Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

2. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

3. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

4. Induktivitet zavojnice se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

5. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

6. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

7. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

10. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

Operativni dio i propisi

1. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

    a) Luksemburga
    b) Engleske
    c) Irske
    d) Škotske

3. Što znači kratica NICE?

    a) daleka veza
    b) stari prijatelji
    c) lijepo
    d) meteorološki uvjeti

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

5. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) samo ako nema smetnji

6. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

7. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

8. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

    a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
    b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
    c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
    d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

9. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

10. MAYDAY je:

    međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
    posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
    međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
    međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

11. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

12. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

    a) Finske
    b) Francuske
    c) Malte
    d) Grčke

13. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

14. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    5 godina
    10 godina
    20 godina
    sve dok se ne povuče

15. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

16. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

    a) oni osobne prirode
    b) oni nepristojnog sadržaja
    c) oni koji unose zabunu
    d) oni religiozne prirode

17. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

18. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podatke o prijemu QSL karte.
    Frekventni opseg.

19. Što je sustav lokatora?

    a) mjesto iz kojeg radimo
    b) adresa radiopostaje
    c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
    d) skraćeni naziv mjesta

20. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

    a) Luxemburga
    b) Argentine
    c) Latvije
    d) Bugarske