Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

2. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

3. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

4. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

5. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

6. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

a) 30nF
b) 10Ω
c) 25F
d) 25pF

7. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

8. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

9. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Što znači kratica QRM?

a) atmosferske smetnje
b) udaljenost između radiopostaja
c) smetnje drugih radiopostaja
d) pojačajte snagu

2. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

3. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

a) Italije
b) Sardinije
c) Švedske
d) Mađarske

4. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

a) Švedske
b) Slovenije
c) Sardinije
d) Grčke

5. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

6. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

7. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

a) Argentine
b) Sicilije
c) Italije
d) Irske

8. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

a) putem QSL biroa i poštom
b) radioamateri ne šalju QSL karte
c) sami nose QSL karte
d) preko telefaksa

9. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

10. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

11. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Vrste rada.
Lokacija postaje.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

12. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

KV i UKV postaje
amaterske radijske postaje
primopredajne postaje
CB i voki-toki postaje

13. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

OH1DNO
DF2UU
OE6AAZ/P
9A/S57BBA

14. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

OMODGLP
OM1DGLP
OM1DGL/P
OMODGL/P

15. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

16. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

17. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

a) nema pravila
b) od prefiksa i dodanih slova
c) od prefiksa i sufiksa
d) inicijala korisnika

18. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

19. Što znači kratica DX?

a) poziv u natjecanju
b) poziv svima
c) daleka veza
d) veza u natjecanju

20. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

PA
PA2
PA1
AP