Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

2. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

4. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

5. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

7. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

8. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

U
R
L
H

9. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

10. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

Operativni dio i propisi

1. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

a) 40m
b) 80m
c) 2m
d) 30m

2. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

3. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Primljeni raport.
Podaci o QRM-u tijekom veze.
Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

4. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz

5. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

a) ako je udaljena više od 1000km
b) uvijek
c) ako je udaljena više od 300km
d) tu postaju ne smijemo zvati

6. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

5 godina
10 godina
20 godina
sve dok se ne povuče

7. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

8. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

9. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

a) 12 godina starosti
b) 16 godina starosti
c) 18 godina starosti
d) 14 godina starosti

10. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

a) nema ga
b) MAYDAY (mejdej)
c) HELP
d) sami ga određujemo

11. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

12. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

13. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

PA
PA2
PA1
AP

14. Što znači kratia IARU?

a) Hrvatski radioamaterski savez
b) Međunarodni savez radioamatera
c) udruženje radioklubova
d) udruženje amatera Italije

15. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

1.8 GHz
144 MHz
50 MHz
14 MHz

16. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

17. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

9A1AAA
9U/HR1AA
F5XX
S79NO

18. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

19. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1SS?

a) Novog Zelanda
a) Luxemburga
b) Bugarske
d) Rumunjske

20. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

Opis radijske postaje.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podaci o vremenskim uvjetima.
Primljeni raport.