Otok Ivanić 2015.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A9R  JN85OQ  170  56645  0.98%  F6DCD/P
  JN38RQ
 809  202  800  2X16
 2.  9A5RJ  JN86EL  121  37232  0.53%  YO9HP
  KN35BA
 774  200  100  17 el F9FT
 3.  9A4VM  JN85FS  113  30289  1.42%  SO3Z
  JO82LJ
 738  124  100  DL7KM
 4.  9A1DL  JN85WF  90  22435  0.62%  DK1FG
  JN59OP
 702  300  120  2x11 DL6WU
 5.  9A1IW  JN75SL  83  21716  0.90%  LZ2ZY
  KN13OT
 634  120  100  Oblong 9el. + X510
 6.  9A2DM  JN86KD  83  21220  8.37%  SO3Z
  JO82LJ
 696  140  160  14 el. dk7zb
 7.  9A2TE/P  JN64WT  75  20821  3.82%  OK1KIM
  JO60RN
 641  50  50  9 el. Yagi
 8.  9A2YF  JN85OO  75  18182  1.14%  DG0VOG
  JO60QU
 649  250  100  11 el DL6WU
 9.  9A5AB  JN75VV  60  15315  1.13%  OK1KIM
  JO60RN
 547  138  150  18el yagi
 10.  9A7KFF  JN75OC  54  14343  2.21%  SP6KEP
  JO90CK
 634  433  50  6el.oblong
 11.  9A2LG  JN85WL  59  9867  9.62%  SP6KEP
  JO90CK
 552  790  10  Yagi
 12.  9A5HZ  JN85FW  58  8677  0.83%  SP6KEP
  JO90CK
 517  158  150  Oblong 6 el
 13.  9A3MBM  JN75SL  28  4734  12.12%  OK1VOF
  JO80FF
 533    100  
 14.  9A5IG  JN75DH  25  4660  0.00%  9A0V
  JN95PE
 392  100  25  8 el yagi
 15.  9A5IP  JN74OC  17  4538  0.00%  YO2LZA
  KN05RK
 516  22  10  yagi 11el.
 16.  9A2EY  JN85AT  23  3673  0.00%  HA0HO
  KN07SU
 476  120  40  2X9 el. RHPC YAGI
 17.  9A2KO  JN75IE  20  2944  4.26%  IZ2JNN/IN3
  JN55KT
 307    25  16elyagi
 18.  9A1MM/P  JN64VX  10  1502  0.00%  9A1N
  JN85LI
 252  70  50  YAGI 5el
 19.  9A2HX  JN83HJ  4  1375  44.96%  HG1W
  JN87GF
 427  120  100  yagi 2x7 el. DK7ZB
 20.  9A3MAX  JN85UI  14  1092  18.99%  9A2GS
  JN75XU
 148  172  10  Delta loop 2x9
 21.  9A3ZM  JN85UI  14  1073  18.47%  9A2GS
  JN75XU
 148  170  10  Delta loop 2x9 el
 22.  9A3EBP  JN75DI  5  1055  8.82%  9A0V
  JN95PE
 392  316  50  Yagi 7el.
 23.  9A3AQ  JN75WS  5  291  0.00%  9A5G
  JN75GK
 111    2  Vileda u prostoriji

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  187  70989  1.07%  I1RJP
  JN45BO
 873  187  800  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A1N  JN85LI  185  56250  3.29%  F6DCD/P
  JN38RQ
 810  217  1000  8x11 el. yagi
 3.  9A8D  JN95LM  140  47165  8.25%  I1RJP
  JN45BO
 843  178  300  2x16el.F9FT
 4.  9A1E  JN85QT  135  37153  2.64%  I1RJP
  JN45BO
 719  223  100  2x11 LFA G0KSC
 5.  9A5G  JN75GK  137  36765  2.38%  LZ2ZY
  KN13OT
 709    100  Tonna
 6.  9A1KDE  JN95FQ  125  35663  0.44%  I1RJP
  JN45BO
 803  92  100  YU0B
 7.  9A1CRS  JN85WL  112  28735  8.96%  DG0VOG
  JO60QU
 685  792  100  GW4CQT
 8.  9A6K  JN95HN  76  18712  6.06%  I1RJP
  JN45BO
 817  90  50  17el
 9.  9A0C  JN85AO  69  16591  0.00%  OK1FIG
  JO80DH
 524  170  100  17B2
 10.  9A1CEQ  JN85ER  85  16523  0.18%  OK1KIM
  JO60RN
 580  103  100  13el.yagi
 11.  9A1BJK/P  JN75CH  59  13532  0.53%  F6DCD/P
  JN38RQ
 635  1150  14  2 x 7 el. DK7ZB
 12.  9A1CSB  JN95AE  53  12199  0.00%  YO9HP
  KN35BA
 635  240  100  2 x 2M5WL
 13.  9A9J  JN85XD  45  9032  0.00%  OK1KQH
  JN79GO
 559  88  100  11el.y.
 14.  9A9D  JN85KV  56  7001  7.07%  HA0HO
  KN07SU
 417  135  100  YAGI 16 EL.
 15.  9A1DAB  JN95BL  29  3218  22.44%  S57CM
  JN76CG
 316  145  100  9el DL6WU

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3KX  JN85TC  73  10131  7.49%  S58NJK
  JN65WW
 307  100  100  dl6wu-9el
 2.  9A4TT  JN85OV  79  9419  15.30%  YU1ES
  KN04GG
 318  280  100  UVS300,4X17 EL
 3.  9A7IJL  JN85DK  63  5711  1.94%  HA2VR/P
  JN87UE
 223    70  2x8 YU7EF
 4.  9A6DLY  JN85FX  52  4277  27.18%  E77CV
  JN83PX
 232  192  45  yagiloop
 5.  9A2GS  JN75XU  38  3336  4.41%  9A1KDE
  JN95FQ
 195  212  10  štap
 6.  9A5BBD  JN85ER  40  3283  5.99%  E77CV
  JN83PX
 208  102  5  STAP
 7.  9A2AT  JN85KX  27  2502  23.86%  9A3BSE
  JN75GK
 191  170  100  vertikal
 8.  9A3BSE  JN75GK  17  2188  13.14%  9A3KX
  JN85TC
 245  1490  5  Vertical
 9.  9A3QI  JN75SL  25  2094  20.68%  9A3KX
  JN85TC
 169  1268  50  YAGI 9 EL
 10.  9A4ZV  JN86EH  12  1092  22.72%  9A3KX
  JN85TC
 166    50  YAGI 9
 11.  9A3VW  JN85KV  13  898  17.08%  9A5G
  JN75GK
 189  150  2  Slim Jim

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4U  JN85PK  83  9934  4.04%  S58NJK
  JN65WW
 272  154  100  X510N
 2.  9A1CBT  JN75XS  46  3691  19.69%  9A1KDE
  JN95FQ
 195  154  10  X510N

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3DVL  JN85OO  91  20415  0.08%  DG0VOG
  JO60QU
 649  250  100  11 el DL6WU, 4 el Yagi
 2.  E71JK  JN75WB  61  7019  0.00%  9A2QG
  JN95EH
 198  500  50  YAGI 9 el.
 3.  9A5KIS  JN75RO  43  6817  3.46%  OK1DOL
  JN69OU
 502  130  45  oblong 10 el., X510

