Podravina 2015.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A5RJ  JN86EL  97  26404  3.94%  LZ1JH
  KN12PQ
 691  200  100  17 el F9FT
 2.  9A4VM  JN85FS  93  26345  1.90%  IQ1TO
  JN45DB
 643  124  100  DL7KM
 3.  9A1IW  JN75SL  76  19405  0.91%  DC1NNN
  JO50SF
 607  120  100  Oblong 9el. + X510
 4.  9A7KFF  JN75OC  60  16435  3.27%  OL1B
  JO80IB
 563  433  50  6el.yagi
 5.  9A2YF  JN85OO  84  14321  3.38%  IQ2LO
  JN45SF
 600  250  100  11 el DL6WU
 6.  9A7JZC  JN76WA  73  12754  4.08%  IQ1TO
  JN45DB
 600    80  10 el. DK7ZB
 7.  9A5AB  JN75VV  70  12010  1.44%  IQ1TO
  JN45DB
 592  138  150  18el yagi
 8.  9A2QG  JN95EH  46  10176  0.29%  DJ7R
  JN59UK
 680  111  50  9El F9ft
 9.  9A1DL  JN85WF  52  9394  1.86%  OK1CRM
  JN69JJ
 602  300  120  2x11 DL6WU
 10.  9A6SJZ  JN85FW  54  8238  2.06%  DJ7R
  JN59UK
 527  158  150  Oblong
 11.  9A2UV  JN95GM  16  4705  0.00%  OK1TEH
  JO70FD
 598  105  50  29el.
 12.  9A2KO  JN75IE  18  4584  6.35%  IW2NOD/1
  JN44FF
 506    25  16 YAGI
 13.  YO5DAS  KN17DO  12  4144  10.09%  OK2GD
  JN89BO
 505  6  50  DK7ZB
 14.  9A5IG  JN75DH  20  3727  15.03%  YU1LA
  KN04FR
 489  100  100  6el yagi
 15.  9A4YR  JN95AD  23  3343  1.39%  OK2GD
  JN89BO
 517  92  25  Yagi 9 el
 16.  9A3ST  JN75BB  14  3100  0.00%  OK1DOL
  JN69OU
 538  300  100  9 eLE YAGI
 17.  9A4OP  JN75UR  31  2470  1.24%  E74G
  JN94FQ
 245  360  25  X-510, 12 el Yagi
 18.  9A6IND  JN95AD  21  2325  0.00%  OM0TT
  KN08XQ
 494  92  200  2 x 8 el.YU7EF
 19.  9A5IP  JN74OC  10  2296  0.00%  HG3X
  JN96EE
 340  22  10  yagi 11el.
 20.  9A2EY  JN85AT  20  2166  0.00%  YU1LA
  KN04FR
 366  120  40  2X9 el. RHCP YAGI F9FT
 21.  9A5RY  JN95AE  19  1714  2.06%  S57O
  JN86DT
 226  98  25  HB9CV
 22.  9A2DM  JN86KD  12  1165  0.00%  E74G
  JN94FQ
 204  140  160  14 el. dk7zb
 23.  9A5CAN  JN75WT  16  1133  0.00%  E74G
  JN94FQ
 238    50  GP+Yagi 3el
 24.  9A2VX  JN75EI  9  1129  0.00%  9A0V
  JN95PE
 386  150  5  yagi
 25.  9A3PAJ  JN85BV  13  908  9.92%  E75DC
  JN74WT
 123  210  50  Omni Hoxin MA-1300
 26.  9A3BO  JN85QT  4  813  0.00%  OK1KKL
  JO70PO
 555  124  5  Yagi 6 el.

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  142  50945  1.57%  SO3Z
  JO82LJ
 820  187  800  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A1N  JN85LI  167  47504  3.97%  SO3Z
  JO82LJ
 784  217  1000  8x11 el. yagi
 3.  9A1CSB  JN85WL  83  23888  1.08%  SO3Z
  JO82LJ
 773  790  100  8 el. Quad
 4.  9A1E  JN85QT  89  23333  5.26%  DG0VOG
  JO60QU
 634  223  100  2x11 LFA G0KSC
 5.  9A8D  JN95LM  74  22737  4.87%  DC1NNN
  JO50SF
 761  178  300  2x16EL. F9FT
 6.  9A7S  JN74NB  45  14802  0.78%  OL1B
  JO80IB
 678  100  20  4X6 oblong
 7.  9A6K  JN95HN  54  14338  0.00%  IK5RWX
  JN52US
 633    100  17el. yagi
 8.  9A1CRS  JN95AE  58  13859  1.46%  LZ2PI
  KN23XU
 645  240  100  2 x 2M5WL
 9.  9A0C  JN85AO  74  12032  4.01%  SP6KEP
  JO90CK
 562  170  100  17B2
 10.  9A1CEQ  JN85ER  72  11611  0.21%  SP6KEP
  JO90CK
 541  103  100  13el.yagi

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4TT  JN85OV  76  8110  3.08%  E78PS
  JN74DQ
 265  280  100  UVS 300
 2.  9A7KJI  JN85OO  40  3693  2.74%  S51TS
  JN76LI
 193  207  50  2xyagi
 3.  9A6DVR  JN85LT  39  2937  7.67%  E71ETC
  JN74WT
 140  130  25  2x9el.
 4.  9A3QI  JN75SL  35  2880  11.95%  9A3ZM
  JN85UI
 170  1268  50  YAGI 9 EL
 5.  9A3GJV  JN85PM  22  1955  0.00%  E75DC
  JN74WT
 137  268  10  
 6.  9A5KKA  JN76VC  15  836  1.65%  E71KBC
  JN74XX
 126  160  5  Diamond x500n
 7.  9A2UB  JN86OB  10  558  0.00%  9A5AB
  JN75VV
 112    50  UVS300

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A9D  JN85KV  47  3877  3.12%  S59AP
  JN76II
 175  130  100  F23
 2.  9A1CBT  JN75XS  57  3853  18.04%  9A1DL
  JN85WF
 162  154  10  X510N
 3.  9A1K  JN85JL  26  2027  0.00%  S58DB
  JN76PB
 134    100  X510

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3DVL  JN85OO  80  12634  0.94%  IQ2LO
  JN45SF
 600  250  100  11 el DL6WU, 5 el yagi
 2.  9A5KIS  JN75RO  37  3117  0.00%  IZ4ZAW/6
  JN63DT
 320  130  45  X510
 3.  E71JK  JN74XX  30  2566  0.00%  9A1DL
  JN85WF
 153  300  50  YAGI 6 el.
 4.  9A3ESL  JN86DH  27  1611  2.48%  E71KBC
  JN74XX
 151    50  YAGI
 5.  9A3EKM  JN86EH  4  194  33.79%  9A3DVL
  JN85OO
 102    25  VERTIKAL

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  OK1DOL  JN69OU  210  69088  1.59%  YU1BBV
  KN04GR
 794  530  1500  100 el.
 2.  HG3X  JN96EE  192  66754  6.66%  DL7ANR
  JO62PM
 795  600  800  4x7+2x10 DK7ZB+12YU7EF
 3.  S56P  JN76PO  178  55161  1.73%  YO6OBK
  KN26TR
 789    1000  2x9 el.F9FT+20 el. yagi
 4.  YT7WE  KN05EJ  67  23431  0.84%  IZ3NOC
  JN55VC
 673  80  100  11 el.YU7EF
 5.  HA7MB  KN07BM  57  17151  5.03%  OK1CRM
  JN69JJ
 580  93  100  DK7ZB
 6.  YT7CO  JN95SS  53  17012  3.55%  OK1KKL
  JO70PO
 623  90  300  UA9TC 14 EL.
 7.  E70A  JN94GL  62  15824  0.00%  OK1DOL
  JN69OU
 721  225  800  4x5 YU7EF, 1x14
 8.  YT1WP  KN04CV  46  15253  3.88%  OK1FC
  JN79CP
 696  60  50  2 X 10 el
 9.  HA1VQ  JN87GJ  52  12537  0.70%  LZ2ZY
  KN13OT
 654  315  800  DL6WU_3wl
 10.  YO2BBT  KN05UK  36  11200  2.22%  OK2KUB
  JN89FK
 595  140  400  10el
 11.  YU1EM  KN04FT  33  10287  12.38%  OK1FC
  JN79CP
 715  110  300  2X9el.OBLONG YU1QT
 12.  YU1BBV  KN04GR  34  10211  23.58%  OK1DOL
  JN69OU
 794  300  160  Yagi 12 el.
 13.  YT3N  KN04LP  18  10058  6.81%  OK1FC
  JN79CP
 755  100  300  4 x 11 Tonna
 14.  LZ2ZY  KN13OT  24  9885  0.00%  S56P
  JN76PO
 694  53  100  17el.
 15.  LZ1JH  KN12PQ  15  6839  0.00%  9A5RJ
  JN86EL
 691  600  500  8el lz1oa
 16.  YO7BPC/P  KN24CQ  16  6572  15.77%  OE3REC/P
  JN88LD
 676  304  180  Yagi 2 X 17 el F9FT
 17.  YO7HVE/P  KN24CQ  14  5373  17.07%  S57O
  JN86DT
 658    100  2x YAGI 17el F9FT
 18.  E75M  JN94BS  28  4857  9.82%  SP6KEP
  JO90CK
 631  522  12  2 x 6 el. oblong
 19.  HA2MJ  JN97DQ  24  4547  3.97%  OK1MWW
  JN89EX
 291  185  50  9 el qvagi
 20.  E71EBS  JN94GR  25  4355  0.00%  OK2GD
  JN89BO
 572  272  100  YAGI 9
 21.  S59DME  JN75PP  31  3960  0.00%  YU1LA
  KN04FR
 418  156  20  Yagi
 22.  E71AGA  JN84XF  23  3330  4.31%  OK2KFI
  JN89XN
 594  1001  100  8 el YAGY
 23.  YT2BGS  KN04IQ  11  2860  0.00%  OK2GD
  JN89BO
 648  88  50  Tonna 16el.
 24.  SP8DXZ  KO00XB  8  2714  12.68%  OK1DOL
  JN69OU
 627  240  100  8LY
 25.  E76D  JN94AR  23  2328  0.00%  OE6HBF
  JN76WR
 279  300  10  6 el. DL6WU
 26.  HA8MV/P  KN06HT  6  1637  0.00%  S56P
  JN76PO
 408  85  60  4x11el. DL6WU
 27.  YT7DB  KN04HV  11  1092  0.00%  9A1CRS
  JN95AE
 206  77  80  8el. yu7ef
 28.  E77CV  JN83SW  5  977  0.00%  S56P
  JN76PO
 345  670  50  
 29.  E71W  JN93EU  3  309  0.00%  9A1N
  JN85LI
 201  520  50  Yagi 7 el.

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E71KBC  JN74XX  57  6150  7.42%  S58NJK
  JN65WW
 195  500  50  Yagi 7.el
 2.  E74NI  JN74XX  29  2679  0.00%  S53KV
  JN76UG
 145  450  10  diamond x510
 3.  E71ECZ  JN74XX  29  2466  0.00%  9A1DL
  JN85WF
 153  300  50  YAGI 8 el.
 4.  E75SEK  JN74XX  29  2466  0.00%  9A1DL
  JN85WF
 153  500  50  YAGI 8 el.
 5.  E76MJ  JN74WT  20  1946  0.00%  S53KV
  JN76UG
 163  200  45  tonna 9el
 6.  E71ETC  JN74WT  20  1946  0.00%  S53KV
  JN76UG
 163  200  50  yagi 9el
 7.  E75KF  JN74WT  21  1911  0.00%  S53KV
  JN76UG
 163  220  25  8el yagi
 8.  E75DD  JN74WT  18  1613  17.83%  9A1DL
  JN85WF
 164  222  70  Yagi 7elem
 9.  S51TS  JN76LI  19  1526  0.00%  9A3DVL
  JN85OO
 193  327  50  V200PL