Otok Ivanić 2016.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A9R  JN85OQ  184  57611  2.37%  IZ1GDZ
  JN35UL
 740    800  
 2.  9A9I  JN85FS  102  26005  2.58%  DJ2NR
  JO50VF
 606  134  100  DL7KM
 3.  9A2DM  JN86KD  84  21806  7.81%  DL2AMD
  JO50VV
 648  140  160  14 el. dk7zb
 4.  9A2EY  JN75XV  111  20827  1.61%  OK1KIM
  JO60RN
 551  982  40  9 el. F9FT
 5.  9A1DL  JN85WF  79  19861  0.89%  DK1FG
  JN59OP
 702  300  120  2x11 DL6WU
 6.  9A7DRI  JN85VQ  63  15955  0.64%  OK1KIM
  JO60RN
 631  105  50  Yagi 9 el. DL6WU
 7.  9A2QG  JN95EH  63  15436  0.00%  DK1FG
  JN59OP
 723  106  50  F9FT 9El
 8.  9A5AB  JN75VV  81  14977  3.67%  OK1KIM
  JO60RN
 547  138  150  18 EL YAGI
 9.  9A6ZZ  JN75XV  85  14585  3.63%  I1RJP
  JN45BO
 609  1032  100  M2
 10.  9A5HZ  JN85FW  64  13381  0.82%  OK1KIM
  JO60RN
 561  158  200  4x6el Oblong by yu1qt
 11.  9A2YF  JN85OO  52  9939  2.34%  OK1OUE
  JN69OU
 560  260  100  11 el DL6WU
 12.  9A4FB  JN85KV  49  7348  11.03%  OK1KIM
  JO60RN
 578  135  25  Oblong 6 el
 13.  9A7KFF  JN75OC  30  6870  4.87%  OK1KTW
  JN89IW
 550  433  50  6el.oblong
 14.  9A2KO  JN75IE  30  6606  4.89%  I1RJP
  JN45BO
 516  10  80  16el yagi
 15.  9A1WW  JN74GM  28  5934  11.50%  9A0V
  JN95PE
 382  10  40  F9FT
 16.  9A704OP  JN75UR  52  5767  6.46%  YU1BFG
  KN04OO
 449  360  50  12 el Yagi
 17.  9A5IG  JN75DH  29  5496  16.64%  HG6IDZ
  JN97UT
 499  100  100  6+6 el yagi
 18.  9A2GA  JN75WR  37  4906  8.13%  OK1ULL
  JN79US
 450  135  50  A270-10S
 19.  9A3EBP  JN75DI  28  4592  15.70%  9A0V
  JN95PE
 392  316  200  yagi 9 el.
 19.  9A5CZK  JN95AD  28  4592  0.00%  I4BME
  JN54QL
 531    25  
 20.  9A3AQ  JN75WS  33  3882  3.74%  YO2LZA
  KN05RK
 436    10  VILEDA INDOOR
 21.  9A2HX  JN75EI  21  3623  3.82%  9A0V
  JN95PE
 386  120  120  YAGI 12EL
 22.  9A5RY  JN85XD  22  2883  4.82%  OK2GD
  JN79PJ
 514  88  100  11el y
 23.  9A6DAC  JN75HF  9  592  0.00%  IQ6MC
  JN63MH
 248    2.5  Vertikalna all mode 1,8-440

