Bljesak 2009.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4VM  JN85FS  93  21698  0.00%  IK3UNA/1
  JN35TF
 692  124  100  DL7KM
 2.  9A2LX  JN95LM  60  20108  0.77%  DK1FG
  JN59OP
 741  120  800  DK7ZB
 3.  9A2TK  JN76WA  94  15859  0.52%  DG8NCO
  JO50VH
 566  250  600  4x6 el Oblong Quad
 4.  9A2C  JN95IN  57  14512  7.09%  DK1FG
  JN59OP
 723  95m  50w  17elem Tonna
 5.  9A5AB  JN75VV  82  10682  3.37%  OK7ST
  JO70DP
 540  138 m  100 W  1 x 14 el.
 6.  9A3XM  JN85EL  49  8896  3.51%  OK1DSX
  JO60RN
 606  100  150w  yagi 0213m
 7.  9A2GA  JN75WR  88  8050  1.36%  OK1DOL
  JN69NX
 516  135 m  50 W  A270-10S
 8.  9A2UB  JN86OB  32  4689  0.00%  OK1DIX
  JO70EB
 493  85 m  80 W  16 el. Tonna
 9.  9A4DK  JN85LL  37  4653  8.94%  OM4CW
  JN99CH
 437    200 W  16 elemanata TONA
 10.  9A2UJ  JN85AT  51  3105  5.91%  OM4CW
  JN99CH
 422  200  50  Kolinear
 11.  9A2DM  JN86KD  14  2643  0.04%  OK7ST
  JO70DP
 536  140 m  10  14 el. dk7zb
 12.  9A6ILI  JN86EH  30  2153  3.93%  E74MC
  JN74XX
 152    25 W  7el DK7ZB
 13.  9A2KK  JN85KV  28  2109  0.00%  IK6LZA
  JN63MS
 384      JOT
 14.  9A7PSN  JN85IW  22  1757  4.87%  OK1DIX
  JO70EB
 491  130  10  Yagi 10 el.
 15.  9A3ALD  JN86EH  22  1538  8.99%  E74MC
  JN74XX
 152    25 W  7el DK7ZB
 16.  9A5ALC  JN95AD  21  1050  0.00%  9A3AAN
  JN85GI
 120  92  25  6 el. Yagi

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1C  JN75RM  93  19926  2.52%  IK3UNA/1
  JN35TF
 613  318  700  4 X M2
 2.  9A1W  JN75ST  90  19239  0.00%  LZ2ZY
  KN13OT
 645  804  700  4x10 el. DK7ZB
 3.  9A0C  JN85AO  82  17840  0.00%  OK1DSX
  JO60RN
 584  170 m  100 W  17B2 17 el.
 4.  9A1KDE  JN95FQ  71  16089  1.28%  DK1FG
  JN59OP
 699  94 m  100 W  22 EL.YU0B
 5.  9A1CMS  JN86DM  43  9802  0.00%  IK3UNA/1
  JN35TF
 687  276  500  2x17 ele.F9FT
 6.  9A0Z  JN76WA  84  9568  0.24%  OK7ST
  JO70DP
 528  230  100  4x7 ele. DL6WU
 7.  9A1CEQ  JN85ER  69  8465  1.51%  OK1DOL
  JN69NX
 532  103  50  8 el. Oblong
 8.  9A1BJK  JN75CH  17  3442  0.00%  IK3UNA/1
  JN35TF
 516  1175 m  14 W  YAGI 9 el.
 9.  9A1CFR  JN85AR  57  3422  2.26%  IK6HRA
  JN63QP
 314  106m  100 W  2 x 9 el TRACARO YAGI
 10.  9A5Z  JN86KD  3  521  0.00%  OK2KCN
  JN89OI
 358  140 m  10 W  14 el. DK7ZB

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4TT  JN85LW  120  10709  2.01%  S56RPJ
  JN75HS
 182  260  100  UVS-300
 2.  9A2UI  JN95FQ  63  6991  1.45%  S59IVG
  JN76JA
 287  94 m  45 W  2 x 11 ely
 3.  9A7IJL  JN85DK  85  6047  0.97%  9A5TJ
  JN95JG
 197  130  45 W  2x12el YAGI
 4.  9A1TZ  JN85LO  78  5727  7.15%  S59IVG
  JN76JA
 175  100  25  Diamond X-510
 5.  9A7KJI  JN85OO  67  5513  3.59%  S59IVG
  JN76JA
 194  207 m    
 6.  9A7KFF  JN75OC  48  5163  4.37%  9A2UI
  JN95FQ
 263  830m  45w  12el.yari
 7.  9A3CKF  JN75XT  76  4174  2.34%  9A7GZX
  JN85XD
 173    50 W  Ringo-Ranger
 8.  9A7IDC  JN85GT  66  4084  3.75%  9A2UI
  JN95FQ
 150  110  50  MA6000
 9.  9A5TJ  JN95JG  37  3708  1.28%  9A1W
  JN75ST
 261  82 m  25w  2x10. DL6WU
 10.  9A7GZX  JN85XD  44  3593  0.00%  S50AL
  JN76PB
 232  89  60  2x11 slot
 11.  9A7KM  JN85NK  48  3483  1.67%  S59IVG
  JN76JA
 193  100 m  65 W  2 x 7 el. YAGI
 12.  9A6IND  JN95AE  47  3264  2.94%  9A1W
  JN75ST
 207  92 m  50 W  Yagi 9 elemenata
 13.  9A1RC  JN85GP  44  2860  0.00%  9A5TJ
  JN95JG
 181  103  45  delta loop 2*9el
 14.  9A5BBD  JN85ER  50  2823  6.06%  9A7GZX
  JN85XD
 140  103  5  2 X 7 el. DELTALOOP
 15.  9A3CNP  JN75UV  42  2528  2.28%  9A1JSB
  JN85WF
 185    5 W  
 16.  9A3UJ  JN85JL  40  2467  1.28%  S50AL
  JN76PB
 134  126 m  10 W  DAJMOND X510
 17.  9A5AC  JN75UT  33  1986  0.55%  9A1JSB
  JN85WF
 181  150 m  50 W  Diamond X100
 18.  9A7PVM  JN85AU  40  1908  4.65%  9A7KFF
  JN75OC
 106    45  Slim JIM
 19.  9A3CAN  JN75XT  41  1844  0.00%  9A1FBC
  JN85OK
 106    25 W  ECOMET x 300
 20.  9A6DQB  JN85AR  39  1755  0.62%  S59IVG
  JN76JA
 103  106 m  25 W  2 x 9 el. Yagi
 21.  9A6KTB  JN75SL  23  1503  0.00%  9A9P
  JN85OK
 131    100W  Vertical
 22.  9A6LRY  JN95AD  15  721  0.00%  9A3CCC
  JN85JL
 105  92m  20 W  GP MA-2000
 23.  9A6DJX  JN95AE  10  498  0.00%  9A4TT
  JN85LW
 119  92 m  15 W  2 x 6 el. Yagi
 24.  9A7IUP  JN86KD  7  368  4.66%  9A1N
  JN85LI
 89    10  VERTIKAL
 25.  9A7JVB  JN95AD  10  235  0.00%  9A2UI
  JN95FQ
 69  85  5w  11 el.

