Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

2. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

3. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

5. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

6. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

7. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

9. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. Dijelovi tranzistora su:

a) emiter, katoda, anoda
b) anoda, katoda, rešetka
c) kolektor, baza, emiter
d) kolektor, baza, kučište

Operativni dio i propisi

1. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

a) ne
b) da
c) samo u natjecanju
d) ne znam

2. Što znači kartica QRP?

a) vaš ton nije čist (chirp)
b) smanjite snagu (mala snaga)
c) povećajte snagu (velika snaga)
d) koliko je sati?

3. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

4. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

5. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

KV i UKV postaje
amaterske radijske postaje
primopredajne postaje
CB i voki-toki postaje

6. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Poslan raport
Datum veze.
Upotrebljenu antenu.

7. Izbaci uljeza.

JN85LE
KN12RT
12AB23
JO23CW

8. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

9. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

a) 7,5 MHz
b) 200m
c) 433,675 MHz
d) 50m

10. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

a) Perua
b) Japana
c) Albanije
d) Grčke

11. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA7A?

a) Bugarske
b) Australije
c) Irske
d) Turske

12. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

a) s navršenih 16 godina
b) s navršenih 10 godina
c) bez obzira na godine starosti
d) s navršenih 12 godina

13. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

Poslani raport.
Primljeni raport.
Svoja pozivna oznaka.
Podatak o frekventnom opsegu.

14. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

15. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

opisno:dobro-loše
RST raportom
brojkom 1-5
skalom u decibelima

16. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

17. MAYDAY je:

međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

18. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

a) da
b) ne
c) nisam siguran
d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

19. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) na običnom jeziku
b) na jeziku koji nije maternji jezik
c) nejasnim signalima
d) u Morseovom kodu

20. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.