Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

a) 20mF
b) 80F
c) 80pF
d) 100V

2. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

3. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

4. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

5. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

6. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

7. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

8. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

9. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

10. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta

2. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

3. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

a) oni osobne prirode
b) oni nepristojnog sadržaja
c) oni koji unose zabunu
d) oni religiozne prirode

4. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

5. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

JA
A3
JA3
3A

6. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

a) Rumunjske
b) Malte
c) Venezuele
d) Engleske

7. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

8. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

9. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

10. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije

11. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

12. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

Svaki operator koji radi na postaji
Vlasnik radio postaje
Predsjednik ili tajnik radiokluba
Operatori A razreda

13. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Vrste rada.
Lokacija postaje.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

14. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

HAM
HAMLET
YL
OM

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

a) Portugala
b) Australije
c) Poljske
d) Nizozemske

16. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

a) Luxemburga
b) Argentine
c) Latvije
d) Bugarske

17. Što znači kratica QRB?

a) udaljenost između postaja
b) promjenjivi signali
c) koliko je sati
d) točna frekvencija

18. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

19. Izbaci uljeza.

JN85LE
KN12RT
12AB23
JO23CW

20. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala