9A Activity tablica 2013. godina

Za plasman je potrebno sudjelovanje u najmanje tri perioda.

9A stanice.

    A - 145 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A1DL 205012  11899  2758  17164    20159  21978  28969  26497  29773  24064  21751  D
2.  9A6Y 179747          32986  42432  37570  24405  42354      D
3.  9A5AB 138383  4498  6342    19744  19744  7348  23938    25007  20696  11066  D
4.  9A3KX 93567  Disqualify 6134  9109  8072  3433  7463  10988  12353  13455  12573  9988  D
5.  9A6SJZ 57980  2562  1969  3381    6828  8197  6542  11369  6861  7195  3076  D
   9A1UN 53486                53486         
6.  9A5RJ 48253        25216            5442  17595  D
7.  9A6IND 37819  976  368  775  5194  1148  3339    10595  5740  7929  1755  D
   9A4QV 5420                      5420   


    B - 145 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A2L 689972  38907  63762  39848  66879  66167  52361  90556  67649  69652  77737  56454  D
2.  9A4V 577626  45874  50116  48993  55222  54475  58704  46339  52112  59251  57047  49493  D
3.  9A0V 478950  26241  31068  27760  55882  56752  55044  65644  61091  44982  54486    D
4.  9A1N 378062  16224  26193  30293  34142  37443  35648  43258  41660  28898  37374  46929  D
5.  9A8D 279027  15420  21794  10742  37221  37131  31028  27579  19742  33307  19378  25685  D
6.  9A4P 133902  12281    18892    19198  25821      31881    25829  D
7.  9A1CMS 70865                  21758  24157  24950  D
   9A1DFG 23263    3245      20018               
   9A1W 11461    11461                     
   9A9J 10278    3079          7199           
   9A1C 2180    2180                     


