Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

2. Izbaci uljeza:

a) Zener dioda
b) LED dioda
c) ispravljačka dioda
d) trioda

3. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

4. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

5. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

a) isključiti ispravljač
b) iz ispravljača izvaditi osigurač
c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
d) provjeriti ima li u mreži napona

6. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

8. Kućište radio postaje spojit ćemo:

na plašt voda telefonske linije.
na vodovodnu cijev.
na posebno uzemljenje.
na nul-vodič električne mreže.

9. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

600 kHz niža od izlazne.
ista kao i izlazna.
4.5 Mhz viša od izlazne.
6 Mhz niža od izlazne.

10. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

Operativni dio i propisi

1. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

2. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

QSY?
QTR?
QTH?
QRL?

3. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo radnim danom
d) ne

4. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

5. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

6. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

7. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

8. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

HAM
HAMLET
YL
OM

9. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
Nikad.
Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

10. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

MEZ
QTR
UTC
EST

11. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

a) samo u Americi
b) ne, samo na KV natjecanjima
c) samo u Hrvatskoj
d) da, smije se koristiti svuda

12. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
d) za rad telefonijom

13. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

14. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

a) oni osobne prirode
b) oni nepristojnog sadržaja
c) oni koji unose zabunu
d) oni religiozne prirode

15. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

16. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

17. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

18. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

19. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) da
b) samo neradnim danom
c) samo u natjecanju
d) ne