Otok Ivanić 2014.

Neslužbeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A6Y  JN95LM  98  32034  2.48%  I1RJP
  JN45BO
 843  120  700  Yagi
 2.  9A1DL  JN85WF  106  28882  4.01%  I1BPU
  JN45BQ
 762  300  120  2x11 DL6WU
 3.  9A5RJ  JN86EL  100  28022  1.88%  LZ1ZP
  KN22ID
 819  200  100  17 el F9FT
 4.  9A5AB  JN75TT  108  27348  3.52%  YO9HZN
  KN24SV
 782  640  150  1 x 18 el.
 5.  9A1IW  JN75VJ  89  22351  0.47%  YO7BPC/P
  KN24CQ
 666  370  100  Oblong 10el. + COmet GP-15
 6.  9A7JZC  JN76WA  87  17218  4.42%  LZ2ZY
  KN13OT
 628    80  10 ele. DK7ZB
 7.  9A2YF  JN85OO  64  12848  1.88%  OK1FHI
  JO70GS
 608  254  100  11 el DL6WU
 8.  9A7KFF  JN75OC  50  11060  4.78%  OM6TX
  JN99JK
 553  400  50  6el.yagi
 9.  9A5IGY  JN75SL  49  10469  3.46%  OK7ST
  JO70DP
 582    100  X510/10 ele oblong
 10.  9A2KO  JN75IE  26  7848  7.59%  I1BPU
  JN45BQ
 517    50  Dipol
 11.  9A6C  JN73XS  22  7520  3.69%  I1BPU
  JN45BQ
 655  490  1  4 el DL6WU
 12.  9A5BBP  JN74OC  21  7306  0.00%  DK1FG
  JN59OP
 687  22  10  yagi 11el.
 13.  9A6DQB  JN85AR  42  6317  2.20%  HA6W
  KN08FB
 425  108  100  2x9 el Yaggi
 14.  9A3AL  JN75XT  42  6201  0.69%  I1RJP
  JN45BO
 609  120  50  7el.DK7ZB
 15.  9A2DM  JN86KD  24  3248  15.99%  YU1LA
  KN04FR
 321  140  10  14 el. dk7zb
 16.  9A5CAN  JN75WT  15  1257  0.00%  9A1DL
  JN85WF
 169    50  Vert. Dipole
 17.  9A5ADI  JN95JG  6  341  0.00%  E70A
  JN94GG
 113    1  DIPOLE

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  163  63026  1.90%  I1RJP
  JN45BO
 873  187  500  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A1N  JN85LI  144  46503  0.64%  IZ1ANU
  JN34UR
 730  217  1000  8X11 el. yagi
 3.  9A5G  JN75GK  146  40346  2.33%  IT9BLY/QRP
  JM78RD
 815  1490  100  Tonna
 4.  9A8D  JN95LM  114  36198  4.61%  I1RJP
  JN45BO
 843  178  350  2x16el.F9FT
 5.  9A1KDE  JN95FQ  110  30733  2.13%  I1RJP
  JN45BO
 803  92  100  YU0B
 6.  9A1E  JN85QT  103  28732  2.44%  I1RJP
  JN45BO
 719  223  100  2 x 11 LFA G0KSC
 7.  9A1I  JN85FS  112  28044  0.00%  I1RJP
  JN45BO
 648  134  100  DL7KM
 8.  9A1CRS  JN95AD  89  23009  0.66%  I1RJP
  JN45BO
 776  250  100  2 x 17 el. 2M5WL
 9.  9A7D  JN95CI  83  20092  5.89%  OK1FHI
  JO70GS
 661  225  500  4 X 15 el. yagi
 10.  9A0C  JN85AO  78  19624  2.59%  OM3WFC
  KN18BX
 593  170  100  17b2
 11.  9A1CMS  JN86DM  58  15387  4.11%  LZ2ZY
  KN13OT
 620  276  500  2x17el F9FT
 12.  9A1CEQ  JN85ER  63  10979  8.01%  IK2ECM
  JN44PQ
 567  103  100  13el Yagi

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3KX  JN85TC  99  14427  2.59%  S56AR
  JN76HS
 297  100  100  OBLONG
 2.  9A4TT  JN85OV  90  10223  14.03%  S59UAR
  JN76BI
 244  280  100  uvs-300
 3.  9A5TJ  JN95JG  38  5634  5.34%  S57CXB
  JN76SK
 284  82  25  2x10. DL6WU
 4.  9A6DLY  JN85FX  48  4103  19.06%  9A5TJ
  JN95JG
 198  197  40  kruzni llop
 5.  9A5BBD  JN85ER  49  3848  5.45%  9A5TJ
  JN95JG
 196  102  5  STAP
 6.  9A3QI  JN75OJ  32  3592  14.70%  9A5TJ
  JN95JG
 281  1268  750  YAGI 9 EL
 7.  9A2UB  JN86OB  19  1923  0.00%  9A5G
  JN75GK
 219    50  UVS-300
 8.  9A1MM  JN86DH  19  1547  6.92%  9A3KX
  JN85TC
 170    50  Daimond
 9.  9A5AZA  JN85NQ  10  679  26.28%  E71EBS
  JN94GR
 154  156  5  GP
 10.  9A4ZV  JN86EH  10  670  13.66%  9A4U
  JN85PK
 121    25  
 11.  9A8A  JN86DH  8  596  0.00%  9A3KX
  JN85TC
 170  164  100  4 el Yagi
 12.  9A3DCB  JN86EH  3  225  51.51%  9A4D
  JN85QN
 114    5  

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4U  JN85PK  91  11379  2.89%  S59UAR
  JN76BI
 266  654  100  X510N
 2.  9A4D  JN85QN  81  10114  6.44%  S59UAR
  JN76BI
 267  400  100  DIAMOND X-510
 3.  9A1K  JN85JL  78  8224  2.30%  S58CAR
  JN76CG
 219  219  100  DIAMOND X510
 4.  9A1CBT  JN75XV  85  8064  0.00%  YT2C
  JN95WG
 313  970  90  Diamond X510
 5.  9A1CDB  JN85NQ  5  191  0.00%  9A3KX
  JN85TC
 76    5  GP

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3DVL  JN85OO  86  19050  4.87%  OK1FHI
  JO70GS
 608  254  100  11 el DL6WU, 5 el yagi
 2.  9A5KIS  JN75SL  53  10332  3.99%  OK7ST
  JO70DP
 582  130  100  Oblong 10el., X510
 3.  E71JK  JN74XX  34  2792  3.86%  S52JG
  JN76KI
 175  300  50  YAGI 8 el.
 4.  9A6AMI  JN85RG  26  2072  9.40%  9A1CBT
  JN75XV
 136  100  50  JAGY 10 elm.

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  S56P  JN76PO  208  69827  0.32%  LZ1ZP
  KN22ID
 897    1000  2X9 el. F9FT + 20 el. yagi
 2.  HG6Z  JN97WV  107  32212  1.02%  LZ1ZP
  KN22ID
 744  834  800  4x11el. EF0211B
 3.  YU1LA  KN04FR  82  31004  1.98%  I1RJP
  JN45BO
 971  150  300  17 el yagi
 4.  I1RJP  JN45BO  63  28193  6.35%  IT9PQO
  JM78KD
 1000  600  500  2X16 EL
 5.  HA7MB  KN07BM  85  25602  2.48%  OK1DPV
  JO60QN
 597  93  100  12el-DK7ZB
 6.  E73JHI  JN85FC  95  25176  6.37%  I1RJP
  JN45BO
 654  250  100  G0KSC
 7.  HA1VQ  JN87GJ  93  24214  5.00%  YO7BPC/P
  KN24CQ
 664  315  500  12 el DL6WU 3wl
 8.  E70A  JN94GG  78  22620  3.35%  DK2EA
  JO50UF
 839  1328  500  yagi 8 ele YU7EF
 9.  E77CV  JN83VW  73  20850  4.44%  OK2ZB
  JO80OB
 683  2000  50  2 x 6 el oblong
 10.  E71EBS  JN94GR  88  19882  1.15%  OK1FC
  JN79CP
 638  734  100  Yagi
 11.  YT1WP  KN04CV  56  19738  6.40%  OK7ST
  JO70DP
 777  60  50  2 X 10 el
 12.  HG5BVK/P  JN97LF  61  17040  1.64%  DK2EA
  JO50UF
 628  106  100  17 EL F9FT
 13.  E77Y  JN83XT  51  16280  4.09%  OK7ST
  JO70DP
 809  1403  50  11 el. Home-made
 14.  YU1RA  KN04FP  45  14460  2.70%  OK1RZ
  JN79PP
 680  324  10  
 15.  I1BPU  JN45BQ  49  13590  5.47%  9A0V
  JN95PE
 873    500  2 X 5 EL DK7ZB
 16.  LZ2ZY  KN13OT  24  11627  10.31%  OK2KZO
  JN88AU
 785  53  500  17el
 17.  YT7EE  KN05BT  33  9400  3.92%  OK7ST
  JO70DP
 690  83  25  12 el. DL6WU
 18.  YO9HZN  KN24SV  16  9006  0.00%  S56P
  JN76PO
 818  235  50  Yagi ECO Antenne 2.5wl
 19.  E77OA  JN84PC  35  8992  13.03%  OK2IGG
  JN79QJ
 607  1070  20  Yagi 8 el.
 20.  YT2BGS  KN04IQ  29  8765  4.05%  OK2ZB
  JO80OB
 654  88  50  Tonna 16el.
 21.  E71AGA  JN94KM  50  7959  4.64%  IV3GTH
  JN65RU
 450  720  100  F9FT 9 el.
 22.  HA2MJ  JN97DQ  32  7906  16.62%  E77Y
  JN83XT
 432  185  50  8 EL QUAGI
 23.  YO7BPC/P  KN24CQ  23  7893  10.74%  OK2KZO
  JN88AU
 775  255  180  F9FT 17el 3.1lw
 24.  YU5BDP  KN05BT  26  7118  0.88%  OK2ZB
  JO80OB
 521  84  25  7 el.DK7ZB
 25.  E74O  JN94GM  31  6184  0.00%  I1RJP
  JN45BO
 827  180  50  14 el Yagi
 26.  E76D  JN94AR  35  5657  0.00%  OK1KIR
  JO70DH
 682  300  10  6 el. DL6WU
 27.  YT2C  JN95WG  30  5443  0.00%  S56P
  JN76PO
 385  75  50  9 El.Tona
 28.  YO7HVE/P  KN24CQ  17  5344  16.55%  HA1VQ
  JN87GJ
 664    100  YAGI 17el
 29.  E74HA  JN93GT  24  5256  2.45%  YO5DAS
  KN17DO
 513  1150  50  Yagi 7 el./ quad 10 el.
 30.  LZ1ZP  KN22ID  8  4702  14.85%  S56P
  JN76PO
 897  120  100  10el YU7EF
 31.  E71AVW  JN94HP  37  4526  0.00%  HA6W
  KN08FB
 406  650  50  YAGI 10EL.
 32.  S59DME  JN75PP  29  4038  0.00%  YU1LA
  KN04FR
 418  156  20  Yagi
 33.  YO9GDN  KN24QX  9  3665  0.00%  9A1CRS
  JN95AD
 577  330  75  DK7ZB 5el
 34.  E75SK  JN94FR  15  1197  0.00%  9A4TT
  JN85OV
 163  265  45  DIJAMOND+YAGI
 35.  E71W  JN93GT  7  1061  0.00%  9A1N
  JN85LI
 213  1150  50  Yagi 7 el./ quad 10 el.
 36.  OK1KZ  JO70ED  17  949  0.00%  OK2IGG
  JN79QJ
 111  220  30  VERTICAL
 37.  E72RZA  JN93GT  6  726  0.00%  9A8D
  JN95LM
 193  1150  50  Yagi 7 el /.quad 10 el.

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E74MC  JN84AW  64  6945  6.12%  9A5TJ
  JN95JG
 219  780  50  7.el.yagi
 2.  E71ECZ  JN74WW  45  4819  7.91%  9A5TJ
  JN95JG
 232  500  50  YAGI 8 el.
 3.  E75SEK  JN74XX  33  2730  5.99%  S52JG
  JN76KI
 175  500  50  YAGI 8 el.
 4.  E71ETC  JN74WT  26  2596  0.00%  9A1DL
  JN85WF
 164  200  50  yagi 9el
 5.  E76MJ  JN74WT  25  2469  0.00%  9A1DL
  JN85WF
 164  200  50  yagi 9el
 6.  E75DD  JN74WT  24  2226  0.63%  9A1DL
  JN85WF
 164  200  50  yagi 9el
 7.  E75DC  JN74WT  17  1531  8.54%  S53KV
  JN76UG
 163  200  50  yagi 6el
 8.  E72PJ  JN74WT  18  1321  2.44%  S53KV
  JN76UG
 163    5  yagi 6el
 9.  E72DD  JN74XX  12  904  0.00%  9A4TT
  JN85OV
 142  350  50  GP
 10.  E75BM  JN94HM  3  41  0.00%  E71AGA
  JN94KM
 20  240  3  GP SA-2x4MN
 11.  E71SSZ  JN94IM  3  37  0.00%  E71AVW
  JN94HP
 16  230  50  ICOM R-7000