Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

    2000 mA
    500 mA
    200 mA
    5000 mA

2. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

3. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

4. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

5. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

8. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

9. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

10. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

Operativni dio i propisi

1. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

2. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

    Slovačke
    Rusije
    Nizozemske
    Poljske

3. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

4. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

5. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

    a) Portugala
    b) Australije
    c) Poljske
    d) Nizozemske

6. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

7. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

    dozvola za rad amaterske radijske postaje
    tehnička suglasnost za njenu uporabu
    nema uvjeta
    carinska deklaracija

8. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

9. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

    Slovačke
    Norveške
    Danske
    Finske

10. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

    a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
    b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
    c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
    d) za rad telefonijom

11. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između radiopostaja
    b) koliko je sati
    c) da li da prestanem s emitiranjem
    d) promjenjivi signali

12. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

13. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

    9
    9A
    A1
    AKL

14. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između postaja
    b) promjenjivi signali
    c) koliko je sati
    d) točna frekvencija

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

    a) Švicarske
    b) Mađarske
    c) Danske
    d) Venezuele

16. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

    PWR
    QRO
    QRP
    TX

17. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Vremenska prognoza.
    Vrijeme održane veze.
    Redni broj veze u tekućoj godini.

18. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA7A?

    a) Bugarske
    b) Australije
    c) Irske
    d) Turske

19. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

    a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
    b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

20. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu