9A Activity slu┼żbeni rezultati 2007. godina


    A - Jedan operator-sve vrste rada

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.   9A2KK 337726    34909  39923  27802  54410  45276  26449    43404  40331  25222 
2.   9A4VM 307724  24265  27290  28122  18678  38087  34101  20042  36011  36105  28067  16956 
3.   9A5AB 172963  9344  9389  19796    26093  22930  11297  28155  21965  14461  9533 
4.   9A6JNJ 138012  7626  13286    9708  15369  22421  12794  15913  15423  15224  10248 
5.   9A2GB 124534  5221  7681  8992  7961  12632  14729  10243  14091  15986  16511  10487 
6.   9A2TK 112860          33762  29362  19776    29960     
7.   9A2LX 92182          13272        30217  29492  19201 
8.   9A3RU 71517        21646  49871             
9.   9A4QV 71259  12421              35335  10552  11104  1847 
10.   9A3ASF 70108          29749      40359       
11.   9A2UB 48608  2654  7360    4175      3988  11715  7322  6225  5169 
12.   9A6CM 32763          1673      20387  10703     
13.   9A2YC 31149  16590            13084        1475 
14.   9A6NIK 28189    2752  3620  4106        6240  5621  2392  3458 
15.   9A3AIA 25070          25070             
16.   9A8A 20991  2595      4199  3852    2874  7471       
17.   9A7PJT 19839  258    7454    8696        3431     
18.   9A2EA 19835  3713  5593  10529                 
19.   9A5KK 19288            19288           
20.   9A4TT 13267      6873      6394           
21.   9A2GA 10997  4801  6196                   
22.   9A3BCV 10302          10302             
23.   9A7R 7349          7349             
24.   9A7KWS 6365      2616    3749             
25.   9A2EY 5927    2430  1476              2021   
26.   9A9CC 5756    2809              2947     
27.   9A3ST 4746        4746               
28.   9A3UJ 4553      4553                 
29.   9A3BGL 3732          3732             
30.   9A3AMQ 3595    3595                   
31.   9A3CY 3458    915  2543                 
32.   9A3AL 3278  1174  2104                   
33.   9A2UJ 2711                2711       
33.   9A6KET 2711        2711               
35.   9A5AZA 2345    2345                   
36.   9A3ZM 2273                  2273     
37.   9A2OM 2200      2200                 
38.   9A2MF 997      997                 
39.   9A4TE 502              502         
40.   9A3UG 359            359           
41.   9A3LM 216                      216 


    B - Više operatora-sve vrste rada

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.   9A5Y 399613        41626  84996    46239  88551  60029  78172   
2.   9A1CCU 299991    10730    24610  35811  38510  34077  43608  37221  47242  28182 
3.   9A1W 289231  22013  23061  15933  14847  24619  29010  24042  38177  38593  37819  21117 
4.   9A3B 276306  15525  16756  15301  15858  29327  13657  25454  43067  43937  39277  18147 
5.   9A1C 237082  9556  16850  19876  23098  35248  29630  15808  31191  24771  23106  7948 
6.   9A0C 157943    14250  12540  12046  21604  18322  12591  23069  20046  19982  3493 
7.   9A1CEQ 110290  12740  11226  11501  7938  11611  12276      19467  15715  7816 
8.   9A1FBC 80793  6703  8917  12314  11474  12813      1523  15030  12019   
9.   9A6K 64929      17714  10942  25751    10522         
10.   9A1K 62703    12223  8128  7469  11649  3999  9122  5741  4372     
11.   9A4P 46954    21650  25304                 
12.   9A6B 36635  7845  2464  14479  4980  6867             
13.   9A4U 28356    6609  5479  4485      2357    1966  2775  4685 
14.   9A1CRS 22866          22866             
15.   9A1CFR 19357  3138  2905  5083  3894        1616      2721 
16.   9A1DAB 17810      2596  3365  4589  7260           
17.   9A6V 14691      14691                 
18.   9A1CAR 14048          14048             
19.   9A1CEP 13570        1570  9120  2880           
20.   9A1CMS 12212        4329          7883     
21.   9A1CBT 10256      1728          784    7744   
22.   9A1CFI 8563          3689        4874     
23.   9A1CPP 8242    696    2852        4694       
24.   9A1CBK 7117    1607  1765  789  895      1156  905     
25.   9A8K 5823        5823               
26.   9A1BTU 5320                3197  2123     
27.   9A4C 5124    2761    2363               
28.   9A1CEU 4608          4608             
29.   9A1CJZ 4014                    4014   
30.   9A1CKZ 3823                    3823   
31.   9A1CUV 3400        3400               
32.   9A1ZRS 3376                    3376   
33.   9A1CJV 3204                    3204   
34.   9A1FAB 2702                  2702     
35.   9A1CSB 2661    2661                   
36.   9A1BJK 2607                      2607 
37.   9A1CTL 2079    2079                   
38.   9A1CGK 1927                    1927   
39.   9A1COE 1108    1108                   