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  OK1DOL  JN69OU  218  76885  2.51%  YU1BBV
  KN04GR
 794  530  1500  100el.
 2.  S56P  JN76PO  205  69149  1.58%  YO9HP
  KN35BA
 858    1000  2x9 el. F9FT + 20 el. yagi
 3.  HG3X  JN96EE  191  64956  3.54%  F6DCD/P
  JN38RQ
 866  600  800  4x7+2x10 DK7ZB+12YU7EF
 4.  YO2LZA  KN05RK  92  35516  1.27%  OK1TEH
  JO70FD
 740  107  200  4x9el YO2LZA
 5.  OL1B  JO80IB  155  35081  0.16%  LZ2ZY
  KN13OT
 852  995  150  2 x F9FT
 6.  HG6Z  JN97WV  111  32075  7.37%  YO3FAI
  KN34AL
 608  834  800  4x11el. EF0211B
 7.  E77CV  JN83PX  93  30569  4.29%  I1RJP
  JN45BO
 746  1750  50  2 X 6 ele Oblong
 8.  HA1VQ  JN87GJ  109  28929  4.21%  Z35Z
  KN01QQ
 742  315  800  13 el DL6WU
 9.  YT1WP  KN04CV  73  26102  0.00%  YO4FYQ
  KN44FD
 660  66  50  Yagi 2x10 el.
 10.  YT3N  KN04LP  55  23976  0.00%  OK1FC
  JN79CP
 755  100  300  4 x 11 Tonna
 11.  DG0VOG  JO60QU  71  22575  2.89%  9A0V
  JN95PE
 769  530  750  4x9Ele.
 12.  YO9KPJ  KN24SV  51  21515  6.29%  S56P
  JN76PO
 818  235  200  Yagi ECO Antenne 2,5 WL
 13.  OK1CRM  JN69KK  75  21429  6.81%  9A0V
  JN95PE
 676  250  500  1x2x4 DK7ZB
 14.  HA7MB  KN07BM  68  21348  0.23%  DK1FG
  JN59OP
 697  93  100  DK7ZB
 15.  YT7WE  KN05EJ  69  21202  2.14%  OK1DOL
  JN69OU
 731  80  100  11 el.YU7EF
 16.  E77Y  JN93AU  49  18872  3.88%  OK1KKL
  JO70PO
 779  4  50  6 el. Oblong
 17.  YU1BBV  KN04GR  54  18849  2.20%  OK1DOL
  JN69OU
 794  300  160  Yagi 12 el.
 18.  YO2BBT  KN05UK  55  17974  5.37%  I3MEK
  JN55SJ
 794  140  400  10el
 19.  YU1BFG  KN04OO  48  16972  7.75%  OK1KQH
  JN79GO
 751  200  45  2X7 el YU7EF
 20.  YO7BPC/P  KN24CQ  38  13478  7.88%  S57CM
  JN76CG
 799  280  180  F9FT TONNA 17 el 3,1wl
 21.  DK3JH/P  JN68AA  29  13411  4.17%  HA0HO
  KN07SU
 708  540  500  8-el Yagi
 22.  E71EBS  JN94GR  57  12491  6.49%  OK1DC
  JN69JJ
 678  734  100  Yagi
 23.  OM3TIX  JN88RS  43  11962  3.82%  IZ6RCR
  JN72FH
 756  575  50  7 el. GW4CQT
 24.  E71W  JN93GT  37  10786  10.93%  LZ1ZX
  KN32IO
 676  520  50  Yagi 13 el./ quad 10 el.
 25.  YO7HVE/P  KN24CQ  31  10500  13.82%  S56P
  JN76PO
 725    100  YAGI 17el F9FT
 26.  HA2MJ  JN97DQ  46  10408  11.50%  LZ2KWR
  KN13SE
 647  165  50  8 EL QUAGI
 27.  YT2BGS  KN04IQ  30  9953  0.25%  OL1B
  JO80IB
 670  88  100  Tonna 16el.
 28.  SP8DXZ  KO00XB  24  9280  8.54%  9A1N
  JN85LI
 644  240  100  7 LY
 29.  HA8MV/P  KN06HT  36  9106  6.44%  9A5G
  JN75GK
 493  85  700  4x11el.
 30.  HA6VV/P  JN97WW  34  7364  0.93%  S53SO
  JN76II
 429  821  1  4el. DK7ZB
 31.  YO4FYQ  KN44FD  14  6783  0.01%  HG3X
  JN96EE
 822  64  400  DK7ZB 10 EL
 32.  S59DME  JN75PP  36  5399  15.85%  HA0HO
  KN07SU
 536  156  20  Yagi
 33.  E71AGA  JN84XF  24  5012  2.87%  HA6W
  KN08FB
 468  1001  100  YU7EF 8 el
 34.  YP7Y  KN14WH  14  4501  16.20%  S57O
  JN86DT
 653  140  100  YAGI 7EL {yu7ef }
 35.  E76D  JN94AR  21  3732  0.00%  S57CM
  JN76CG
 345  300  10  6 el. DL6WU
 36.  YT7DB  KN04HV  21  3710  0.00%  S56P
  JN76PO
 456  77  80  8EL. YU7EF

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E71ECZ  JN75WB  59  6802  3.06%  9A2QG
  JN95EH
 198  500  50  YAGI 9 el.
 2.  E75DD  JN74WT  26  2884  2.80%  9A1CRS
  JN85WL
 174  222  50  Yagi 7elem
 3.  E76MJ  JN74WT  15  1811  7.03%  9A1CRS
  JN85WL
 174  200  45  tonna 9el
 4.  E71ETC  JN74WT  15  1811  7.03%  9A1CRS
  JN85WL
 174  200  45  yagi 9el
 5.  E74NI  JN74XX  10  1062  0.00%  9A2LG
  JN85WL
 161  450  10  diamond x510
 6.  E72PJ  JN74WT  11  1020  0.00%  9A1CRS
  JN85WL
 174  200  45  yagi 9el
 7.  E71ASM  JN74XX  9  929  12.44%  9A2LG
  JN85WL
 161  450  10  diamond x510