Antunovo 2016.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A5RJ  JN86EL  91  26291  1.67%  YO6OBK
  KN26TR
 707  199  100  17 el Yagi
 2.  9A1DL  JN85WF  56  14365  1.72%  OK1KIM
  JO60RN
 679  300  120  2x11 DL6WU
 3.  9A2QG  JN95EH  55  13753  8.55%  OK1KIM
  JO60RN
 689  106  50  F9FT 9El
 4.  9A4FB  JN85KV  52  12570  8.79%  IZ1ESM
  JN45FB
 663  135  100  YAGI 16 EL
 5.  9A5G  JN75FI  37  9359  2.93%  HG6Z
  JN97WV
 501    100  QUAD
 6.  9A5CZK  JN95AD  44  9288  4.97%  IZ1ESM
  JN45FB
 752  240  25  9-Element Yagi
 7.  9A5AB  JN75VV  45  9133  12.63%  OK1KIM
  JO60RN
 547  138  100  1 x 18 el.
 8.  9A9I  JN85FS  38  7637  1.19%  IZ1ESM
  JN45FB
 630  134  100  DL7KM
 9.  9A5IG  JN75DH  22  6603  15.70%  HG6Z
  JN97WV
 515  100  100  6+6 yagi
 10.  9A3EBP  JN75DI  19  4555  0.28%  9A0V
  JN95PE
 392  316  200  yagi 9 el.
 11.  9A5HZ  JN85FW  29  3842  8.09%  OK2GD
  JN89BO
 409  158  200  6el Oblong by yu1qt
 12.  9A704OP  JN75UR  24  3799  2.99%  SP6KEP
  JO90CK
 556  360  50  12 el yagi
 13.  9A2HX  JN83HI  13  3669  26.30%  S56P
  JN76PO
 377  120  100  2X7EL DK7ZB
 14.  9A2YF  JN85TI  35  3462  0.00%  S52BO
  JN76SJ
 199  207  100  UVS-200
 15.  9A2KO  JN75IE  11  2117  17.79%  I1BPU
  JN45BQ
 517  10  25  16el yagi
 16.  9A3AQ  JN75WS  10  1382  0.00%  9A0V
  JN95PE
 275    10  Vileda INDOOR

    B - Više operatora-sve vrste rada Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  140  56047  2.18%  F5VKV
  JN33RR
 953  187  800  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A4V  JN95KI  135  50096  2.84%  I1RJP
  JN45BO
 839  101  1000  4x17el. F9FT + 8 el, Quados
 3.  9A1N  JN85LI  107  35056  1.17%  F5VKV
  JN33RR
 774  217  1000  8x11 el. Yagi
 4.  9A8D  JN95LM  94  31578  1.50%  I1BPU
  JN45BQ
 843  178  300  2x16el.F9FT
 5.  9A1CRS  JN95AE  97  30944  4.37%  I1BPU
  JN45BQ
 776  240  100  2x2M5WL- 4X8 EL. OBLONG- TONNA 16 EL.
 6.  9A1KDE  JN95FQ  94  29030  1.22%  IZ1ESM
  JN45FB
 784  92  100  YU0B
 7.  9A6K  JN95HN  67  18839  0.00%  OK1KIM
  JO60RN
 676  90  50  14 el.
 8.  9A0C  JN85AO  61  17578  1.58%  OK1KIM
  JO60RN
 584  184  100  17B2
 9.  9A9J  JN85XD  35  7501  5.46%  OL1B
  JO80IB
 555  88  100  11el Yagi
 10.  9A1CNY  JN95AD  17  3048  0.00%  IZ1ESM
  JN45FB
 752    100  Yagi
 11.  9A1CDD  JN85JP  17  2883  0.00%  YU1BFG
  KN04OO
 366  200  50  16 EL. F9FT

    C1 - Jedan operator-samo FM Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3KX  JN85TC  51  8620  5.51%  S57CU
  JN66WB
 311  100  100  JAGY 10 elm.
 2.  9A4TT  JN85OV  56  6978  1.75%  S57CU
  JN66WB
 259  280  100  UVS 300
 3.  9A4DI  JN75XS  37  3191  0.00%  S57CU
  JN66WB
 165    10  X 510 N
 4.  9A7KJI  JN85OO  28  3084  4.52%  S57CU
  JN66WB
 264  207  50  2X10 YAGI
 5.  9A3GJV  JN85PM  20  2006  6.65%  S57CU
  JN66WB
 272    50  VERTIKALKA
 6.  9A1IW  JN75SL  7  544  0.00%  9A4U
  JN85PK
 137    100   X510
 7.  9A5KIS  JN75RO  7  471  0.00%  9A4U
  JN85PK
 145  130  50  J-pole

    C2 - Više operatora-samo FM Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4U  JN85PK  64  8597  1.62%  S57CU
  JN66WB
 275  654  95  X 510 N
 2.  9A1VZD  JN86BE  58  5707  5.18%  E76D
  JN94AR
 221    50  YAGI

    D - Postaje izvan 9A-sve vrste rada Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  S56P  JN76PO  163  51496  0.63%  DL4ZBG
  JO41QG
 675    1000  2x9 el. F9FT + 20 el. yagi
 2.  HG3X  JN96EE  139  49164  1.37%  I1RJP
  JN45BO
 796  600  800  4x7+2x10 DK7ZB+12YU7EF
 3.  E77CV  JN83PX  101  38073  4.82%  OK1MNV
  JO70SM
 740  1750  100  2 X 6 EL OBLONG BY YU1QT
 4.  OL1B  JO80IB  147  36506  4.99%  F1CXW
  JO20JC
 850  995  150  2xF9FT
 5.  HG6Z  JN97WV  106  33382  2.68%  DJ0QZ
  JN49LM
 821  834  800  4x11el. EF0211B
 6.  IZ1ESM  JN45FB  32  22451  5.37%  9A0V
  JN95PE
 850  180  500  17el. 2M5WL
 7.  HG6IDZ  JN97UT  70  21897  6.27%  I4BME
  JN54QL
 741  124  100  2X7ELE DK7ZB
 8.  YT1WP  KN04CV  58  20848  2.59%  OK1KIM
  JO60RN
 807  66  50  YU7EF 14 el.
 9.  E75M  JN94DS  65  18644  5.40%  IZ1ESM
  JN45FB
 775  0  100  2X6EL OBLONG
 10.  YT3N  KN04LP  37  15088  11.60%  OK1KIM
  JO60RN
 865  200  200  4x9 Tonna
 11.  YO2BBT  KN05UK  43  14286  3.27%  I3MEK
  JN55SJ
 794  140  400  10el
 12.  OK1VOF  JO80FF  67  14243  4.86%  F1CXW
  JO20JC
 831  780  50  7 el Y
 13.  I1BPU  JN45BQ  26  13312  0.00%  YU1EV
  KN04CN
 956  1300  500  17B2 Cusch
 14.  YU1BBV  KN04GR  42  12715  1.86%  OK1KQH
  JN79GO
 707  300  160  Yagi 12 el.
 15.  YU1BFG  KN04OO  39  11628  3.46%  OK2GD
  JN89BO
 676  195  100  17 el yagy
 16.  IK4ZHH  JN64AF  24  11577  0.00%  OK2KYJ
  JN89QQ
 730  34  400  9M2SSB
 17.  E77Y  JN93AU  33  10506  10.30%  OK1KKL
  JO70PO
 779  1103  5  9 el. home made yagi
 18.  YT2TM  KN04GS  25  6460  7.46%  OK1KQH
  JN79GO
 703  238  85  DJ9BV
 19.  YT7E  KN05BT  23  5924  8.00%  OK1KKI
  JN79NF
 534    25  
 20.  S59DME  JN75PP  30  5757  0.00%  YO2BBT
  KN05UK
 501  156  20  Yagi
 21.  E76D  JN94AR  35  5446  1.63%  OK2GD
  JN89BO
 562  300  10  6 el. DL6WU
 22.  YU1MI  KN03QW  16  5399  10.30%  OK2GD
  JN89BO
 746  12  25  AM 1011
 23.  YT2BGS  KN04IQ  17  5322  7.33%  OL1B
  JO80IB
 670  88  50  Tonna 16el.
 24.  HA2MJ  JN97DQ  21  4783  17.38%  OK1KIM
  JO60RN
 476  185  100  2X 8 EL QUAGI
 25.  E71AVW  JN94GL  23  4322  0.00%  OK2GD
  JN89BO
 599  470  90  Yagi
 26.  YO2CMI  KN05WQ  12  4105  6.56%  OK2GD
  JN89BO
 613    100  2MCP14
 27.  E71E  JN93DX  14  2577  5.33%  OK2GD
  JN89BO
 647  550  100  6 el. DL6WU
 28.  E74HA  JN93DW  10  1817  9.47%  OK2GD
  JN89BO
 652  550  100  6 el. DL6WU
 29.  YO7BPC  KN24DP  6  1091  0.00%  YO4FYQ
  KN44FD
 336  140  180  F9FT 3,14 WL
 30.  YO5DAS  KN17DO  4  1025  0.00%  9A1CRS
  JN95AE
 423  137  50  DK7ZB
 31.  YO7HVE/P  KN24DP  3  991  60.92%  YO5QSB/P
  KN17WP
 336    50  2m/70cm Yagi
 32.  OK1KAS  JO80FF  2  937  33.50%  9A8D
  JN95LM
 556  788  50  7 el Y
 33.  YO7LDT  KN14WG  2  825  0.00%  9A4V
  JN95KI
 413  175  50  7EL-YU7EF
 34.  E71W  JN93GT  6  677  0.00%  9A1N
  JN85LI
 213  1100  150  Yagi 11 el.

    E - Postaje izvan 9A-samo FM Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E71ECZ  JN75WB  50  6201  0.00%  S57RJ
  JN76BJ
 202  500  50  YAGI 9 el.
 1.  E71JK  JN75WB  50  6201  0.00%  S57RJ
  JN76BJ
 202  500  50  YAGI 9 el.
 2.  E75KF  JN74XR  21  2001  0.00%  S54I
  JN76IG
 198  240  65  6 el.
 3.  E76MJ  JN74WT  14  1540  0.00%  S54I
  JN76IG
 186  200  45  tonna 9el
 4.  E71ETC  JN74WT  13  1406  0.00%  S54I
  JN76IG
 186  200  45  tonna 9el