9A Activity tablica 2012. godina

Za plasman je potrebno sudjelovanje u najmanje tri perioda.

9A stanice.

    A - 145 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A2LX 219985  31580  38922  23461  25378      27192    41541    31911 
2.  9A2AE 211444          41227        32825  79907  57485 
3.  9A205AB 160274  8062  8864  20446  25465  26727    9719    27575  25787  7629 
4.  9A1DL 116236  7125  10300  8775  9544  10198  14014  11204  12318  11983  11355  9420 
5.  9A6IND 31198  3323  2251  1357    4335  8969    4573  1587  4433  370 
   9A3K 15754  15754                     


    B - 145 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A0V 457176  37652  34991  42913  40696  57333  42046  48783  53697  57186  41879   
2.  9A1N 333674  36477  33580  36311  47328  48020    4971    40709  51430  34848 
3.  9A6K 262929  32554  26924  22463  35167  48991  12534      30409  29740  24147 
4.  9A8D 204662  10671  19222    12056  43599  31183  27240  37329    23362   
5.  9A1CMS 104697  23667  29993  24829  26208               
6.  9A1C 102154  20225  31683  25640  24606               
7.  9A4P 72885  9472      16648    26639          20126 
   9A200Z 62555  26260  36295                   
   9A4V 61792    7146  54646                 
   9A7D 41752          30858  10894           
8.  9A1JSB 37670  3689  3653      6092  9982    6611  7643     
9.  9A1SNG 17350      1355    547  2078    8753  4617     
   9A40CEP 8445            102    8343       
   9A1W 8431  8431                     
   9A9J 5354                      5354 


    C - 145 MHz Jedan operator - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A4VM 335131  25408  27448  29836  32958  39306  30394  28945  38737  34858  25965  21276 
2.  9A3DF 227580  22052    25437    30690  28724    53520    42155  25002 
3.  9A5KIS 147085  8980  10512  13561  16278  15620    11113  16404  21800  18354  14463 
4.  9A6ARB 113886  3606  5368  8487  11850  9115  14484  11815  10210  16187  12631  10133 
5.  9A7PLT 86053    3221  9674  4103    18060  4389  21417  4169  21020   
6.  9A4TT 79931    7282  9674  9115  10440  12198  11066  10350  9806     
7.  9A7JZC 75616      9056  7770  7938    7078  10893  10169  12258  10454 
8.  9A7DRI 75493  2053  2099  2900  4113  9006  7369  7432  10223  11012  12351  6935 
9.  9A206SJZ 74658  3668  4478  6455  8143  7568  4170  8551  10000  8895  9194  3536 
10.  9A5TJ 63408  2980  4239  4407  3666  7480  9243  5738  9995  4890  8186  2584 
11.  9A5IGY 44662  1651    1420  1442  8869  4347  7760  9801  774  8598   
12.  9A6NDZ 44653    9731  1320    6214  7221    9559    647  9961 
13.  9A202UB 44452  1707  2409  1699  2458  6999    4897  5806  7576  7617  3284 
14.  9A6DJX 34783  1764  1431  2805  4830  4621  3018  2516  4494  5282  4022   
15.  9A2YF 30970                2633  23160  5177   
16.  9A3OD 30965  1744  4254  2386  4309    991  1565  5473  4183  6060   
17.  9A2KO 29361  2421  2816  2374  3259  3716  1904  3015  4564  1902  2583  807 
18.  9A3QB 29019          12910      11823    4286   
19.  9A6DQB 27575      1702  6622        9597    9461  193 
20.  9A6DAC 25907  1635  562  2651  4693  1499  2619  3387  3836  2652  472  1901 
21.  9A203KX 25120    8046  1068    2872  3394  9740         
22.  9A7KFF 21068  3322  845  1800  3300        8779  3022     
23.  9A1IW 18910  492  1005  392  2507  1747      2584  3479  3329  3375 
24.  9A1WW 18334  1958  145      1377    6616  7016  272    950 
   9A5ST 17644                17644       
25.  9A6DLY 17601    3793    4216    4337  5255         
   9A7IJL 14861                7324  7537     
26.  9A3QI 14485  3114        3771    2564    5036     
   9A203ND 13754    10171              3583     
27.  9A2XW 12863  2732        7820    989  1322       
28.  9A3ST 12424  2695  2125      7604             
29.  9A7IUP 12064  1350  1058  1145  1776  1223  2899  549  911  764    389 
30.  9A1RC 11315    3031    2444  2968        2872     
31.  9A202GA 9078  3732  2680      2666             
32.  9A7KJI 8389  1863  1671  2242  2613               
   9A3NI 8058      8058                 
   9A204DI 7986                  4896  3090   
   9A2EY 7591    1852        5739           
33.  9A6AMI 7393      464      1208  2823  1275  1623     
   9A2LG 7393  3070  4323                   
34.  9A202GS 6777          1133    3378  2266       
   9A6KDA 6673      1560  5113               
   9A203UJ 6393        3065          3328     
   9A7GZX 5831              5831         
35.  9A204DD 5006  418  809    880      1116  1039    744   
36.  9A3DVL 4861  1257              1704  1900     
   9A1MM 4599              2439  2160       
   9A7KUL 4078  2123  1955                   
   9A3ZM 3885                1818  2067     
   9A7PJT 3604                  3604     
   9A7KXP 3137    1240                1897   
   9A3BGC 2886  2028  858                   
   9A3DNO 2726        2042          684     
   9A3DPT 2661                  2661     
   9A6KKD 2542                2542       
37.  9A2VX 2449  86  173    2190               
   9A8A 2375    2375                   
   9A7BWJ 2233  1250  983                   
   9A3GJ 2041    1051  990                 
   9A4BD 1934                  1934     
   9A5JA 1517  1517                     
   9A3AQ 1429                      1429 
   9A201MM 993    993                   
   9A7JVB 985    985                   
   9A5BBP 905                    905   
   9A5CPG 890                  890     
   9A3CHM 813  813                     
   9A6NRD 812                      812 
   9A2KK 677            677           
   9A5AZA 594        228          366     
   9A2BW 592                  592     
   9A6IV 532  441    91                 
   9A5NLO 461                  461     
   9A5AMC 343  212  131                   
   9A1CDB 221        221               
38.  9A6LVY 204        100  48        48   
   9A3CAJ 158      158                 
39.  9A1II 154        44          66  44   
40.  9A3DOS 139        51  32        48   
   9A5CAN 134                      134 
   9A4QV 126                      126 
   9A7KDT 118          118             
   9A7BPB 112        112               
   9A6SQT 73          73             


