Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

3. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

4. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

    a) napon na svim otpornicima je isti
    b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
    c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
    d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

5. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

6. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

8. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

9. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

10. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

Operativni dio i propisi

1. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

2. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

3. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OE3REB?

    a) Ukrajine
    b) Engleske
    c) Češke
    d) Austrije

4. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

    a) Ukrajine
    b) Venezuele
    c) Rumunjske
    d) Turske

5. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
    1 godinu nakon zadnjeg upisa;
    5 godina nakon zadnjeg upisa;
    6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

6. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

7. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

8. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

9. Izbaci uljeza.

    JN85LE
    KN12RT
    12AB23
    JO23CW

10. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između radiopostaja
    b) koliko je sati
    c) da li da prestanem s emitiranjem
    d) promjenjivi signali

11. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

12. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

    a) tipkanjem na pisaćem stroju
    b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) tintom
    d) olovkom

13. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

14. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

15. Što je sustav lokatora?

    a) mjesto iz kojeg radimo
    b) adresa radiopostaje
    c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
    d) skraćeni naziv mjesta

16. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

17. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

    a) Švicarske
    b) Mađarske
    c) Danske
    d) Venezuele

18. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

19. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

20. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

    a) Mađarske
    b) Slovačke
    c) Finske
    d) Austrije