Antunovo 2014.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A5RJ  JN86EL  81  24159  4.06%  YO7BPC
  KN24ET
 649  200  100  
 2.  9A1IW  JN75VJ  84  22903  0.00%  LZ2ZY
  KN13OT
 613  370  100  "Dual" Yagi 11el. + GP15
 3.  9A5AB  JN75VV  62  12066  0.34%  OK1KAD
  JO60LJ
 543  138  150  14el yagi
 4.  9A6ZZ  JN75SK  40  11700  0.00%  OK7ST
  JO70DP
 587  135  100  LFA 11 el.
 5.  9A7KFF  JN75OC  39  10450  7.05%  OK1KDG
  JO70BK
 599  500  50  6el.yagi
 6.  SQ6ISM  JO81OC  15  7016  0.00%  E70A
  JN94GG
 767  129  500  11el
 7.  9A3ST  JN75BB  22  6403  0.00%  OK2ZB
  JO80OB
 603  300  100  9 ELE YAGI
 8.  9A5KIS  JN75RO  37  5754  0.00%  OK1KIR
  JO70DH
 531  130  45  Oblong 10el., X510
 9.  9A4OP  JN75UR  51  4931  6.73%  9A0V
  JN95PE
 286  0  25  Diamond X-510
 10.  9A7PLT  JN75UU  39  4759  0.00%  OK2KCN
  JN89OI
 406    100  
 11.  9A6SJZ  JN85FV  31  4606  4.06%  OK2ZB
  JO80OB
 467  130  150  Oblong 6 el
 12.  9A5BBP  JN74OC  15  3692  6.44%  I1RJP
  JN45BO
 583  22  10  yagi 11el.
 13.  9A1DL  JN95CD  28  3654  0.00%  OM5AW
  JN98BI
 357  90  25  2x7 DL6WU
 14.  9A6DAC  JN75SL  12  2042  0.00%  OK1OUE
  JN69OU
 517  120  50  YAGI 17 EL.
 15.  9A6DQB  JN85AR  13  2021  0.00%  YT1WP
  KN04CV
 339  110  100  
 16.  9A5IGY  JN75SL  12  1602  0.00%  OK1KOK
  JO80IB
 518    100  X510/10 ele oblong
 17.  YO9GDN  KN24QX  3  1354  0.00%  9A7D
  JN95CI
 564    75  DK7ZB 5el
 18.  9A2KO  JN75IE  6  1323  9.63%  I1RJP
  JN45BO
 516  33  25  16 el

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1N  JN85LI  137  46623  1.89%  DK3SE
  JN37UP
 752  217  1000  8x11 el. yagi
 2.  9A0V  JN95PE  123  43361  0.00%  I1RJP
  JN45BO
 873  187  300  2 x 16 el. DL6WU
 3.  9A4P  JN85UG  112  29287  5.53%  I1RJP
  JN45BO
 749  350  1000  4x12 el DL6WU
 4.  9A7D  JN95CI  98  26778  9.52%  OK1KDG
  JO70BK
 642  225  500  4X15 el. yagi
 5.  9A8D  JN95LM  80  24409  6.63%  I1RJP
  JN45BO
 843  178  350  2x16F9FT
 6.  9A1E  JN85QU  66  18967  0.00%  OK1KAD
  JO60LJ
 602  121  100  Yagi 12 el.
 7.  9A1CRS  JN95AD  64  15469  2.35%  I1RJP
  JN45BO
 776  92  100  9 el. Yagi
 8.  9A1CEQ  JN85ER  31  7340  0.00%  OK1KAD
  JO60LJ
 578  103  100  13el Yagi
 9.  9A5G  JN75FI  29  6155  3.18%  OK1OUE
  JN69OU
 510  100  100  QUAD
 10.  9A1CVG  JN85AR  11  2116  0.00%  OK1OUE
  JN69OU
 506  109  100  

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4TT  JN85OV  70  7813  8.61%  YT1DLT
  KN04AG
 287  280  100  UVS 300
 2.  9A5TJ  JN95JG  40  5204  4.86%  YU1TA
  KN03RU
 264  82  25  2x10. DL6WU
 3.  9A3QI  JN75OJ  26  2308  18.82%  E77CV
  JN84TH
 226  1268  50  YAGI 9 EL
 4.  9A3DVL  JN85TI  22  2247  10.90%  S54RV
  JN86CL
 167  207  100  UVS200
 5.  9A3ZM  JN85UI  14  1220  12.23%  9A4OP
  JN75UR
 162  170  40  2x9 delta loop
 6.  YT1DLT  KN04AG  13  1182  11.19%  9A4TT
  JN85OV
 287  185  50  Trio Star
 7.  9A5AZA  JN85NQ  9  525  6.25%  E77CV
  JN84TH
 158  156  5  GP

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4D  JN85QJ  77  8760  5.42%  YU2ECP
  KN04GL
 270  986  100  OBLONG
 2.  9A1K  JN85JL  73  7372  0.00%  YT5ADO
  KN05BR
 261  219  100  DIAMOND X510
 3.  9A1CDB  JN85NQ  7  336  0.00%  E71KBC
  JN84AW
 119  156  5  GP

    D - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  HG3X  JN96EE  176  62315  0.61%  F6DCD/P
  JN38RQ
 866  600  800  4x7DK7ZB+2x10DK7ZB+12el YU7E
 2.  S56P  JN76PO  177  60610  0.00%  SQ1FYB
  JO73MI
 751    1000  2x9 el. F9FT + 20 el.
 3.  E70A  JN94GG  120  40308  2.68%  I1RJP
  JN45BO
 833  1328  500  8 ele yagi YU7EF
 4.  YT7WE  KN05EJ  73  23167  1.46%  OK7ST
  JO70DP
 739  80  100  11 el.YU7EF
 5.  E71EBS  JN94GR  83  20765  9.51%  I1RJP
  JN45BO
 822  734  100  YAGI
 6.  E73JHI  JN85KA  86  20312  4.01%  I1RJP
  JN45BO
 687  860  100  2xYU0B
 7.  YT1WP  KN04CV  61  17979  9.74%  OK7ST
  JO70DP
 777  60  50  2 X 10 el
 8.  YU1BBV  KN04GR  63  15078  0.76%  OK1KQH
  JN79GO
 707  300  150  Yagi 8 el. DJ9BV
 9.  I1RJP  JN45BO  24  14508  8.18%  9A0V
  JN95PE
 873  600  500  2X16 EL
 10.  LZ2ZY  KN13OT  34  12607  6.38%  OE3JPC
  JN87EW
 700  53  500  17el
 11.  YT7EE  KN05AX  46  12520  3.76%  OK1KIR
  JO70DH
 644    25  DK7ZB 10 el.
 12.  E77CV  JN84TH  76  12225  0.00%  HA1VQ
  JN87GJ
 353  1930  50  6 el oblong
 13.  E71AGA  JN94KM  56  10159  2.06%  OK2EZ
  JN99BS
 587  901  100  F9FT 9 el.
 14.  YT2TM  KN04GS  44  9081  14.34%  OK2KYJ
  JN89QQ
 597  238  250  DJ9BV 10el.
 15.  YO7BPC  KN24ET  22  8545  15.08%  S56P
  JN76PO
 733  324  200  YAGI 17 el Tonna
 16.  YU1EM  KN04FT  39  8088  4.65%  OK1FC
  JN79CP
 715  110  200  2X9el.OBLONG YU1QT
 17.  YU2KU  KN04ET  42  7292  0.00%  S56P
  JN76PO
 443  70  25  9el f9ft
 18.  YT5TEA  KN04GL  39  5800  3.25%  S56P
  JN76PO
 473  560  80  2x9 tona
 19.  YT5ADO  KN05BR  23  5723  12.17%  OK1KQH
  JN79GO
 601  89  25  2x7 el.DK7ZB cros yagi
 20.  YT2BGS  KN04IQ  25  4295  1.20%  S56P
  JN76PO
 472  88  50  Tonna 16el.
 21.  E71W  JN93GT  20  4072  0.00%  UT5DV
  KN18DO
 606  1100  50  Yagi 7 el./ quad 10 el.
 22.  E71AVW  JN94HP  26  2685  2.22%  E74NI
  JN84AW
 207  650  50  GP SA-2x4MN
 23.  E74HA  JN93DW  15  2238  1.84%  S56P
  JN76PO
 379    50  6 el. DL6WU
 24.  E71E  JN93DX  14  1834  0.00%  S56P
  JN76PO
 375    50  6 el. DL6WU

    E - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E71KBC  JN84AW  55  6247  0.00%  YT5ADO
  KN05BR
 332  780  50  7.el yagi
 2.  E72PS  JN84AW  58  6194  0.00%  S56AR
  JN76HS
 232  800  50  diamond x510n
 3.  E76CC  JN84AW  55  5950  3.53%  S56AR
  JN76HS
 232  800  50  diamond x510n
 4.  E74NI  JN84AW  53  5740  0.00%  S56AR
  JN76HS
 232  800  50  diamond x510n
 5.  E71ECZ  JN74WW  26  1923  12.43%  9A5TJ
  JN95JG
 232    50  YAGI 8 el.
 6.  E71ETC  JN74WT  22  1861  0.00%  S57DB/P
  JN76UG
 163  200  50  yagi 6el
 7.  E76MJ  JN74WT  22  1861  0.00%  S57DB/P
  JN76UG
 163  200  45  tonna 9el
 8.  E71JK  JN74XX  25  1690  10.39%  E77CV
  JN84TH
 152  300  50  YAGI 8 el.
 9.  E75SEK  JN74XX  24  1670  11.45%  E77CV
  JN84TH
 152  300  50  YAGI 8 el.
 10.  E75TS  JN75XC  23  1597  12.11%  E77CV
  JN84TH
 159  300  50  DIAMOND
 11.  E76WW  JN74XX  18  1153  0.00%  S52JG
  JN76NI
 167  450  10  diamond x510n
 12.  E72PJ  JN74WT  15  711  0.00%  9A4D
  JN85QJ
 135  200  100  yagi 9el
 13.  E75DD  JN74WT  9  155  0.00%  E71JK
  JN74XX
 20  200  5  5/8
 14.  E75BM  JN94HM  2  34  0.00%  E71AGA
  JN94KM
 20  240  3  GP SA-2x4MN