    C - 145 MHz Jedan operator - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A7PLT 205201  3792    10538  19842  17799  28997  21781  32414  18303  27133  24602  D
2.  9A1IW 190688  10814  11917  12023  15697  15711  20044  18986  22498  21468  21424  20106  D
3.  9A2DM 182808  12197  16469  16840  22321  3015  24089  21770  16867  21626  22996  4618  D
4.  9A6ARB 130958  5375  7502  6882  20907  18657  13100  21969  10155  17668    8743  D
5.  9A4TT 98107  3851  7543  7965  9427  10172  5795  7382  10865  10110  13426  11571  D
6.  9A6NDZ 83699  301  8163  10668  12364  10154  8706  10739    11943  10661    D
7.  9A7JZC 58947  5766  9124    12095  11672    13625        6665  D
8.  9A5IGY 55160  6010  5800  7384  9701    9085    6651  6750    3779  D
9.  9A5TJ 52790  2370  3106  2146  7035  3122  6400  6375  8895    5950  7391  D
10.  9A3DVL 41076      2943  526  854  1881  9183  11210  11409  3070    D
11.  9A7KFF 40435  453  1190          8997    13935  15860    D
12.  9A5KIS 40152  3414  5050  5191  8256      2602  4780  5187  2660  3012  D
13.  9A2LG 40092  2222  2938  3423  6151  4401      7992  7606  5359    D
14.  9A2KO 36845  793  1447  3703  2589  2419  3977  5658  5375  3620  2678  4586  D
15.  9A2YF 35992    5040    6253      3106      21593    D
16.  9A5ST 35554        2933        26016  2240  3138  1227  D
17.  9A2EY 34371    1082        10599  18310    4380      D
18.  9A3QB 33489      3868  8268  9003    5704  6646        D
19.  9A3AQ 31524  2008  3887  3695  3836  2665  275  4425    4037  4136  2560  D
20.  9A1WW 31003          2506    19335        9162  D
21.  9A4DI 30984    4091    4153    5605  5362  6148  5625      D
22.  9A6DAC 27919  1353  923  3346  3208  4301  1582      3651  8436  1119  D
23.  9A4DD 23264  1584  1533  2319  2293  1986  2458  2550  2695  3407  1147  1292  D
24.  9A8A 20795        6250        6819  7726      D
25.  9A7IJL 20749  4724  5518    4309      6198          D
26.  9A2QG 19904      2518    6862      10524        D
27.  9A6DJX 19851  435  5130    5145    5011    2777      1353  D
28.  9A3DUH 19156  1236  3687  6145  8088                D
29.  9A9DA 18161  790    4276  7013  2618            3464  D
30.  9A3QI 14632    3086    3002  2241    2950    3353      D
31.  9A6DLY 14205  2917  3662  3393          4233        D
32.  9A3GJ 13736    2388        1794  2547    3688  3319    D
   9A284OP 12372                7377    4995     
33.  9A2GA 11581  46    1479  4206  2898  2952            D
34.  9A3ZM 11111  1525      1496      2351  3077  2662      D
35.  9A3DOS 10628      40    17  944  2868  3500  3250    D
   9A1CSB 8587                    8587     
36.  9A6LVY 8440    40      690  2925  2627  2141    D
37.  9A1RC 7932  1092  1805          5035          D
38.  9A7KJI 7142                3875  1917    1350  D
39.  9A6NDD 7012    1123          3901    1988      D
   9A5HH 6619    1943            4676         
   9A6KKD 6227                6227         
40.  9A3ST 5885  817        2508          2560    D
41.  9A7KXP 5502  1152  1411            2939        D
42.  9A286AMI 5261              2106  2253    902    D
   9A5CPG 5121                3208  1913       
   9A7ZZ 5072                      5072   
43.  9A2VX 5032  846  221    34        3495  435    D
   9A7BPB 4704        2154      2550           
   9A6DQB 4624        1384        3240         
   9A2UB 4249          1298    2951           
   9A2BW 4195                    4195     
   9A5DSZ 3803                3803         
   9A5BBP 3735  1282  2453                     
   9A3AAN 3642      3642                   
   9A6FLY 3393      3393                   
   9A1MM 3275          1600    1675           
   9A4YR 3260                    1797  1463   
   9A3GDB 3199                    3199     
   9A2KI 3154                    3154     
   9A5ALC 3018                    3018     
44.  9A5AZA 2881    366    128        1053  1334      D
   9A3DSZ 2664            2664             
   9A3BEN 2596                    2596     
   9A3AHC 2579  1967  612                     
   9A6NRD 2245  2245                       
   9A6AMI 2229    841        1388             
   9A6D 2216  2216                       
   9A2RS 2138                  2138       
   9A9CC 2136                  2136       
   9A5CAN 2061              2061           
   9A3DPT 1808                  1808       
   9A4BD 1807                  1807       
   9A3UJ 1570                  1570       
   9A3DNO 1527                  1527       
   9A7IDC 1489              1489           
   9A6IBT 1360                1360         
   9A2SB 1357  1357                       
   9A5RY 1298                    1298     
   9A7IOM 1185          619    566           
   9A3ELI 1078            1078             
   9A282UB 873                    873     
45.  9A7IUP 861    347  149  155  210              D
   9A7JLA 776        776                 
   9A3AR 668          668               
   9A3BOG 532                    532     
   9A7JEG 520            520             
   9A7JVB 427    427                     
   9A1CDB 366    366                     
   9A6NRN 302            302             
   9A7KDT 248        248                 
   9A6NSZ 220                  220       
   9A3DPE 189                    189     
   9A3IM 50  41                     
   9A3ETJ 50        50                 
   9A3EDZ 13  13                       


    D - 145 MHz Više operatora - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A1I 277006  18819  22695  21882  26971  22421  24585  31357  31057  24884  27209  25126  D
2.  9A1E 231547  12151  13106  19016  17885  25640  22024  17745  30729  28723  24076  20452  D
3.  9A5G 179011  1863  5317  10224  10142  10113  26888  33578  45872  11157  13716  10141  D
4.  9A1CEQ 96904    4205    14520  8497  12415  13050  2832  11674  16242  13469  D
5.  9A1CRS 95896  6007  5720  5809  10034  6764  10465    10829  13016  10359  16893  D
6.  9A1CAH 79982        6437      12992  22097    22296  16160  D
   9A/IK3UNA 43400                43400         
7.  9A4D 36666            7598  10625  8370  7517  2556    D
   9A1CFI 28020        14161  13859               
8.  9A1CVG 25561  5641  4729    7059  4892      3240        D
9.  9A4U 25537    3992          11967    9578      D
10.  9A1K 23576            5472  6035  7672  4397      D
   9A65S 16012      8593    7419               
   9A1CAV 12896        6380    6516             
   9A7D 12837              12837           
   9A9P 11583                11583         
11.  9A1CBT 11159              3899  5340    1920    D
   9A7B 8431            8431             
   9A1CEP 7283          7283               
   9A1VZD 7155        7155                 
   9A1FAB 6488                  6488       
   9A1CEU 5632          5632               
   9A13P 3616  1761  1855                     
   9A1CGK 1795    1795                     
12.  9A1CDB 1138        55        451  632      D
   9A1SNG 1105          1105               
   9A1CZG 1012  1012                       


