9A Activity tablica

Za plasman je potrebno sudjelovanje u najmanje tri perioda.

9A stanice.

    A - 145 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A9R 160889    45379  14993  42906      57611         
2.  9A5AB 135700  10650  11236  13175  9296  13151  9133  14977  12686  16156  14133  11107 
3.  9A1DL 113488    5236  12632  11000  11038  14365  19861  13428    9848  16080 
4.  9A2DM 109892  3016    2985  5133  13617    21806  15720  14746  14368  18501 
5.  9A5HZ 69177  4253  7182  3674  6879  5760  3842  13381  9500  6441  5225  3040 
6.  9A3EBP 50767  2332  4951  5464  4523  6196  4555  4592    5355  6461  6338 
   9A2HX 3623              3623         
   9A6IND 2281    2281                   


    B - 145 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A0V 702645  48569  59990  62370  65866  56804  56047  74017  71784  73775  68279  65144 
2.  9A1N 526011  34652  40039  47416  46535  43890  35056  56912  54211  68560  56289  42451 
3.  9A4V 402416  33877  48509  46810  49129  54977  50096  70592      44564  3862 
4.  9A8D 368929  17850  24077  29578  20781  30717  31578  52756  45902  46768  32671  36251 
5.  9A1E 184870  19198  27510  24554  24213  26076      29305    18117  15897 
6.  9A7S 182437        21227      23386  42125  16176  44087  35436 


    C - 145 MHz Jedan operator - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A5RJ 284201  24818  26456  36090  24712  33600  26291    32834  37708  25260  16432 
2.  9A9I 213165  21541  25697  23511  22963  22810  7637  26005    20252  23348  19401 
3.  9A2YF 213036  18324  21464  24510  23205  20828  3462  9939  30211  22433  14424  24236 
4.  9A7DRI 137927  8460  10606  12142  12795  11296    15955  17509  18802  14950  15412 
5.  9A2QG 130203  7555  12204  13213  10577  12691  13753  15436  14778  6643  12043  11310 
6.  9A6ZZ 106509  5790  9095  8373  21990  10714    14585  8684  21484    5794 
7.  9A5IG 63191  3004  6368  5784  5315  6900  6603  5496  4969  5206  7936  5610 
8.  9A4YR 58219  4852  2502  8216  7871        8714  9936  7698  8430 
9.  9A4FB 49667    1324    10940  8059  12570  7348  3806  3488  523  1609 
10.  9A5CZK 45305    2321    5027  9362  9288  4592    8432  6283   
11.  9A7KFF 41040        10568      6870  7432  16170     
12.  9A4TT 37035  814    6459  5389    6978  4894    8661  3840   
13.  9A2KO 35458  2749  5526  2905  2539  1404  2117  6606  6305  3138  1219  950 
14.  9A3DVL 27939        519      18172  434  1170  7644   
15.  9A3AQ 27167    270  2593  3010  2266  1382  3882  4204  3425  3591  2544 
16.  9A3GJV 26172  2514  2162  1674  2414  1632  2006  2855  1265  4365  5285   
17.  9A3KX 24265            8620      6260  9385   
18.  9A2EY 23739              20827    1787    1125 
19.  9A5KIS 23457      1801  8416  329  471  6120    3151  3169   
20.  9A2HX 21001  1019  4196    1899    3669    4661  2187  1597  1773 
21.  9A4DI 18689          2150  3191  2978  2067  4073  4230   
22.  9A1KN 16083        3367  3505        3986  5225   
23.  9A704OP 15981        3908  2507  3799  5767         
24.  9A7KJI 14134  1899  2010        3084  2808      4333   
25.  9A1WW 13893      375  79  577    5934        6928 
26.  9A2VX 10368  49  3699    1339        2653  670  1958   
27.  9A2AT 9667                  3423  2723  3521 
   9A2RD 8665                    8665   
28.  9A3ZM 8631  1896  2562                2316  1857 
   9A4TX 7821      4534    3287             
   9A5ALC 6793                    6793   
   9A4QV 6789      6789                 
   9A2GA 6658              4906    1752     
   9A5RY 5578          2695    2883         
   9A5BBD 5415  1819  3596                   
   9A2LG 5348                    5348   
29.  9A3DOS 5104      1519    589      1593  944  459   
   9A3GL 5078                    5078   
30.  9A1EA 4380      1397    388      1206  944  287  158 
31.  9A1IW 3841  1474    637    1186  544           
32.  9A3QI 3824      769  1110      1945         
   9A1MM 3304  3304                     
   9A6DJX 2838                    2838   
   9A3UJ 1902                    1902   
   9A6IND 1857                      1857 
   9A3EBP 1855                1855       
   9A2VQ 1575  1575                     
   9A2GS 1544              1544         
   9A3IM 1507  1121      386               
   9A6AMI 1177  1177                     
33.  9A7IOM 951  293      362            296   
   9A6DAC 735  143            592         
   9A3ESL 626    626                   
   9A4ZV 550    550                   
   9A3GPZ 419              419         


    D - 145 MHz Više operatora - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A1CRS 298877  13686  17383  28661  32069  26704  30944  37376  29783  29160  30318  22793 
2.  9A1KDE 275990  18109  23152  25465  28094  26243  29030  25378  28386  23459  26814  21860 
3.  9A6K 232153  18176  20090  17360  20334  21471  18839  22194  22036  27206  21520  22927 
4.  9A0C 145830        20407  18995  17578  26169  28335  20774  13572   
5.  9A9J 57422  2071  4276    7695  3539  7501    7271  7939  9221  7909 
6.  9A4U 40919    5564    8349    8597  7859    10550     
7.  9A1CSB 37689  5882  7060  9458        6921      8368   
   9A50CBM 32000                32000       
8.  9A5G 31505          5453  9359  11443    640  4610   
   9A7S 29943    17108  12835                 
9.  9A50CEQ 27595              11166  11157      5272 
   9A7D 16298                    16298   
10.  9A1CNY 15554    4963        3048      7543     
   9A1CFI 14783          14783             
11.  9A1CBT 14414  2295  2914    3344          2507  3354   
12.  9A1VZD 13430            5707        3425  4298 
   9A1K 8194                  1916  6278   
   9A7B 7130                  7130     
   9A60NT 7119  1972  5147                   
13.  9A5Z 6495  1963    1171  3361               
   9A1CEP 3690          3690             
   9A1CDD 2883            2883           
   9A70CVW 2477          2477             
   9A1D 868        868               
   9A1CDB 182                182       


    E - 435 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A3DF 61734    4867    11372  9553  11650    6477    9045  8770 
2.  9A1WW 53654    3721  5542  6910  5127  8262    4844  7100  7170  4978 
3.  9A2UV 40045  2753  1575  3481  6015  4538  2897  3408    5362  4097  5919 
4.  9A9I 16254  380  840  1166  757  639  3426  2962    2138  1018  2928 
5.  9A2XW 8751        2133    3358    2394      866 
6.  9A3AQ 8036    88  960  1088  725  1523  580  586  774  830  882 
   9A1UN 3992                  3992     
7.  9A2EY 2880              2507    220    153 
   9A3NI 2532          2532             
8.  9A3EBP 1988  59  45  38  380  71  74  239    592  234  256 
9.  9A2KO 1737  64  70  289  353  101  125  316  68  165  102  84 
   9A4QV 1392      1392                 
   9A2GA 777              696    81     
10.  9A2VX 596  41  39    102    120    40  49  205   
11.  9A5IG 594      36  65  71  76  218  44  79   
   9A704OP 242              242         
   9A1IW 187  79        108             
12.  9A1EA 149          22        55  40  32 
13.  9A3DOS 117          22        55  40   
14.  9A2HX 113      49      49       
   9A3IM 90  41      49               
   9A3WD 38                      38 
   9A1MM 27  27                     


    F - 435 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A6K 90533  4986  6769  8871  9109  9639  15954  4910  6776  12218  1631  9670 
2.  9A8D 60844  5078  5123  6071  10572  60  7149  5526    9012  7005  5248 
3.  9A1CRJ 39936  4575  4366    8865  6321  721    3458    11630   
   9A1CMS 13199            13199           
4.  9A70CVW 5852          2350        1611  1891   
5.  9A0C 5242        531  420  1006  607  23  856  1799   
   9A50CBM 3992            3992           
   9A1CDD 1318            1318           
6.  9A1E 783      217  190  376             
   9A1CFI 588          588             
   9A5G 131          69        62     


    G - 1296 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A2UV 28582  2144  2088  2292  3502  2309  3621  3382    3280  4289  1675 
2.  9A5M 10780  4137  3008    3635               
3.  9A3AQ 7208      448  871  238  1140  1013  480  1234  1225  559 
   9A6AR 2893            2893           
4.  9A9I 1366            584  88    282  254  158 
   9A4QV 1121      1121                 
   9A3NI 540          540             
5.  9A2EY 280              92    117    71 
   9A2SB 210              210         
   9A1WW 87                    79 


    H - 1296 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A6K 39066  3352  2515  4611  1269  4168  7820  3441  3344  2999  800  4747 
2.  9A8D 26944  534  1077  1732  1953  2053  4755  3232  2127  2690  3867  2924 
3.  9A1CRJ 13114  1058  1475    3491  842          6248   
   9A1CMS 7206            7206           
   9A50CBM 2471            2471           
4.  9A0C 1685        622  23  124  57    85  774   
   9A70CVW                    


Stanice izvan 9A.

    A - 145 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  S56P 548533  30095  46337  52309  49870  53927  51496  65700  52283  52959  54504  39053 
2.  HA1VQ 287177    16709  29994  19721  44889    41384  40675  45400  21616  26789 
3.  HG3X 237815            49164  78516      52686  57449 
4.  OK1GTH 213946    63231    77373  73342             
5.  I1BPU 115413  5961          13312    36156  25905  23309  10770 
6.  YO2BBT 110533  8538  10095  13410  14623  10888  14286  15822      11517  11354 
7.  HA6VV 106545                  46176  43942  16427 
8.  IZ1ESM 104274        13361  18301  22451      17862  18695  13604 
9.  LZ2ZY 99764  6357    15128  15378  16006      17003  13156  16736   
10.  YT3N 72300      17548  15690  13478  15088      10496     
11.  YO2LZA 64754          13718    25182    25854     
   YU1LA 58653        25624  33029             
12.  IK4ZHH 51207      2762  6809  6208  11577  9435    14416     
13.  LZ1ZP 36028      5666          4116  8860  11225  6161 
14.  SP6HED 32213              7434    8646    16133 
15.  YO7BPC 21817        2646  2638  1091      9285    6157 
   DK5KMA 21500                21500       
   DK3JH 18784      8663        10121         
16.  E71W 17250  1235  1541    768  2054  677    4537  1395  2433  2610 
17.  HA5HY 12343    8380      1458          2505   
   YO4FYQ 11351              11351         
   OM3TIX 11160        11160               
18.  LZ1JH 10782  349                  6308  4125 
   SQ6ISM 10160      3911  6249               
19.  IK7LMX 8999  4051  3255    1693               
   SQ6POM 5633                    4545  1088 
   LZ1ZL 5183                  5183     
   I0YLI 4979                      4979 
   LZ2EHO 3795                  3795     


    B - 145 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  OK1OUE 287036  64904    70176        82947  69009       
2.  OL1B 214361  26745    30618  39299  42784  36506        38409   
3.  YU1BBV 106717  9486  8742  17191  13770  9121  12715  13640    17685    4367 
   HG6Z 63257            33382  29875         
   IZ1POA 30182    30182                   
   YO9KPJ 17891    5088  12803                 


    C - 145 MHz Jedan operator - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  YT1WP 197991  12808  15092  19417  18791  15056  20848  20497  21633  19988  19014  14847 
2.  E75M 189130      14002  18564  15100  18644  21407  22079  37196  20855  21283 
3.  E77CV 180182      6349  3536  7313  38073    34922  49503  40486   
4.  YU7HI
  YT2C
94506          12608    17494  17932  21133  11143  14196 
5.  HG6IDZ 88168    12507  22544      21897      31220     
6.  E77Y 86614        7501  10185  10506  15466    15376  15901  11679 
7.  OK1VOF 75157  2643  1730  4476  10591  7242  14243  9942  1861  10478  5119  6832 
8.  YT2BGS 54253  3806  5767  7947  5569  6568  5322  4312  5373    9589   
9.  YT7E 53843      3808  5813  7454  5924  10665    7894  10155  2130 
10.  S57LM 45237  3724  7494  7772  3226  7384      10335  5302     
11.  E76D 43190    3339  5176  4187  3684  5446  5803  6580  3861    5114 
12.  SP8DXZ 38300  3932  3831  5559        3612  6284  4085  5524  5473 
13.  YO7NK 36288      8647  6711  10190    5136      5604   
14.  HA2MJ 32386  2386  2696  9300  3168    4783  3537  6516       
15.  HA7MB 31615    5863  8303          2687  14762     
16.  E74MS 31468  1174  449  1323  2829  1974    7476    7294  8282  667 
17.  E71JK 30397  2194  1835  1321  5626    6201  5125  1162  3019  3317  597 
18.  YO6XK 26512  2348  3752            4914  8071  7427   
19.  SP6OWA 26278      6690  4104          3354  7288  4842 
   YO3GNF 23007                  9317  13690   
20.  E78BDB 22925        3049            9886  9990 
21.  YO7HVE 19052        1834  3260  991      6810    6157 
   YT2TM 17217          10647        6570     
22.  YO7LDT 16972    916  924  713  2254  825  3318  824  1906  3908  1384 
   LZ2ZY 15715              15715         
23.  E75KF 15345  2022  1648  878  1552  1443  2001  5801         
24.  E75SK 15147  1181  598    2903      5121      5344   
   E74NI 14866                  10520  4346   
   HG5BVK 14863                14863       
25.  YU2KU 12876                  6210  2270  4396 
26.  YU2ECP 12276  276  2848  5396  3756               
27.  YO7BKX 12173          2994    4551  1237  3391     
28.  E76MJ 11307  848    765  1469  951  1540  561  179  2087  2597  310 
   YU5PD 9462        9462               
29.  E74HA 8421    1229  2019    1346  1817  2010         
30.  E71E 8379    532  1893    1681  2577          1696 
31.  YO7LYM 7857              3939    2391  1114  413 
32.  HA8MV 5709  1548                1729  1764  668 
   OM3TIX 5651  5651                     
   E75SEK 5628  2194                  3434   
33.  OK1KZ 5579  1472  1435  767  1073  832             
   YU1MI 5399            5399           
   YO2GL 5149                  3638  1511   
   E77SS 4701                  4701     
   E77PA 4435                  4435     
   SQ6POM 4209              4209         
   YO2CMI 4105            4105           
   YT7EE 3789    3789                   
   IZ5YKY 3423        3423               
   YO7CKP 2847              2434        413 
   E77DD 2822          905    1917         
   LZ4BF 2033        2033               
   YU1PIK 1697        1697               
   E70ALM 1577                      1577 
   E75DD 1489  1489                     
   E73JO/QRP 1340                  1340     
   S57CN 1327          1327             
   E74MC 1110  1110                     
   YO5DAS 1025            1025           
   YO7BPC 930              930         
   E72PJ 925  925                     
   E71ETC 820          820             
   E77SSC 730                  730     
   E75RP 715                  715     
   E72PS 655                  655     
   E72U 561                  561     
   E77FB 141          141             
   IZ1TWC                    


    D - 145 MHz Više operatora - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  E71EBS 144936  8117  16433  22408  24166  19297    20627  13835      20053 
2.  YU1BFG 110339  4114    14330  10525  8344  11628  17712  12749  14199  8969  7769 
3.  E73JHI 54478  2397      21685  16656      13740       
4.  S59DME 43603  3080  4276  3536  3080  3377  5757  6671  4689    5191  3946 
5.  E71ECZ 30224  2076  1835  1321  5626    6201  5052  1162  3019  3335  597 
6.  E71AVW 20006    2904  3271  1220  2038  4322  557  2022    1953  1719 
   OK1KCR 16616                    7776  8840 
   YT2TM 14765            6460    8305       
   E71ASM 10872                  10872     
7.  E71ETC 9991  848    765  1647    1406  561  179  2156  2119  310 
   YU5BDP 7484    3675  3809                 
8.  OK1KAS 5639  1825  1020        937    1857       
9.  E70ALM 4254      2915  119  1220             
   S54I                      


    E - 435 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  IZ7UMS 68609  3715  3767  5842  7410  9012    7252  6034  7522  9753  8302 
2.  S51WX 64946  4132  6082  6019  7050  7642  5266    6142  9119  8460  5034 
   OK1KZE 38779                  16875  21904   
3.  OE8FNK 23544    939    2553  2367  9975  4118  1511  561  1520   
   YU1LA 18872            18872           
   HG3X 14373            8959        5414   
   I4CIV 13535          13535             
4.  S57LM 12555  2791  2423  2205  2937  2199             
   S54T 10788            10788           
   OE1TGW/6 10050            10050           
   UT5DV 9689            9689           
   DG0VOG 9044  9044                     
5.  HA5HY 8703    953      3526          4224   
6.  OK1VOF 8684    399  993  1364  442  2527  519  295  559  1586   
7.  HA2MJ 7776  1018  877  993  870    1342  1823  853       
   OE3JPC 6820            6820           
   S59P 6365            6365           
   OK1FEN 6278            6278           
   OK2UYZ 6153            6153           
   HA7MB 4945      981            3964     
   OE3PVC 4475            4475           
   S57CN 4271            4271           
   S57M 2211            2211           
   S57UZX 1951            1951           
   LZ1JH 1943                    491  1452 
   S54I 1751            1751           
   S58RU 1716            1716           
   YO3GNF 1676                  1247  429   
   HG5BVK 1648                1648       
   S59ABL 1586            1586           
   S53X 1148            1148           
   IK7LMX 976    132    844               
   S50J 908            908           
8.  HA8MV 735                  133  394  208 
   S52AA 604            604           
   S52LY 589            589           
9.  OK1KZ 344  82  86  33  81  62             
   E77CV 340      340                 
   YO4FYQ 283              283         
   S53VV 82            82           


    F - 435 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  OL1B 26665        8565    11416        6684   
   S50G 15260            15260           
2.  YU1BFG 14513      944  842  4544        2663  5520   
   HG6Z 8672            8672           
   OK2KJT 6980            6980           
   OK1KAS 443    182            261       


    G - 1296 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  HA5UA 46352  3763  3052  4118  5851  4251  4655  3855  3571  4931  3731  4574 
2.  HA8MV 46075  1119  2097  4801  5685  3919  5777  4456  4371  4284  5759  3807 
   OK2UYZ 9419            9419           
3.  OE8FNK 3748        28  798  2091  615  24      192 
   S51ZO 3717            3717           
   OE3JPC 2857            2857           
   I4CIV 1725          1725             
4.  HA2MJ 1129  28  211  237      237  344  72       
   S58RU 869            869           
   S59P 456            456           
   S50J 421            421           
   S57CN 393            393           
   S53VV 382            382           
   S54T 234            234           
   S57UZX 51            51           


    H - 1296 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
   S53D 12263            12263           
1.  YU1BFG 11164          2965  1875        6324   
   OL1B 5963            1818        4145   
   HA5KDQ 5079            5079           
   S50G 4386            4386           
   HG7F 3954            3954           
   OK2KJT 1005            1005