Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    GP antena.
    Quad antena.
    Long wire antena.

3. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

    a) od plastike
    b) od drva
    c) od stakla
    d) od željeza

4. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

5. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

6. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

7. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?


    Yagi antena
    Spiralna antena
    Horizontalni dipol
    GP antena

8. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

9. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

10. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

Operativni dio i propisi

1. Maksimalna snaga koju smije upotrebljavati operator P razreda iznosi:

    75 W
    50 W
    100 W
    250 W

2. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

3. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

    a) da
    b) ne
    c) Q-kod ne postoji
    d) ne znam

4. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske

5. Što znači kartica QRP?

    a) vaš ton nije čist (chirp)
    b) smanjite snagu (mala snaga)
    c) povećajte snagu (velika snaga)
    d) koliko je sati?

6. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

7. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Primljeni raport
    Poslani raport
    Vrijeme održane veze
    Temperatura zraka

8. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

9. Kratica Q-koda QTH znači:

    promjena odašiljačke frekvencije
    moja pozicija je
    potvrda prijema
    ometanje od strane drugih postaja

10. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

11. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

    a) Perua
    b) Japana
    c) Albanije
    d) Grčke

12. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

13. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

    Podatak o smetnjama na opsegu.
    Poslan RS(T) raport.
    Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
    Ime odgovornog operatora.

14. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

15. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

16. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN

17. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

18. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

19. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

20. Rad amaterske postaje može zabraniti:

    a) radioamaterski klub
    b) Hrvatski radioamaterski savez
    c) lokalni organ vlasti
    d) inspekcijska služba