    E - 435 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A2XW 18897  870  587  1576  1391  1810  4510  625  2147  1609  1037  2735  D
2.  9A3AQ 18399  267  486  832  1238  1690  5758  845    1674  3144  2465  D
   9A6C 16473            16473             
   9A2KD 13869            13869             
   9A3NI 11527            11527             
3.  9A2EY 8856    252        6769  1653    182      D
   9A1WW 8400          4846            3554   
   9A2SB 8139  2317    5822                   
   9A4CW 3696            3696             
4.  9A6DAC 3688  143  106  151  124  599  1493      262  625  185  D
5.  9A1IW 3670  143  240  306  166  355  669  232  404  299  362  494  D
   9A4QV 3572            3572             
6.  9A6TAQ 3194    18    289  13  2874            D
7.  9A2GA 2843  86  216  237  138  256  1910            D
8.  9A5IGY 1493            1077      163    253  D
9.  9A2VX 1014  90  14  57  12        684  155    D
10.  9A3QB 799      43  268        488        D
11.  9A5KIS 730  124  233  202  50              121  D
12.  9A3DOS 529    13  83  82    16      118  217    D
13.  9A6LVY 462    10  74          118  251    D
   9A6ARB 435    231  204                   
   9A2YF 309    309                     
   9A6DQB 118                118         
14.  9A3IM 101  83                  D
   9A4W 91            91             
   9A3ST 81  81                       
   9A5AB 67                      67   
   9A6D 64  64                       
   9A3EDZ 13  13                       
   9A6RMI 11    11                     


    F - 435 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A1CAW 88733          15508  14458    14961  14048  16106  13652  D
2.  9A2L 70918  2989  4952  6852  6015    9341  10287  9205  9081  12196    D
3.  9A8D 65229  3329  4958  3884  7598  8027  8097  6840  842  9973  2712  8969  D
4.  9A1I 25206  1384  1455  612  570  2878  7276  239  4244  783  1950  3815  D
5.  9A5G 19213  113  192  148  276  442  10917  2673  3966  225  261    D
6.  9A4V 9172          1357          2636  5179  D
7.  9A1CMS 7219            5448      1167  604    D
   9A1CBM 6573            6573             
   9A1CZG 6145            6145             
   9A1DFG 5920          5920               
8.  9A1CEQ 2467                  697  247  1523  D
9.  9A4P 1646      392    984            270  D
10.  9A1CVG 778  165  73    197  225      118        D
   9A1CEU 659          659               
   9A1CFI 645          645               
   9A1CEP 172          172               
   9A7B 39            39             


    G - 1296 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A2UV 12305      249  761  968  1249  554  1760  1951  3029  1784  D
2.  9A3AQ 9256    14  1209  723  1160  1097  681    1704  1242  1426  D
   9A4M 7966            7966             
   9A2SB 4947  1061    3886                   
3.  9A1IW 2784        42  168        1726  806  42  D
4.  9A2EY 2333    14        1658  563    98      D
5.  9A4QV 2056          469  961  626          D
   9A6Y 634          634               
   9A1WW 308          308               
   9A6DAC 88          88               
   9A2VX 80      80                   


    H - 1296 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  9A1CAW 31527          4529  8087    3509  4676  6738  3988  D
2.  9A8D 8552  33  859  1197  1580  1185  759  937  66  1172  261  503  D
   9A1DFG 3662          3662               
3.  9A5G 3145      127      1130  1264  624        D
4.  9A1I 1706          350  644  242    311  113  46  D
   9A1CEU 273          273               


Stanice izvan 9A.