    D - 145 MHz Više operatora - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A5G 233456  3230  4374  9383  8126  21715  32431  28080  39242  27463  35983  23429 
2.  9A5Z 216995    17372  7069  23671  24658  26228  21147  24631  26859  30581  14779 
3.  9A1EJK 209365  5232  8900  21231  28907  18163  18314  21269  29331  24133  19824  14061 
4.  9A200C 139768          14486    21372  27021  29128  30117  17644 
5.  9A1CEQ 118504  7339  7936  8832  15346  13043  14204  4396  20621  16809  8275  1703 
6.  9A1CRS 92663  9223    7180  7489  10460  9025  8821  9614  10598  12035  8218 
7.  9A4U 66943  10892  11044    13131    7010  11114  4406  9346     
8.  9A1CVG 49628  6843  5380  4721  9152  11196      6041  360  5935   
9.  9A201CBT 26419    3826  3275  4443  3444    6006  2740      2685 
10.  9A1BJK 25285          3451  6028      5614  5729  4463 
   9A7B 15241                15241       
   9A9P 12557                12557       
   9A20HRS 11602                  11602     
   9A201CTL 10372              10372         
   9A60K 10225        5196          5029     
   9A1CEP 9270          9270             
11.  9A1CMF 8638        1867  1248  5523           
   9A1CFI 8032        2870  5162             
   9A1CEU 7118          7118             
   9A1I 6360              2225    4135     
   9A1CGK 4524    2654    1870               
   9A1CAH 3437    3437                   
   9A1DFG 2505          2505             
   9A6B 1950  1950                     
   9A1CKZ 1486          1486             
   9A1CAW 1093              1093         
   9A1CDB 338                  338     


    E - 435 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A1WW 42455  690  3593  3816  4467  5991  5238  4439  4477  6324  3418 
2.  9A2LX 30364      305  1381  8082    4292  4887  3659  7758   
3.  9A4VM 26898    957  575  559  963  7410  1458  1771  2145  7703  3357 
4.  9A6TAQ 21467  23    1661  6341    2813  3362  4043  3211 
   9A3NI 18704          5647  13057           
   9A/S53CC 12661            12661           
5.  9A6DAC 7658  111  243  329  718  950  1310  393  805  1270  955  574 
6.  9A2VX 7316  14  288  512  1992          3545  957 
7.  9A2XW 6738    421  843  630          1364  1729  1751 
   9A2KK 6498            6498           
   9A2EY 5584    108        5476           
   9A3AQ 5236            4633          603 
   9A2WA 4296            4296           
8.  9A5KIS 3713  81  260  210  818    427  734  585  596 
   9A4M 3046            3046           
9.  9A1IW 2342  81    190  79      269  580  584  557 
10.  9A3QB 1597          973  527          97 
   9A6ARB 1242        96    1146           
   9A2UV 1223                367      856 
   9A4QV 755      566                189 
   9A6DQB 721                    457  264 
   9A3QL 609          609             
11.  9A3DOS 398    13  105  200  48            32 
12.  9A6LVY 397    13  104  200  48  32           
   9A2YF 368                    368   
   9A3OD 124        61            63   
   9A5IGY 38      15    23             


    F - 435 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A1CAW 75342      5978  9139  14155  13520  10715  11451  10384     
2.  9A8D 50646  1418      801  7255  8000  8494  6813  9117  8748   
3.  9A5G 32497  29  108  246  4761  8803  1826  3616  3903  5216  3982 
4.  9A6K 12827      2220  2219          6472  1916   
   9A1CMS 7825        7825               
5.  9A1CEQ 6209          1888  3207    673    441   
   9A1CZG 6060            6060           
   9A4P 1510                      1510 
   9A1CRS 1356            1356           
   9A1DFG 1048          1048             
   9A1CEP 862          862             
   9A1CFI 449          449             
   9A200C 423              423         
   9A1CEU 288          288             


    G - 1296 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A5MT 12879                  4174  3718  4987 
   9A4M 5013            5013           
   9A3NI 3234          313  2921           
   9A6AR 2944            2944           
2.  9A1WW 2386          812    234  234  322  234  550 
   9A3AQ 1793            1194          599 
   9A2EY 1555            1555           
   9A2KK 1136            1136           
   9A2LX 1119          1119             
   9A2SB 842                      842 
   9A4WT 595            595           
   9A2WA 515            515           
   9A4QV 153      153                 
3.  9A5KIS 103          59        43   
4.  9A2UV 102      58        33      10 
5.  9A1IW                


    H - 1296 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  9A1CAW 20818      1861  2925  4662  6631  2179  2205  355     
2.  9A5G 4231            2097    80  975  400  679 
3.  9A8D 2146        33  34  1525    66  182  306   
   9A1CRS 1024            1024           
   9A1DFG 825          825             
4.  9A1CEQ 583          71  365        147   
   9A200C 195              195         
   9A1CEU 170          170             
   9A1CEP 138          138             


Stanice izvan 9A.

    A - 145 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  S56P 388006          54956  47097  55408  71729  56221  61759  40836 
2.  HG3X 320546      44333  53310  66755    49115  55265  51768     
3.  OK2S 182103  29189  29929    28763  47830  46392           
4.  SP6HED 123455      13632    13883  14682  22596  29329    29333   
5.  YT3N 110227  12775  11026  19565  20411          26213  20237   
6.  YU1LA 89846          29064          37377  23405 
7.  HA6VW 77293          19724  21772    20017      15780 
   HA6VV 71849              47123      24726   
8.  LZ2ZY 29296  6501  8957          4189  9649       
   HA6IGM 28713          28713             
   E78MS 18007  18007                     
   I1RJP 13401                    13401   
9.  YO7BPC 12928          1075      2119    7337  2397 
   LZ1ZP 10517  5298  5219                   
   E73LM 8012  8012                     
   YO7HVE 7662                    6595  1067 
10.  S51TS 6530      784  2035    966  1678      1067   
   S53MM 6234          6234             
   I0YLI 3730                  3730     


    B - 145 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  E73JHI 38556    9790    8234          8930  11602   
   YT3N 22320          22320             
2.  YU1BBV 17977      1649    10504          5824   


