Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?


    Yagi antena
    Spiralna antena
    Horizontalni dipol
    GP antena

2. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

3. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

4. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

    400 nF
    200 nF
    100 nF
    50 nF

7. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

8. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

9. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

10. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Kratica CQ znači:

    moja pozicija je
    opći poziv
    vaš
    poruka

2. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    a) 5 godina
    b) 10 godina
    c) 20 godina
    d) sve dok se ne povuče

3. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

    a) da
    b) ne
    c) nisam siguran
    d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

4. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

    a) oni osobne prirode
    b) oni nepristojnog sadržaja
    c) oni koji unose zabunu
    d) oni religiozne prirode

5. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    3.5 MHz.
    50 MHz.
    136 MHz.
    27 MHz.

6. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

7. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

    300 kHz - 3 MHz
    3 MHz - 30 MHz
    30 MHz - 300 MHz
    300 MHz - 3 GHz

8. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

    a) da
    b) ne
    c) Q-kod ne postoji
    d) ne znam

9. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

10. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

11. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA9DT?

    a) Slovenije
    b) Škotske
    c) Turske
    d) Japana

13. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

14. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

15. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

16. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OE3REB?

    a) Ukrajine
    b) Engleske
    c) Češke
    d) Austrije

17. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

    a) horizontalna
    b) cirkularna
    c) nema pravila
    d) vertikalna

18. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    5 godina
    10 godina
    20 godina
    sve dok se ne povuče

19. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

20. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

    a) FM
    b) RTTY
    c) SSB
    d) CW