    A - 145 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  S56P 459828        61052  59432  55582  64710  63828  49983  54353  50888  D
2.  HG3X 449227    33447    60999  64534  54211  57808  64066  57151  57011    D
3.  IZ1ESM 87210          13722  24264  21091    12536    15597  D
4.  I1RJP 72780        11707    15504  16686      12986  15897  D
   YU1LA 72252        32105        40147         
5.  YT3N 61796  7484  9561      14188      23343    7220    D
6.  E73LM 57454      12775  18531    15780  5956  4412        D
   HA6VW 49448                29078    20370     
7.  YT2TM 49197    5094      9123    10334  11898    12748    D
8.  LZ2ZY 41295  7826  6453    8744    7978    10294        D
   OL1B 28671                      28671   
9.  LZ1ZP 27260  4520  4639  3614            7996  6491    D
10.  SQ6ISM 25169                6900  7208  6487  4574  D
11.  YO7BPC 20652  677  2969      3818        8087    5101  D
   HA6VV 16765                      16765   
   SP6HED 16066          7502      8564         
   IK7LMX 2203                      2203   
   YO7VT 698  251  447                     


    B - 145 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  YU1BBV 61963  1862  3474  1491  6006  5855  17800        13337  12138  D
   YU7W 53551                    53551     
   HG6Z 32384              32384           
   OL1B 18041          18041               


    C - 145 MHz Jedan operator - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  YU7TRI 202227    17761  14582    22315  23155  22299  25659  24457  28087  23912  D
2.  E74G 176947        28876    22077  28469  29126  24808  25098  18493  D
3.  YT1WP 162836  10517  10342  12895  13811  11178  16075  16882  16694  17277  19462  17703  D
4.  HG5BVK 160153        21645  20878  16017  20431  18868  21129  22138  19047  D
5.  HA7MB 152809      7589  15361  17615  21420  24551  20972    21399  23902  D
6.  YT7WE 112839    15160      22468        22011  27707  25493  D
7.  YU7WL 82759  325  1696  2696  6339  9080  9781  13091  16748  13009  3254  6740  D
8.  E77CV 73621        3068  8978    16666  15447  14787  14675    D
9.  E74NI 56971    3737  4090  2553    4088  11697  9542  16905  4359    D
10.  YT2BGS 56905    2560  13636  16075  2402  3167  2983  5170    6392  4520  D
11.  S55KM 50433            9596  11132  11369  7452  10884    D
12.  E71W 48808  680  553  933  1046  5220  7555  8489  6508  8726  7594  1504  D
13.  YU2KU 45679  3009  4241    4500  8280      6132  4054  8781  6682  D
14.  YU1NVA 39376  1891  3089  2195  3865  1534  3181  4487  4606  5824  4844  3860  D
15.  E71JK 33577  3092  2680  3092  2616  4152  2240  3460  3322  3477  3084  2362  D
16.  YO5DAS 31918  2868  5523  4280  7260            5688  6299  D
17.  E77OA 31143        2935  5525  2098  6738  5718  5575  2554    D
18.  LZ1JH 27988  1590  4348  2348  2850  4298        5406  5143  2005  D
19.  S59DME 27304    1157  1935  2438  4211  4146    5673  2403  5341    D
20.  E72JG 25190        1426  2352  3374  7710  9215  1113      D
21.  HA2MJ 24874    2077    652  4154  2912        7732  7347  D
22.  E76MJ 23035  1085    2251  2377  1673  2739  2921  2006  3709  2737  1537  D
   S57CU 22224                11295  10929       
23.  YT7EE 21350          3114          9723  8513  D
24.  E76D 20318  924  2415  2084  2043  3380  2454  4784  2234        D
25.  YO7HVE 16399  245  2961      3576        6254    3363  D
26.  E74HA 16204  540  292  380  2582  2139  2980  4102    1188  2001    D
   E71HN 15839                  15839       
27.  YU2ECP 15173  1565  2262      1423        1626  6607  1690  D
   E72PS 14516                  14516       
28.  OK1KZ 12446  1734  1176  1083  1549    1121  1434  1387  1535    1427  D
   HA0LZ 12005                    12005     
   S59Q 10931                10931         
   S57CN 10387          10387               
   E77AA 9274          8547        727       
29.  E76WW 9268                2531  3718  3019    D
30.  SQ1FYB 9019                  1552  3574  3893  D
   S545DSW 8548          8548               
   YU1EM 8294                    8294     
31.  E78CLFE78LF 7031        1743  2242        1962  1084    D
32.  YT7RYJ 6154    585  1499  1968            1667  435  D
   YO9HZN 5678              5678           
   YO5OST 4775            4775             
   HA5NF 3982    3982                     
33.  E74OLJ 3716        1851  1084        123  658    D
34.  E73BI 3621              1045  2008      568  D
35.  E71E 3587        1424          968  1195    D
   S57CR 3550          3550               
   S51DSW 3319                3319         
   YT7BRE 3312          223      3089         
   E77ZM 3280                    3280     
   E78BDB 3214    1786    1428                 
   E71CZ 2849      2849                   
   E71KBC 2555                2555         
   HA2ML 2542    2542                     
   E77FB 2359        1038  1321               
36.  E77VMM 2005  355  846  804                  D
   E72SZE 1996        1996                 
   S54BO 1856      1856                   
   S55NM 1622                1622         
   E78ACO 1201        1201                 
   E72AFA 939      461  478                 
   E72BRB 934                  934       
   E73GRS 795              795           
   E73JN 754    754                     
   E75MMB 711                711         
   S52S 636                636         
   S54L 552                552         
   E74ALM 451                    451     
   YO7HKU 447    447                     
   YO7DIG 388  244  144                     
   LZ1LL 306        306                 
   YO7HNP 182  40  142                     
   YT1BGS 179  179                       
   E77DD 56        56                 