    C - 145 MHz Jedan operator - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  YU7TRI 232734    15539  17679  23456  24022  23545  24501  29676  24578  26058  23680 
2.  HG5BVK 214583  10424    20044  22333  26528  20039  24164  24877  24694  24529  16951 
3.  YT7WE 213571  2140  16677  22117  23629  23055  25735  23694  27549    26109  22866 
4.  YT1WP 179651  13105  11199  11169  18199  19509  19814  13660  19573  19353  19311  14759 
5.  YU7HIYT2C 143566  7599  12496  11737  5270  22859  10891  12196  17979  17477  14727  10335 
6.  S51JS 64004      5507  5910    10884      16770  19117  5816 
7.  SQ9GAI 49681          9329  8773    13086  18493     
8.  SP6CVB 39275      4146        10700  10143    14286   
9.  S52ON 37067          15442  3886    14643    3096   
10.  E78BDB 31327      521  6697  694    10785  12630       
11.  E71W 30237  355  1715  504  433  7407  4142  3714  4619  6415  694  239 
12.  S55KM 26843          4959    5648  4992  3935  7309   
13.  E71JK 25115  2492  2695      2463  3213  2600  2498  4236  3176  1742 
14.  YU7WL 24871                13931  3467  7473   
15.  YU2KU 23770  4899  2362        3565  4985  6740      1219 
16.  E77AA 21238    1323    2331    6884      10700     
17.  E76D 20642      1638      1125      6323  9062  2494 
   S57CN 20497          20497             
18.  YU2ECP 15971  880  1956  1227    1520  2497  3103  1924  895    1969 
19.  LZ1JH 15654  1812  911  2335    3687  2116      2562    2231 
20.  S57TI 15213    1271  730  3118  2028  724  2890      2675  1777 
   YU1EM 14649                    14649   
21.  E76MJ 13642    1647  1327  2868  1323  1877  2140    2460     
   YT1WV 12848                12848       
22.  HA2MJ 12550            3259  3510  5781       
23.  YT7RYJ 11839    2051  1066  1821    2801  1594    2506     
   YU2MEX 11739                  11739     
24.  S55NM 11374          3475    2436  4351  1112     
25.  E74NI 11154          2819  3042  3192  2101       
   YT7ADO 10296                  7908  2388   
26.  OK1KZ 10130    1002        1565  1478  1488  1760  1539  1298 
   S59GS 9840          9840             
27.  S57E 9405  3691  3396        2318           
   OM3TIX 9063      9063                 
   OM2RC 9050          9050             
28.  YU1NVA 8953            2236      4577    2140 
   SP6OUL 7081            7081           
   S57CU 7036                7036       
29.  E72SZE 6729    1407          4104  1218       
   S57CR 6727          6727             
30.  S55TR 6444        1637  770    1828      1369  840 
   S59DME 6418      3414    3004             
31.  E71ADO 6319    731  1407      2640  1541         
32.  E77VMM 6270    544  411  459  561  1193  634  796  1249  423   
   LZ2CM 6125                    6125   
   E78AB 6063  6063                     
   HA7NS 5829    5829                   
   SP7NMR 5183                5183       
   HA5NF 4643                      4643 
   YT7ATI 4578                  4578     
   HA8MV 3867        3867               
   LZ4BF 3111                    3111   
   E71CZ 3074  3074                     
   YU3FAA 2801    2801                   
33.  E74HA 2779  191  69    194  98        1227    1000 
   YT1BGS 2187                  777    1410 
   E78CLF 2146              2146         
   E72STL 2078              2078         
   E77CAC 1895              1895         
   YT7KGY 1859              1859         
   E71HN 1715              1715         
   YU2KJK 1545          1545             
   E77OA 1513                  1513     
   E72JG 1379              1379         
   E77AZS 1296              1296         
   E76TT 1158              1158         
   E75RP 1151              1151         
   E76WW 1082              1082         
   E75A 1016                    1016   
   E71MN 999              999         
   E76SEM 999              999         
   E72KM 982              982         
   UR5WCE 946          946             
   E78EMA 928              928         
   E77NAS 906              906         
   YU7SKK 762    762                   
   E75SK 431                  431     
   E73VGG 395      395                 
   YU2V 390            390           


    D - 145 MHz Više operatora - mala snaga (do 100W)

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  E71EBS 211190  14851  14404  13264  21395  22646  32787  20705  27485  14365  16564  12724 
2.  SN6G 56024      4293    7271  4466    8131  7583  18894  5386 
3.  E71ASM 39440  3074  2483  2007  5313  2819  3301  15429  3526    1488   
4.  E71ECZ 27019    1908  1396  3401  2637  3555  2447  2407  4236  3290  1742 
   YT7EE 15166        9333          5833     
   E74BYZ 14648  7586  7062                   
   YU1MLA 13443                    13443   
   E74EBL 10132                  10132     
   YT7ADO 1876        1876               


    E - 435 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  OK1KIG 83101          16027  17221        39348  10505 
   YU1LA 19562            19562           
   S59GS 14166          5055  9111           
   IK4WKU 11852            11852           
   S54AA 8079                3625      4454 
   SQ9GAI 6088            6088           
   OM5CM 5380            5380           
2.  LZ1JH 3453          1429  738      1286     
   S53MM 2341          2341             
   HA2MJ 2145            823  1322         
   S52ON 1618                1618       
   HA8MV 1215        1215               
   OM1II 553            553           
3.  OK1KZ 402    252        101  12    29 
   S57CR 205          205             
   IZ3WEU/IN3 72            72           


    F - 435 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
   OK2KKW 17390            17390           
   OL1B 10321            10321           
   OK1KIG 5079  5079                     
   E74EBL 601                  601     


    G - 1296 MHz Jedan operator

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.  HA8MV 37835  1527  2525    4321    5985  4589  5260  4043  5930  3655 
2.  HA2ML 10153        3006          1931  2748  2468 
   OM5CM 5044            5044           
   S59GS 4114          798  3316           
   S53MM 609          609             
   S57CN 158          158             
   HA2MJ 72            56  16         


    H - 1296 MHz Više operatora

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
   HG7F 9188            6060      3128     
   OK2KKW 7294            7294           
   HA5KDQ 5677          5677             
   HA6KVC 2495          878  1617           
   OL1B 2492            2492           
   OK2KYC 662            662           
   E74EBL 375                  375