Hrvatski zimski UKV kup 2017.

Službeni rezultati

    M A - Multi 144 MHz (145 MHz) Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  294  126067  2.36%  DA0FF
  JO40XL
 911  187  800  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A1N  JN85LI  233  84714  2.49%  SO3Z
  JO82LJ
 784  217  1000  8x11 el. yagi
 3.  9A8D  JN95LM  196  81145  1.82%  SP1JNY
  JO73GL
 941  178  300  2x16 dl6wu
 4.  9A1CRS  JN95AE  183  68281  2.22%  F5VKV
  JN33RR
 855  240  1000  2x2M5WL
 5.  9A1E  JN85QT  182  65344  1.85%  DF0GEB
  JO51IJ
 791  223  300  2x11 el.
 6.  9A0P  JN64VV  119  38492  7.52%  F8KID
  JN38AT
 733  50  600  KLM17
 7.  9A0C  JN85AO  99  30253  9.91%  DA0FF
  JO40XL
 706  184  100  17B2
 8.  9A9D  JN85KV  52  12115  17.80%  OL4A
  JO60RN
 578  135  250  YAGI 16 EL

    M B - Multi 432 MHz (435 MHz) Multiplier=5

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1CMS  JN86DM  87  148360  1.14%  SP1JNY
  JO73GL
 784  270  500  2XM2
 2.  9A8D  JN95LM  45  83675  2.63%  DM7A
  JO60OM
 702  178  50  4x28 dl6wu
 3.  9A0C  JN85AO  6  2920  16.67%  S54T
  JN75EW
 135    70  23 el

    M C - Multi 1296 MHz (1,3 GHz) Multiplier=10

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1CMS  JN86DM  34  105250  0.89%  IQ1KW
  JN34OP
 737  276  30  4x37 DL6WU
 2.  9A8D  JN95LM  18  57800  0.00%  OK2M
  JN69UN
 598  178  10  1,5m dish
 3.  9A0C  JN85AO  2  1270  0.00%  9A1CMS
  JN86DM
 104    20  48 el yagi

    M D - Multi 2,3 GHz Multiplier=20

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1CMS  JN86DM  11  49820  0.00%  DK0NA
  JO50TI
 548  276  4  90 cm parabol

    M F - Multi 5,6 GHz (5,7 GHz) Multiplier=30

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1CMS  JN86DM  8  33510  0.00%  HA8V
  KN06HT
 333  276  4  90 cm offset

    M G - Multi 10 GHz Multiplier=30

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1CMS  JN86DM  16  86610  0.00%  I6XCK
  JN63QO
 398  276  5  90cm offset

    S A - Single 144 MHz (145 MHz) Multiplier=1

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A2YF  JN85OO  164  58684  1.99%  DF0GEB
  JO51IJ
 802  250  100  11 el DL6WU
 2.  9A2QG  JN95EH  86  30905  5.50%  I1MXI/1
  JN44OQ
 724  106  50  
 3.  9A7DRI  JN85VQ  92  29043  2.59%  OL4A
  JO60RN
 631  105  50  Yagi 9 el. DL6WU
 4.  9A3QB  JN95HN  72  25758  2.61%  OL4A
  JO60RN
 676  90  100  2x16 el
 5.  9A1DL  JN85WF  61  21129  1.84%  DR1H
  JN59OP
 702  300  120  2x11 DL6WU
 6.  9A5AB  JN75VV  74  19812  2.22%  IQ1VM
  JN45CD
 597  138  150  18el yagi
 7.  9A7KFF  JN75OC  49  17862  0.84%  SN7L
  JO91QF
 748  433  50  6el.oblong
 8.  9A2VX  JN75EI  44  9636  5.84%  OL7C
  JO60JJ
 573  150  100  dipol
 9.  9A5HZ  JN85FV  37  8860  12.80%  SN9D
  JO90PP
 569  148  200  Oblong 10 el
 10.  9A5IG  JN75DH  35  7853  10.48%  OM3W
  JN99CH
 534  100  100  6+6 el yagi
 11.  9A2GA  JN75WR  34  7158  11.11%  OK1NPF
  JO70SQ
 552  135  50  A270-10S
 12.  9A3EBP  JN75DI  34  6576  12.48%  OM3FW
  JN88WO
 453  316  200  yagi 9 el.
 13.  9A2XW  JN75SM  28  5284  0.00%  OK2EZ
  JN99BS
 511  128  100  LFA 9 el.
 14.  9A3NI  JN65TF  11  4939  0.00%  DA0FF
  JO40XL
 645  0  25  16
 15.  9A2HX  JN75EI  27  4116  21.18%  OM2Y
  JN88RS
 446  120  100  YAGI 11EL
 16.  9A3ST  JN75BB  20  3870  18.47%  OM2Y
  JN88RS
 484  300  100  9 eLE YAGI
 17.  9A2KO  JN75IE  18  3745  25.97%  I1AXE
  JN34QM
 583  33  25  16el yagi
 18.  9A3AQ  JN75WS  22  2658  1.77%  9A0V
  JN95PE
 275    10  VILLEDA INDOOR ANT closed window 2 glasis
 19.  9A3DOS  JN75EI  17  2233  0.00%  I0FHZ
  JN62AP
 355  102  50  YAGI 5el
 20.  9A1EA  JN75EI  15  1940  10.93%  I0FHZ
  JN62AP
 355  102  50  Yagi 5 el
 21.  9A3WD  JN75GF  16  1724  16.47%  IK5CZI/4
  JN54PF
 280    40  
 22.  9A3ZM  JN85UI  12  1475  0.00%  OE4C/P
  JN87FI
 243  180  100  yagi 10 el
 23.  9A5RY  JN95AE  7  470  0.00%  HG3X
  JN96EE
 115  98  100  dipole

    S B - Single 432 MHz (435 MHz) Multiplier=5

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3DF  JN86HF  57  107575  0.71%  DL7ANR
  JO62JR
 774  213  800  4x28el m2
 2.  9A5M  JN95GO  43  86295  0.58%  DR5T
  JN47KW
 780  91  100  2x33el DJ9BV
 3.  9A2UV  JN95GM  17  26025  4.30%  OK1TEH
  JO70FD
 598  105  50  29el.
 4.  9A2SB  JN95GM  6  14660  3.04%  DJ7R
  JN59UK
 673  92  10  26 el. DJ9BV
 5.  9A2XW  JN75SM  10  12690  0.98%  IZ7UMS
  JN81GD
 494  128  50  LFA 18 el.
 6.  9A3NI  JN65TF  8  11500  2.49%  DJ7R
  JN59UK
 490  0  25  
 7.  9A2VX  JN75EI  13  7465  0.00%  YU1LA
  KN04FR
 483  150  100  dipol
 8.  9A3EBP  JN75DI  10  5620  0.09%  HG3A
  JN96EE
 330  316  20  yagi 15 el.
 9.  9A2HX  JN75EI  8  3790  0.00%  IZ3NOC/5
  JN54QF
 268  120  50  YAGI 10ELM
 10.  9A3ST  JN75BB  4  3495  0.00%  IZ3NOC/5
  JN54QF
 237  300  40  18 eLE YAGI
 11.  9A2GA  JN75WR  5  1860  5.25%  S50L
  JN75ES
 117  135  35  A270-10S
 12.  9A3WD  JN75GF  5  1680  3.28%  IQ3VI
  JN55PM
 256  90  30  yagi 10el
 13.  9A5IG  JN75DH  8  1620  1.88%  IZ4JMU
  JN54WE
 229  100  10  8 el yagi
 14.  9A3DOS  JN75EI  5  1365  0.00%  IZ4JMU
  JN54WE
 237  102  35  YAGI 7el
 15.  9A1EA  JN75EI  6  1200  18.31%  IZ4ZMU
  JN54WV
 203  102  35  Yagi 7 el
 16.  9A3AQ  JN75WS  4  595  0.00%  S51WX
  JN75OS
 52    10  VILLEDA INDOOR ANT closed window 2 glasis
 17.  9A2KO  JN75IE  4  580  2.03%  9A3EBP
  JN75DI
 38  33  10  16 el yagi

    S C - Single 1296 MHz (1,3 GHz) Multiplier=10

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A2SB  JN95GM  22  89540  0.00%  DK0NA
  JO50TI
 744  92  10  50el. loop
 2.  9A2UV  JN95GM  14  40890  1.78%  OK1TEH
  JO70FD
 598  105  20  55el.
 3.  9A1Z  JN86DL  9  34620  0.00%  IQ1KW
  JN34OP
 736  300  18  1.2m dish
 4.  9A5M  JN95GO  6  23200  0.00%  DK0NA
  JO50TI
 738  91  40  210cm mesh dish
 5.  9A3AQ  JN75WS  2  4000  4.99%  YU1LA
  KN04FR
 377    10  VILLEDA INDOOR ANT closed window 2 glasis

    S D - Single 2,3 GHz Multiplier=20

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A2SB  JN95GM  9  64840  0.00%  DK0NA
  JO50TI
 744  92  30  50el.yagi

    S E - Single 3,4 GHz Multiplier=30

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A2SB  JN95GM  2  17880  1.26%  OM3KII
  JN88UU
 376  92  0.2  1,5m dish

    S F - Single 5,6 GHz (5,7 GHz) Multiplier=30

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A2SB  JN95GM  4  26130  0.00%  S59P
  JN86AO
 228  92  0.2  1m dish

    S G - Single 10 GHz Multiplier=30

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4QV  JN75BB  7  37080  0.00%  OE5VRL/5
  JN78DK
 376  260  5  90cm Dish
 2.  9A1Z  JN86DL  9  35970  0.00%  IK3GHY
  JN65DM
 327  300  1  85cm offset
 3.  9A2SB  JN95GM  5  31710  0.00%  S59P
  JN86AO
 228  92  0.2  1m dish
 3.  9A2UV  JN95GM  5  31710  0.00%  S59P
  JN86AO
 228  95  3  80cm

    S H - Single 24 GHz and up Multiplier=100

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1Z  JN86DL  1  2800  0.00%  S51ZO
  JN86DR
 28  303  0.2  60CM DISH Timovi:
  9A0C (145 MHz) 9A2HI- 9A4OP- 9A3GPC
  9A0C (435 MHz) 9A2HI- 9A4OP
  9A0C (1,3 GHz) 9a2HI- 9A4OP-
  9A0P (145 MHz) 9A2MF-9A2PO-9A2PU-9A4ZM-9A6AR
  9A0V (145 MHz) 9A2YO,9A2KK,9A6IAB,9A3DQ,9A4EW,9A7JRV,9A1WM
  9A1CMS (435 MHz) 9A4RJ- S53XM- 9A2UP- 9A6KZH- 9A4DE- 9A6WW- 9A5RJ
  9A1CMS (1,3 GHz) 9A4RJ-S53XM-9A4DE-9A5RJ
  9A1CMS (10 GHz) 9A4RJ--S53XM-9A4DE-9A5RJ-9A2UP
  9A1CMS (2,3 GHz) 9A4RJ--S53XM-9A4DE-9A5RJ-9A2UP
  9A1CMS (5,7 GHz) 9A4RJ--S53XM-9A4DE-9A5RJ-9A2UP
  9A1CRS (145 MHz) 9A5CZK-9A5ALC-9A4CW-9A5KM-9A2KI-9A6DJX-9A3BEN-MISLAV-PERO
  9A1E (145 MHz) 9a5rc-9a2wy-9a3bo
  9A1N (145 MHz) 9A9C - 9A2N - 9A3RU 9A2TE - 9A3ERZ - 9A3DNO - 9A4QQ - 9A6KZF - 9A9CC - 9A3BB
  9A8D (435 MHz) 9a4bb, 9a4ek
  9A8D (145 MHz) 9a4bb, 9a4ek
  9A8D (1,3 GHz) 9a4bb, 9a4ek
  9A9D (145 MHz) 9A4FB-9A4TT

 Remarks:
  9A0P (145 MHz) Propagacije visse slabe nego dobre, testiran novi stup 12 m na podizanje ccekrkom, polozzio ispit na olujnom jugu.
  9A0V (145 MHz) Do ponoći tako tako, tokom noći skoro nikako sve do jutra 10 sati kad je malo i krenulo.Propagacije dosta loše kao i jedna od dvije antene.Dobro društvo uz dobar čobanac i Iločki traminac na kraju sve popravilo.Bit će bolje drugi put.Tnx all for qso. 73 de 9a0v!
  9A1Z (10 GHz) Bez pravog RS-a. Slusano : 9A4VQ, S57SG, OL4A, I6XCK Hvala svima na vezama.
  9A1Z (1,3 GHz) Prilike cudne . AS standardno dobar. Hvala na vezama.
  9A1Z (24 GHz) 50% OD SVIH STANICA U ZRAKU. HA2D mi je izvan smjera. OE4WOG na zimskoj lokaciji , nije islo ni na 3cm. Adi doma. Hvala Joze!
  9A2SB (1,3 GHz) Par veza da se razbiju kišni oblaci,naravno i ovdje zimska postava.
  9A2SB (10 GHz) zimski setup sa balkona,tek da se javim u nedjeljno jutro....
  9A2SB (3,4 GHz) tehnika radi-šteta da kolega na DK0NA (744km) radi samo ssb,signal 59+,ali 200mW nedovoljno!
  9A2SB (435 MHz) Na svim bandovima radio u nedjelju od 07.37-11.50 i od 12.40-13.35ut-oko 5 sati,ali naš Robi nema tu kategoriju.Važno se javiti!
  9A2VX (145 MHz) Worked 6h Thanks to all ! 73! Zvone
  9A2VX (435 MHz) Hvala svima, Zvone
  9A2YF (145 MHz) Vrlo čudni uvjeti prostiranja: S9+20 u roku 1 min pada na S0. Hvala svim prijateljima s banda za strpljenje i lijepe veze.


  Generalni plasman  

                        Single op

Nr. Call Ukupno MHz145 MHz435 GHz1.3 GHz2.3 GHz3.4 GHz5.7 GHz10 GHz24
1.   9A2SB 244760    14660  89540  64840  17880  26130  31710   
2.   9A5M 109495    86295  23200           
3.   9A2UV 98625    26025  40890        31710   
4.   9A1Z 73390      34620        35970  2800 
5.   9A2XW 17974  5284  12690             
6.   9A2VX 17101  9636  7465             
7.   9A3NI 16439  4939  11500             
8.   9A3EBP 12196  6576  5620             
9.   9A5IG 9473  7853  1620             
10.   9A2GA 9018  7158  1860             
11.   9A2HX 7906  4116  3790             
12.   9A3ST 7365  3870  3495             
13.   9A3AQ 7253  2658  595  4000           
14.   9A2KO 4325  3745  580             
15.   9A3DOS 3598  2233  1365             
16.   9A3WD 3404  1724  1680             
17.   9A1EA 3140  1940  1200             


                        Multi op

Nr. Call Ukupno MHz145 MHz435 GHz1.3 GHz2.3 GHz3.4 GHz5.7 GHz10 GHz24
1.   9A1CMS 423550    148360  105250  49820    33510  86610   
2.   9A8D 222620  81145  83675  57800           
3.   9A0C 34443  30253  2920  1270