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1N  JN85LI  115  10114  0.86%  S57OPZ/P
  JN76BD
 237  120 m  100 W  4 x 8 el. oblong
 2.  9A1JSB  JN85WF  85  9082  0.00%  S59IVG
  JN76JA
 256  300m  50w  2x9
 3.  9A1K  JN85JL  104  8924  0.72%  S57BNX/P
  JN76BD
 220  213 m  100 W  X510
 4.  9A4U  JN85NK  50  3872  5.70%  S59IVG
  JN76JA
 193  290  50  X 510 N
 5.  9A1CGK  JN85TE  44  3269  0.00%  S50AL
  JN76PB
 206    25 W  Diamond
 6.  9A1I  JN85ER  59  3148  0.51%  9A7GZX
  JN85XD
 140  101 m  10 W  2 x 5 el. D.LOOP
 7.  9A1CBT  JN75XT  40  2316  0.04%  9A1JSB
  JN85WF
 163    80 W  DIAMOND X 510, TONNA 16el
 8.  9A3GJ  JN85QG  34  2190  0.00%  9A1C
  JN75RM
 153  132  200  SLIM-JIM/jagy 10 ele.
 9.  9A1CTL  JN85NK  25  1903  3.40%  S59IVG
  JN76JA
 193  180  50W  X 510 N

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3CCC  JN85JL  105  8989  0.00%  S57BNX/P
  JN76BD
 220  213 m  50 W  x510
 2.  9A7GVA  JN85NK  54  4802  5.82%  S59IVG
  JN76JA
 193  180  25  X 510N
 3.  9A4DI  JN75XS  73  4655  6.68%  9A7GZX
  JN85XD
 171      
 4.  9A6IBU  JN85CU  63  3971  3.41%  9A2UI
  JN95FQ
 176  150  50  YAGI 11 EL
 5.  9A3ND  JN95FQ  33  2414  0.00%  9A7IJL
  JN85DK
 172  92 m  50W  J-ot

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  HG5BVK/P  JN97LF  30  9434  0.00%  IK6LZA
  JN63MS
 601  106  100  17 ELEMENTS F9FT
 2.  YU7HI  JN95WG  14  3994  0.00%  DK1FG
  JN59OP
 813  75  30  OBLONG 13 EL
 3.  S59DME  JN75PP  28  2198  4.48%  IK6LZA
  JN63MS
 275  10    Jagy 17 el

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  S59IVG  JN76JA  84  9186  2.77%  9A2UI
  JN95FQ
 287  760 m  50 W  9 el. Tonna
 2.  E74NV  JN85AA  86  8040  1.03%  9A5TJ
  JN95JG
 218  470  50  DIAMOND DX310
 3.  E74MC  JN74XX  63  5868  6.55%  9A2UI
  JN95FQ
 211    50 W  9 el yagi
 4.  E75DHS  JN74XX  52  4962  9.86%  9A2UI
  JN95FQ
 211    50 w  9 el. yagi
 5.  E71ASM  JN74XX  38  3409  4.16%  HA3IN
  JN96DB
 219    45 w  9 el. yagi
 6.  E74QG  JN75WB  41  3071  3.52%  9A1JSB
  JN85WF
 159  380 m  25 W  6 EL YAGI
 7.  E76D  JN94AR  19  1732  9.70%  9A7PSN
  JN85IW
 171  325 m  1 W  6 el. DL6WU
 8.  E76MJ  JN74WT  16  1082  0.00%  9A4TT
  JN85LW
 152    45 W  Yagi 6 el.
 9.  S57MP  JN76NI  9  1018  0.00%  9A1N
  JN85LI
 181  390 m  25 W  Diamond X-510-M
 10.  YT7ADO  KN05BS  4  241  0.00%  HG4GGD
  JN96QV
 138    10 W  1/4 gp


Diskvalificirane stanice zbog više od 10% grešaka:
9A2LG
9A4RC
9A6DLY
9A3SM
9A3CIZ
9A2PR
9A3LN
9A4MF
9A6IV
HA130HALLO
E72DCZ/P
S50AL
E71ECZ
E75DC
S57TI