    D - 145 MHz Više operatora - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  E71EBS 208147  7835  7299  10654  24493  18070  22215  23958  31435  20802  21848  19538  D
2.  E73JHI 183859  1183  3666  2696  6180  30665  18520  19397  28006  23570  28527  21449  D
3.  E71ECZ 34260  3092  2680  3092  2616  4152  2240  3460  3382  4100  3084  2362  D
4.  E71ASM 15404  1371      2707    2352  1670  2216  1112  3976    D
5.  E71AVW 10881              3004  5061    2816    D
   E71KBC 6543      3432            3111       
   LZ1KIS 5725          5725               
   S59DME 4634              4634           
   YT5ADO 3582          3582               
   S55TR 3267                3267         
   E71ETC 3196                3196         
   S59ABC 3151                3151         
   E71ELJ 2684        2684                 
   S59DJR 2119          2119               


    E - 435 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  S51WX 45958      3793  3447  4454  8147  4707  5379  5216  5993  4822  D
   OK1XFJ 10732                    10732     
2.  HA7MB 8718      703  247  647  452  676      3877  2116  D
   HA8XI 8313            6858          1455   
3.  HA2MJ 5271    858    51  982  977        861  1542  D
   S54AA 4551          2348          2203     
4.  LZ1JH 3351  468    468    961        961  493    D
   HA2ML 3218    1650    1568                 
   HG5BVK 2446            2446             
5.  E74G 1741            278  104  229  428  702    D
   YU1LA 1639        1639                 
   E77ZM 818                    818     
   HA8MV 780      780                   
   S57CN 654          654               
6.  OK1KZ 537  100  57  68    28    27  71  117  60  D
   S57CR 259          259               


    F - 435 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
   OL1B 16816          7655        9161       
   HG7F 6171            6171             
1.  E71AVW 421              109  166    146    D


    G - 1296 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
1.  HA8MV 36807    2794  2952  5464  5314  6285  4895  3011  3319  2773    D
2.  HA5UA 25760    351  1389  4443  4219    2652  1712  2875  3972  4147  D
3.  HA2ML 9085    858    2932  2690  2605            D
4.  HA8XI 6105              1507  1719  1295    1584  D
   S54AA 4618          2731          1887     
   HG5ED 1178            1178             
5.  HA2MJ 647    100      161  157        88  141  D
   S57CN 391          391               


    H - 1296 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per. D
   HG7F 6521            6521             
   OL1B 2105          2105