Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

2. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

3. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

4. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

5. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

6. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

7. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

8. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

9. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

a) 7,5 MHz
b) 200m
c) 433,675 MHz
d) 50m

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

a) Rumunjske
b) Malte
c) Venezuele
d) Engleske

3. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

4. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

5. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

6. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama

7. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

8. Prigodom popunjavanja dnevnika neće se:

a) vrijeme pisati u UTC
b) pisati olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) stavljati pozivni znak druge postaje
d) ostavljati prazni redak

9. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

10. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

11. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

12. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

50 W
75 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

13. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

a) nema ga
b) MAYDAY (mejdej)
c) HELP
d) sami ga određujemo

14. Iz koje je države postaja HA5HA?

Slovačke
Bugarske
Hrvatske
Mađarske

15. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
c) 9A, dva slova i jedne znamenke
d) 9A i tri znamenke

16. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

17. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

18. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

50 W
80 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

19. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju

20. Koje je značenje kratice QSO?

a) pojačajte snagu
b) amaterska veza
c) promijenite frekvenciju
d) imam smetnje