Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

3. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

4. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

5. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

6. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

8. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

9. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

Operativni dio i propisi

1. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

    a) RST 999
    b) RST 599
    c) RST 559
    d) RST 555

2. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

3. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

4. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

5. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Upotrebljeni frekventni opseg.
    Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Podaci o smetnjama.
    Primljeni raport.

6. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

    Samo u međunarodnim vezama
    Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
    Da
    Ne

7. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

    Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
    U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
    Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

8. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

    a) obavljati prijenos običnim jezikom
    b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
    c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
    d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

9. Što znači kratia IARU?

    a) Hrvatski radioamaterski savez
    b) Međunarodni savez radioamatera
    c) udruženje radioklubova
    d) udruženje amatera Italije

10. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

11. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

12. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

    a) Finske
    b) Francuske
    c) Malte
    d) Grčke

13. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom JA5UU?

    a) Bugarske
    b) Japana
    c) Irske
    d) Austrije

14. Kratica Q-koda QRM znači:

    ometanje od strane drugih stanica
    frekvenciju odašiljanja
    snagu odašiljača
    točno vrijeme

15. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

    a) po zahtjevu susjeda radioamatera
    b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
    c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
    d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

16. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

17. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

18. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

    a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
    b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
    c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
    d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

19. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1SS?

    a) Novog Zelanda
    a) Luxemburga
    b) Bugarske
    d) Rumunjske

20. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO