Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

2. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

3. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

5. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

10. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

Operativni dio i propisi

1. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

    a) Portugala
    b) Australije
    c) Poljske
    d) Nizozemske

3. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

4. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

5. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

6. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    1.8 GHz
    144 MHz
    50 MHz
    14 MHz

7. Kratica TX označava:

    prijemnik
    Vermont
    odašiljač
    težinu

8. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

    Avionskom poštom.
    Preko QSL biroa.
    Običnom poštom.
    QSL karte obično ne šaljemo.

9. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    a) s navršenih 16 godina
    b) s navršenih 10 godina
    c) bez obzira na godine starosti
    d) s navršenih 12 godina

10. Kojom kraticom označavamo telefoniju?

    a) RTTY
    b) ARQ
    c) FONE
    d) ATV

11. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

    a) Mađarske
    b) Slovačke
    c) Finske
    d) Austrije

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

13. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

    a) Perua
    b) Japana
    c) Albanije
    d) Grčke

14. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

15. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

16. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

17. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

18. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

19. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

20. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN