Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

2. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

3. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
diodu
osigurač
potenciometar

4. Kratica CW označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

5. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

6. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

7. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

8. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

9. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

a) 20mF
b) 80F
c) 80pF
d) 100V

10. Dijelovi tranzistora su:

a) emiter, katoda, anoda
b) anoda, katoda, rešetka
c) kolektor, baza, emiter
d) kolektor, baza, kučište

Operativni dio i propisi

1. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

2. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) ne znam
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

3. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne

4. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

5. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
1 godinu nakon zadnjeg upisa;
5 godina nakon zadnjeg upisa;
6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

6. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

7. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

8. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

Podatak o smetnjama na opsegu.
Poslan RS(T) raport.
Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
Ime odgovornog operatora.

9. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

a) ne
b) da
c) samo u natjecanju
d) ne znam

10. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina

11. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

12. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

13. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta

14. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA7A?

a) Bugarske
b) Australije
c) Irske
d) Turske

15. Iz koje je države postaja IN3ARG?

Češke
Italije
Austrije
Finske

16. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

17. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

18. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

432 MHz.
50 MHz
10 MHz
1.8 MHz

19. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

a) Poljske
b) Švedske
c) Grčke
d) Vatikana

20. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju