Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

2. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

3. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

4. Induktivitet zavojnice se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

5. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

6. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

    a) napon na svim otpornicima je isti
    b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
    c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
    d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

8. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

9. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

10. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

    a) početnika
    b) donji bočni pojas
    c) lijevi bočni pojas
    d) desni bočni pojas

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OE3REB?

    a) Ukrajine
    b) Engleske
    c) Češke
    d) Austrije

3. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

4. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

    Slovačke
    Rusije
    Nizozemske
    Poljske

5. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

6. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

7. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

8. Što znači kratica QSY?

    a) tko me je zvao?
    b) nemam ništa za vas
    c) promijenite frekvenciju odašiljanja
    d) atmosferske smetnje

9. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

    PWR
    QRO
    QRP
    TX

10. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

11. Iz koje je države postaja IN3ARG?

    Češke
    Italije
    Austrije
    Finske

12. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

    Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
    Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
    Nikad.
    Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

13. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

14. Slovo O se na engleskom sriče kao:

    Juliet
    Osaka
    Oscar
    Osimo

15. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

    a) Ukrajine
    b) Venezuele
    c) Rumunjske
    d) Turske

16. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

    opisno:dobro-loše
    RST raportom
    brojkom 1-5
    skalom u decibelima

17. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

18. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

    KV i UKV postaje
    amaterske radijske postaje
    primopredajne postaje
    CB i voki-toki postaje

19. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

    OMODGLP
    OM1DGLP
    OM1DGL/P
    OMODGL/P

20. Što znači kratia IARU?

    a) Hrvatski radioamaterski savez
    b) Međunarodni savez radioamatera
    c) udruženje radioklubova
    d) udruženje amatera Italije