko me je zvao?
b) nemam ništa za vas
c) promijenite frekvenciju odašiljanja
d) atmosferske smetnje

8. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

9. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

10. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

a) obavljati prijenos običnim jezikom
b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

11. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

12. Rad amaterske postaje može zabraniti:

a) radioamaterski klub
b) Hrvatski radioamaterski savez
c) lokalni organ vlasti
d) inspekcijska služba

13. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

a) 150 W
b) 25 W
c) 10 W
d) 100 W

14. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

15. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

16. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

a) kartica za identifikaciju radiopostaje
b) kartica za evidenciju održane veze
c) kartica za potvrdu održane veze
d) kartica dozvole za rad

17. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Primljeni raport
Poslani raport
Vrijeme održane veze
Temperatura zraka

18. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

a) Finske
b) Francuske
c) Malte
d) Grčke

19. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

20. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije