Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

2. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

3. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

4. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

5. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

6. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

7. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

8. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

9. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

10. Na slici je simbol za:

Otpornik
Promjenjivi otpornik
Osigurač
Kondenzator

Operativni dio i propisi

1. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku VE3BRU?

a) Kanade
b) Velike Britanije
c) Australije
d) Malte

3. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

4. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

a) kartica za identifikaciju radiopostaje
b) kartica za evidenciju održane veze
c) kartica za potvrdu održane veze
d) kartica dozvole za rad

5. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

a) 150 W
b) 25 W
c) 10 W
d) 100 W

6. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz

7. Kratica Q-koda QRM znači:

ometanje od strane drugih stanica
frekvenciju odašiljanja
snagu odašiljača
točno vrijeme

8. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

9. Koje je značenje kratice QSO?

a) pojačajte snagu
b) amaterska veza
c) promijenite frekvenciju
d) imam smetnje

10. Postaja K2AM/mm

je iz USA i trenutno radi iz automobila
je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
je iz USA i trenutno radi sa plovila
se zabunila

11. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

12. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

13. Iz koje je države postaja HA5HA?

Slovačke
Bugarske
Hrvatske
Mađarske

14. Iz koje je države postaja OM5AA?

Iz Češke
Iz Slovačke
Iz Finske
Iz Austrije

15. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

16. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

Hrvatski radioamaterski savez
HRT.
Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
MUP

17. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

18. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

9A1AAA
9U/HR1AA
F5XX
S79NO

19. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

a) Čilea
b) Švicarske
c) Grčke
d) Portugala

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne