Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

2. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

    a) 0.01 A
    b) 0.1 A
    c) 1A
    d) 10 A

3. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

4. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

5. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

6. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

7. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

9. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

10. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

Operativni dio i propisi

1. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

2. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

    a) po zahtjevu susjeda radioamatera
    b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
    c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
    d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

3. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

4. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

5. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

    a) 40m
    b) 80m
    c) 2m
    d) 30m

6. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
    Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
    Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
    Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

7. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

    nije ih potrebno spremati
    LOG-dnevnik rada postaje
    na Internet
    u arhiv radio kluba

8. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

    145,600 MHz
    145,000 MHz
    145,125 MHz
    145,775 MHz

9. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

10. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

11. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

    Slovačke
    Rusije
    Nizozemske
    Poljske

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

    a) Ukrajine
    b) Venezuele
    c) Rumunjske
    d) Turske

13. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

    a) Argentine
    b) Sicilije
    c) Italije
    d) Irske

14. Kojom kraticom označavamo telefoniju?

    a) RTTY
    b) ARQ
    c) FONE
    d) ATV

15. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

16. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

    Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
    Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
    Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
    Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

17. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

18. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN

19. Kojom vrstom modulacije ćemo raditi na 144,300 MHz?

    a) FM
    b) FSK
    c) SSB
    d) SSTV

20. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

    OMODGLP
    OM1DGLP
    OM1DGL/P
    OMODGL/P