Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

2. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

3. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

5. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

6. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

    a) od plastike
    b) od drva
    c) od stakla
    d) od željeza

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

8. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

9. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

10. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

Operativni dio i propisi

1. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

    KV i UKV postaje
    amaterske radijske postaje
    primopredajne postaje
    CB i voki-toki postaje

2. Što znači kratia IARU?

    a) Hrvatski radioamaterski savez
    b) Međunarodni savez radioamatera
    c) udruženje radioklubova
    d) udruženje amatera Italije

3. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

4. Što znači kratica DX?

    a) poziv u natjecanju
    b) poziv svima
    c) daleka veza
    d) veza u natjecanju

5. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga određujemo

6. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

7. Što znači kratica QRZ?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite rekvenciju
    d) mjesto javljanja

8. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

9. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

10. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

    Francuske
    Belgije
    Bosne i Hercegovine
    Njemačke

11. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

12. Što znači kratica QTH?

    a) mjesto rada radiopostaje
    b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
    c) smetnje
    d) potvrda prijama

13. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

    a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
    b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
    c) početi pozivati CQ DX
    d) nećemo ništa učiniti

14. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

15. Kratica Q-koda QRM znači:

    ometanje od strane drugih stanica
    frekvenciju odašiljanja
    snagu odašiljača
    točno vrijeme

16. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

    Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
    Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
    Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
    Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

17. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

18. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

    a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
    b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
    c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
    d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

19. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

20. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
    Metereološke prilike.
    Podatak o snazi vlastite postaje.