    C - samo FM vrsta rada

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.   9A3GJ 108087  10198  11396  4206  13717  15119  11826  12680  14304  12435  2206   
2.   9A2UI 85627    9666  9348  10695  15761  9923  8613  12129    9492   
3.   9A1RC 75521  4667  6088  7194  7530  8711  5842  4943  8899  7749  7009  6889 
4.   9A5TJ 69712  2308  4700  6297  5570  7005  6791  7429  10098  10237  4420  4857 
5.   9A1DL 58411  8793    11945  14357  6142  3062  5446    4004  3637  1025 
6.   9A4TT 56706    3965    10734      7953  8692  7522  9932  7908 
7.   9A1TZ 54269  6290  5646  5822  7615    2172  5091  5767  6935  3280  5651 
8.   9A7KJI 43921  3798  6285  5629  1825  7615      6323  3786  4950  3710 
9.   9A7KM 43787  6730  4732  6328    5758  3943  4250  3408  8638     
10.   9A7IDC 30699  2203  3644    4526    4021  3601    4999  2985  4720 
11.   9A3UJ 29073    191          4509  13204  1909  9260   
12.   9A6LRY 28426  6308    2266        2033  6266  3213  8340   
13.   9A5AC 25111  2098  2608  13119  3565        3721       
14.   9A6KKD 25069  5092  3658  2111      2012  2721  5627  1684  2164   
15.   9A7KWS 23235    2839    3723      2929  4947  6453  2344   
16.   9A6NCC 21730  3679  5178  6885          3354  2634     
17.   9A4MF 20819  3890  1817        2814    6084  3528  2686   
18.   9A7BWJ 19661      3071  3773  5667    2251  4899       
19.   9A6IBT 19385  711  2566    2506  3381  3400    5584    1237   
20.   9A7GJV 17768      11354          6414       
21.   9A4U 17538  5339          3567    8632       
22.   9A3PV 12763    2062      4594        6107     
23.   9A6PAA 12614    12614                   
24.   9A6KET 12482  2045    9255          1182       
25.   9A5BBD 12081        3103  4614  4364           
26.   9A6DJX 11754    846  2398          8510       
27.   9A1CPP 11148      2779    988    2231  5150       
28.   9A7PSN 10315              3430  3666    1530  1689 
29.   9A6NDZ 8279        3925        4354       
30.   9A2GS 8090                    8090   
31.   9A3BCV 7868        7868               
32.   9A3AOP 6726    2167    1642    1151    1766       
33.   9A6IQK 6616  2751        3865             
34.   9A6NHS 6548  1210  599            3028    1711   
35.   9A5BBJ 6492                4472    2020   
36.   9A3ACK 6266  2068              4198       
37.   9A4QI 5833                      5833 
38.   9A3BSP 5663      2097  3566               
39.   9A4PT 5238    3679  1559                 
40.   9A6APT 5034  2558                  2476   
41.   9A3BBB 4977      2061  2916               
42.   9A3AIA 4818  927    3891                 
43.   9A7JVB 4773  720  173          2005  1875       
44.   9A3ZM 4752  1698              3054       
45.   9A2YF 4566                4566       
46.   9A4UI 4473                      4473 
47.   9A3ADH 4424                  4424     
48.   9A4TE 4114          4114             
49.   9A6NDN 4014                    4014   
50.   9A3BWI 3823                    3823   
51.   9A3QI 3789                    3789   
52.   9A2UJ 3688  1819                  1869   
53.   9A2W 3576  3576                     
54.   9A3BCD 3517        3517               
55.   9A4BD 3393                  3393     
56.   9A7PVM 3304  1221  2083                   
57.   9A3BWK 3297                    3297   
58.   9A3BCO 3289        1026          2263     
59.   9A6IRU 3259                3259       
60.   9A4C 3254  3254                     
61.   9A7JCK 3238          3238             
62.   9A3BWJ 3204                    3204   
63.   9A6PPD 3199        3199               
64.   9A1DFG 3105          3105             
65.   9A4BQ 3007                3007       
66.   9A5ZA 2891  2891                     
67.   9A6JWM 2623                    2623   
68.   9A3APZ 2565                  2565     
69.   9A6NDL 2560                2453    107   
70.   9A2EY 2550  2550                     
71.   9A6JTW 2378                2378       
72.   9A3BSM 2335  856  1479                   
73.   9A2QF 2273    2273                   
74.   9A6JBF 2254      2254                 
75.   9A1CTZ 2230  2230                     
75.   9A5JA 2230  2230                     
77.   9A1AP 2101    553  1548                 
78.   9A2KT 2087                  2087     
79.   9A3ABF 1786                  1786     
80.   9A3CY 1767  1767                     
81.   9A3ASA 1687                    1687   
82.   9A1CSB 1663  1663                     
83.   9A6NGP 1556  202  1354                   
84.   9A6LZT 1458                    1458   
85.   9A2FO 1258                  1258     
86.   9A3TN 1128              1128         
87.   9A1COE 1089  1089                     
88.   9A5ALC 1007      1007                 
89.   9A5NV 947        947               
90.   9A3QB 857      857                 
91.   9A6IV 848    478  370                 
92.   9A1CBT 549  549                     
93.   9A7GZX 545                  545     
94.   9A7IUP 365                365       
95.   9A3ARC 258                    258   
96.   9A3FR 216          216             
97.   9A5ABB 50  50                     


    D - YL

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.   9A4DI 62873  4745  6869  6564  7210    5294  5132  7990  7505  6382  5182 
2.   9A6IBU 41695  3424  5048  4726  5201    3400  5201  6664    6364  1667 
3.   9A3BKL 38759    9724  5388      8100    3100  9431    3016 
4.   9A3BGN 37910  5293  5428  3004  4945      4939  4711  4689  2647  2254 
5.   9A3ND 36075  1389  2840  2649  3441    14753  3034  4733    1852  1384 
6.   9A7GVA 26694  4870  5281    1528      2803  5230  3957  1602  1423 
7.   9A7JKL 6680                6680       
8.   9A3BCH 5895            5895           
9.   9A6NEB 3924    3924                   
10.   9A3AKT 2884                2884       
11.   9A3AKM 2840                2840       
12.   9A3AOS 2689    2253        436           
13.   9A7PJB 1617                  1617     
14.   9A7IMV 1611    495  1116                 
15.   9A3BRM 1027        1027               
16.   9A7BRD 682      682                 
17.   9A7JAV 662                    662   


    E - Postaje izvan 9A sve vrste rada

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.   HG3X 134426    19365  20395  15715  37574    17270  24107       
2.   T94QI 57450        12773  12535      15106  17036     
3.   YU1GT 50366          18789      17528    14049   
4.   YT1DW 48951                32778    16173   
5.   YU1LA 34255          18211          16044   
6.   S59DME 32166          19326      8467  4373     
7.   YU1EM 22740                8308    14432   
8.   OK1NYD 16474  4837        8379  3258           
9.   S56Q 16154          16154             
10.   S57SXS 14991                14991       
11.   T94G 13889                6648  7241     
12.   S55L 12803                12803       
13.   YT2TM 12700                4226    8474   
14.   YU7KG 11949                11949       
15.   S59GS 11860                    11860   
16.   HA5OO 11793          11793             
17.   S51I 11626  4750  6876                   
18.   YU7TRI 9048                    9048   
19.   T95DFE 8271                8271       
20.   S53MM 7934          7934             
21.   T96A 7551                7551       
22.   YZ1KU 6179        2791        3388       
23.   OK1DEU 6148          6148             
24.   T91EPA 5790                5790       
25.   LZ1ZP 4696          4696             
26.   S57ODK 4295                4295       
27.   S59DMJ 3911          3911             
28.   YT1WV 3488                    3488   
29.   YU1MS 2682                    2682   
30.   S52ST 2199    2199                   
31.   YT2RA 1360                    1360   
32.   YT7RYJ 825                    825   
33.   SP7FDV 633                    633   
34.   S57MP 414                    414   


    F - Postaje izvan 9A samo FM

Nr. Call UKUPNO I Per. II Per. III Per. IV Per. V Per. VI Per. VII Per. VIII Per. IX Per. X Per. XI Per.
1.   T95NNV 58121    4096  2762  3877  7578  3992  6718  7446  8878  8185  4589 
2.   T92RGV 51444  2188  4193  2559  4088  7375  3992  6718  7243  8712    4376 
3.   T94XF 34096  2202  452    1031  9973      11629  8809     
4.   T92RXP 29353          9804      10857  8692     
5.   T91BIH 29216      1582  1031  10365      10691  5547     
6.   S57RWW 27090  4453    5035  8952        8650       
7.   S57MP 26106    3452  2300  1119  9623  1762      7850     
8.   T92RGF 21143  2095        9148      9900       
9.   T95NDR 12618                9249  3369     
10.   T95NDF 12546          3948      8598       
11.   S55K 11697                11697       
12.   T95NDH 9600          9600             
13.   T960A 9564          9564             
14.   T960ARA 9421          9421             
15.   T92RWU 9257          9257             
16.   T94HA 9142                6722  2420     
17.   T91EHA 8696          2501      6195       
18.   T92RKH 8253                8253       
19.   T92RQU 8093                8093       
20.   T92RSR 6862    3792      3070             
21.   T92RAU 6817    3683      3134             
22.   T90C 6217                6217       
23.   T92RQU 5941    2099      616        3226     
24.   T94ZI 5478                5478       
25.   T92RUJ 5119  2017        3102             
26.   T92RKR 4880    4880                   
27.   T95NIL 4620                4620       
28.   S56PIT 3614                3614       
29.   T92RDH 3238    859  2379                 
30.   S59DME 3100              3100         
31.   T92NMO 2475                    2475   
32.   T92RHX 2285                    2285   
33.   T92OHA 2210    2210                   
33.   T92ROP 2210    2210                   
35.   YT1PSO 2190                    2190   
36.   S57MPO 2159                2159       
37.   T92PSG 1904          1904             
38.   T92RPI 1437          1437             
39.   S53HI 679                679       
39.   S55HS 679                679       
39.   S59DRO 679                679       
42.   YT7RYJ 593  593                     
42.   S53LL 593      593