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  188  74017  2.68%  I1BPU
  JN45BQ
 873  187  800  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A4V  JN95KI  185  70592  3.50%  I1RJP
  JN45BO
 839  101  1000  4x17el. F9FT + 8el. Quados
 3.  9A1N  JN85LI  179  56912  1.03%  DK3SE
  JN37UP
 752  217  1000  8x11 el. Yagi
 4.  9A8D  JN95LM  149  52756  0.00%  I1BPU
  JN45BQ
 843  178  300  2x16el. DL6WU
 5.  9A1CRS  JN95AE  118  37376  3.93%  DK1FG
  JN59OP
 714  240  100  2X2M5WL 4X8 EL. OBLONG TONNA 16 EL.
 6.  9A0C  JN85AO  95  26169  2.33%  I1RJP
  JN45BO
 616  184  100  17B2
 7.  9A1KDE  JN95FQ  96  25378  0.00%  I1RJP
  JN45BO
 803  92  100  YU0B
 8.  9A7S  JN74NB  72  23386  2.49%  OK1KIM
  JO60RN
 734  130  200  2x10 oblong
 9.  9A6K  JN95HN  80  22194  0.00%  OK1KIM
  JO60RN
 676  90  50  2x16el
 10.  9A5G  JN75FI  56  11443  5.23%  OK1KIM
  JO60RN
 584    100  QUAD
 11.  9A50CEQ  JN85ER  59  11166  6.65%  OK1KIM
  JO60RN
 580  103  100  13el.Yagi
 12.  9A1CSB  JN95AD  47  6921  7.78%  YO6XK
  KN25BS
 480  92  100  9 el. Yagi

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4TT  JN85OV  44  4894  12.26%  S58NJK
  JN65WW
 258  280  100  uvs300
 2.  9A3GJV  JN85PM  30  2855  0.00%  S55L
  JN76KI
 209    50  Vertikalka
 3.  9A7KJI  JN85OO  28  2808  0.00%  S59K
  JN76IA
 200  207  50  2X10YAGI
 4.  9A3QI  JN75OJ  19  1945  24.11%  9A4TT
  JN85OV
 166  1268  50  YAGI 9 EL
 5.  9A1MM  JN86DH  22  1764  0.00%  E75KF
  JN84GK
 210    50  YAGI 9EL
 6.  9A2GS  JN75XU  18  1544  0.58%  E75KF
  JN84GK
 165  212  10  štap
 7.  9A3GPZ  JN95FB  5  419  19.42%  E75KF
  JN84GK
 167  82  8  6 elements yagi

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4U  JN85PK  62  7859  3.90%  S59BB
  JN76KO
 228  654  100  X510N

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3DVL  JN85OO  89  18172  1.55%  OK1KIM
  JO60RN
 618  260  100  11 el yagi, 4 el yagi
 2.  E74MS  JN94GR  37  7476  0.00%  OK1KQH
  JN79GO
 621  704  15  Yagi
 3.  9A5KIS  JN75RO  38  6120  0.00%  OK2KYJ
  JN89QQ
 477  130  50  11 el. Yagi
 4.  E71JK  JN75WB  45  5125  0.00%  S57RJ
  JN76BJ
 202  500  50  YAGI 9 el.
 5.  9A4DI  JN75XS  37  2978  2.26%  S58NJK
  JN65WW
 163    10  X510N

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  OK1OUE  JN69OU  233  82947  1.42%  YU1BBV
  KN04GR
 794  530  1500  100el.DK7ZB
 2.  HG3X  JN96EE  220  78516  3.12%  I1AXE
  JN34QM
 879  600  800  4x7+2x10 DK7ZB+12YU7EF
 3.  S56P  JN76PO  208  65700  0.39%  YR8D
  KN27OD
 756    1000  2x9 el. F9FT + 20 el. yagi
 4.  HA1VQ/P  JN87FI  153  41384  1.24%  IK7UXU
  JN81HE
 686  741  400  DG7YBN GTV 2-14w
 5.  HG6Z  JN97WV  107  29875  6.82%  DL1EZ
  JO30WH
 913  834  800  4x11el. EF0211B
 6.  YO2LZA  KN05RK  68  25182  0.00%  I3MEK
  JN55SJ
 774  107  200  4x9el YO2LZA
 7.  E75M  JN94DS  83  21407  1.47%  I1BPU
  JN45BQ
 803  0  100  2x6el oblong
 8.  E71EBS  JN94GR  75  20627  2.64%  DK1FG
  JN59OP
 778  734  100  Yagi 2x11el.
 9.  YT1WP  KN04CV  58  20497  2.18%  OK1KKL
  JO70PO
 734  60  50  14 el YU7EF
 10.  YU1BFG  KN04OO  54  17712  0.00%  IU3CQP
  JN65DM
 708  190  100  17 EL TONNA
 11.  YT2C  JN95WG  55  17494  0.00%  DK1FG
  JN59OP
 813  75  50  CUSHCRAFT 17B2
 12.  YO2BBT  KN05UK  53  15822  9.73%  I3MEK
  JN55SJ
 794    400  10el
 13.  LZ2ZY  KN13OT  43  15715  2.40%  S56P
  JN76PO
 694  135  10  17el
 14.  E77Y  JN93AU  50  15466  3.75%  SP6KEP
  JO90BL
 737  1103  5  6 el. Oblong
 15.  YU1BBV  KN04GR  48  13640  0.00%  OK1OUE
  JN69OU
 794  300  160  Yagi 12 el.
 16.  YO4FYQ  KN44FD  32  11351  1.82%  HG3X
  JN96EE
 822  64  400  DK7ZB 10el
 17.  YT7E  KN05BT  40  10665  6.46%  OK1KKA
  JN79OW
 588    25  
 18.  DK3JH  JN68AA  21  10121  7.64%  9A0V
  JN95PE
 637  566  500  8-el Yagi
 19.  OK1VOF  JN89DW  50  9942  10.43%  9A4V
  JN95KI
 546  414  50  7 el Y
 20.  IK4ZHH  JN64AF  29  9435  3.71%  OK1KKL
  JO70PO
 750  34  400  9 el
 21.  SP6HED  JO80IL  17  7434  7.70%  9A0V
  JN95PE
 620  410  450  13 el. DL:6WU
 22.  S59DME  JN75PP  42  6671  11.49%  YO2BBT
  KN05UK
 501  156  20  
 23.  E76D  JN94AR  36  5803  0.00%  HA6W
  KN08FB
 415  300  10  6 el. DL6WU
 24.  YO7NK  KN14WH  15  5136  0.00%  9A1CMS
  JN86DM
 641  140  100  6EL-YU7EF
 25.  E75SK  JN94GR  32  5121  3.36%  HA6W
  KN08FB
 399  700  15  YAGI
 26.  YO7BKX  KN14TA  17  4551  27.59%  HG6Z
  JN97WV
 520    40  2x9 elem swan
 27.  YT2BGS  KN04IQ  17  4312  14.10%  OE3PVC/P
  JN88LD
 481  88  50  Tonna 16el.
 28.  SQ6POM  JO81BP  7  4209  0.00%  9A0V
  JN95PE
 756    100  
 29.  YO7LYM  KN14VH  15  3939  10.74%  9A9R
  JN85OQ
 540  75  50  6 el. Yagi
 30.  SP8DXZ  KO00XB  8  3612  19.09%  OK1OUE
  JN69OU
 627  250  100  5 el yagi
 31.  HA2MJ  JN97DQ  20  3537  13.54%  S50D
  JN75RX
 288  185  100  2X8 EL QUAGI
 32.  YO7LDT  KN14WG  13  3318  21.84%  9A1CRS
  JN95AE
 472  175  50  6 el. Yagi
 33.  YO7CKP  KN14VH  9  2434  0.33%  9A9R
  JN85OQ
 540  75  50  6 el. Yagi
 34.  E74HA  JN93DW  12  2010  0.00%  OE6HBF
  JN76WR
 364  560  50  11 el. YAGI
 35.  E77DD  JN93DW  11  1917  0.00%  OE6HBF
  JN76WR
 364  560  50  11 el. YAGI
 36.  YO7BPC  KN24DP  2  930  46.52%  9A1CRS
  JN95AE
 496  140  50  F9FT
 37.  E71AVW  JN94GL  7  557  25.53%  9A8D
  JN95LM
 121  470  90  Yagi

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E75KF  JN84GK  35  5801  9.13%  S55L
  JN76KI
 250  1980  70  7el
 2.  E71ECZ  JN75WB  44  5052  1.41%  S57RJ
  JN76BJ
 202  500  50  YAGI 9 el.
 3.  E71ETC  JN74VU  6  561  15.51%  9A4TT
  JN85OV
 161  200  45  yagi 6el
 3.  E76MJ  JN74VU  6  561  26.38%  9A4TT
  JN85OV
 161  200  45  yagi 6el