Otok Ivanić 2012.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4VM  JN85FS  110  28945  1.51%  I1XOI
  JN44FF
 652  134  100  DL7KM
 2.  9A2LX  JN95LM  75  27192  3.57%  I1RJP
  JN45BO
 843  120  700  Yagi
 3.  9A6ARB  JN75SK  40  11815  0.00%  OK1IO
  JO70OR
 589  140  100  YAGI12 EL.
 4.  9A205AB  JN75VV  53  9719  0.00%  OK7ST
  JO70DP
 540  138  100  1 x 14 el.
 5.  9A206SJZ  JN85FW  53  8551  8.87%  OK1KOB
  JO70UK
 504  158  100  dl7km
 6.  9A5IGY  JN75SL  41  7760  17.08%  OK1KKL
  JO70PO
 571    100  X510 / 10 EL OBLONG
 7.  9A7JZC  JN76WA  41  7078  15.39%  OK1NPF
  JO70SQ
 520  230  100  10 ele. DK7ZB
 8.  9A1WW  JN75SL  20  6616  8.00%  OK1IO
  JO70OR
 585  118  100  YU7EF
 9.  9A7GZX  JN85WF  41  5831  6.70%  OK2S
  JO80OB
 540  300  20  x - yagi 9el.
 10.  9A202UB  JN86OB  30  4897  4.86%  SP6HED
  JO80IL
 493    80  Tonna 16 el.
 11.  9A7PLT  JN75TS  49  4389  1.72%  HG3X
  JN96EE
 218    50  
 12.  9A6DAC  JN75SL  11  3387  11.10%  OK2S
  JO80OB
 525  110  50  17 EL.Yagi by 9A6DAC
 13.  9A2KO  JN75IE  13  3015  14.59%  I1BPU/1
  JN45CQ
 511  10  25  16 el.yagi
 14.  9A6DJX  JN95AE  18  2516  0.00%  HA6VV/P
  JN97WV
 333  92  25  dvostruki quad
 15.  9A3OD  JN95JB  4  1565  0.00%  OK1RZ
  JN79PP
 574  82  25  9el. yagi
 16.  9A2XW  JN75SM  5  989  0.00%  SP6HED
  JO80IL
 559  128  100  

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A0V  JN95PE  126  48783  0.60%  OK1KAD
  JO60KI
 748  187  300  2 x 16 el. DL6WU
 2.  9A5G  JN75GK  101  28080  0.44%  OM0TT
  KN08XQ
 668  1490  100  8 el quad
 3.  9A8D  JN95LM  87  27240  5.72%  DL9NDA
  JO50VF
 748    200  2 x 16el.F9FT
 4.  9A200C  JN85AO  81  21372  2.27%  DG0VOG
  JO60QU
 617  170  100  17B2, X510
 5.  9A1EJK  JN85QU  74  21269  5.26%  I1RJP
  JN45BO
 719  122  100  Yagi 12 el
 6.  9A5Z  JN86KD  75  21147  4.49%  DL9NDA
  JO50VF
 590  140  100  14 el. dk7zb
 7.  9A201CTL  JN85LL  41  10372  1.58%  I1XOI
  JN44FF
 684  175  10  TONA 17 EL
 8.  9A1CRS  JN95AD  48  8821  6.75%  OK2S
  JO80OB
 551  92  60  9 el. Yagi
 9.  9A1N  JN85LI  29  4971  0.00%  OK2KJT
  JN99AJ
 457  200  500  1 x 15 el. yu7ef
 10.  9A1I  JN85GT  29  2225  4.30%  S57CU
  JN66WB
 209  110  50  OBLONG

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1DL  JN85WF  83  11204  1.98%  S57CU
  JN66WB
 325  300  120  2x11 DL6WU
 2.  9A4TT  JN85OV  95  11066  4.80%  YT2R
  KN04OO
 345  260  100  UVS 300
 3.  9A203KX  JN85QJ  90  9740  0.00%  S57CU
  JN66WB
 282  986  25  JAGY 10 elm.
 4.  9A5TJ  JN95JG  39  5738  5.53%  S57CU
  JN66WB
 393  82  25  2x10. DL6WU
 5.  9A6DLY  JN85FX  63  5255  0.00%  9A8D
  JN95LM
 201  167  50  loop yagi
 6.  9A202GS  JN75XT  44  3378  0.56%  S57CU
  JN66WB
 164  127  10  Diamond X510
 7.  9A3QI  JN75OJ  27  2564  13.52%  9A203KX
  JN85QJ
 170  1268  50  YAGI 9 EL
 8.  9A204DD  JN85CS  20  1116  0.00%  E71ASM
  JN84GK
 151  103  5  J-otka
 9.  9A7IUP  JN86KH  5  549  0.00%  E71ASM
  JN84GK
 211    25  VERTIKAL

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4U  JN85PK  95  11114  5.04%  S57CU
  JN66WB
 275  654  100  X510N
 2.  9A201CBT  JN75XS  69  6006  6.88%  9A5TJ
  JN95JG
 228    10  X510N
 3.  9A1CEQ  JN85GP  49  4396  0.00%  S57CU
  JN66WB
 212  103  45  delta loop 2x9el

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A5KIS  JN75SL  48  11113  4.77%  OK7ST
  JO70DP
 582  120  100  Oblong 9el., X510
 2.  9A6AMI  JN85RG  34  2823  4.53%  S59DIQ
  JN86BJ
 163  100  25  DIAMOND X-50
 3.  E71JK  JN74XX  29  2600  3.45%  S51GB
  JN76QK
 169  300  50  YAGI 6 el.
 4.  S55NM  JN76KH  29  2436  21.85%  9A1DL
  JN85WF
 263  361  30  DIAMOND X-510
 5.  E72STL  JN74XX  25  2078  3.53%  E72NNO
  JN94FV
 198  450  10  diamond x510
 6.  S55TR  JN76MI  22  1828  13.20%  9A1DL
  JN85WF
 253  372  50  9.El.Yagi

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  S56P  JN76PO  183  55408  0.00%  LZ2ZY
  KN13OT
 694    1000  2x9 el. F9FT
 2.  HG3X  JN96EE  148  49115  6.47%  IZ1XGD
  JN35SD
 850  600  800  2x10ek DK7ZB +12el yu7ef
 3.  HA6VV/P  JN97WV  150  47123  5.25%  IW0HLE/5
  JN52OJ
 914  834  800  4x11el. EF0211B
 4.  YU7TRI  KN04KV  60  24501  5.12%  OK7ST
  JO70DP
 807  118  100  3x9el. ELLY YU1QT
 5.  HG5BVK/P  JN97LF  86  24164  6.12%  DG0VOG
  JO60QU
 573  106  100  17 EL F9FT
 6.  YT7WE  KN05EJ  61  23694  2.37%  OK7ST
  JO70DP
 739  80  100  11 EL. YU7EF
 7.  SP6HED  JO80IL  89  22596  7.27%  E71EBS
  JN94GR
 654    350  13 el dl6wu
 8.  E71EBS  JN94GR  72  20705  0.00%  OK1VUB
  JO70KK
 692  734  100  2 x 11 el. YU7EF
 9.  YT1WP  KN04CV  38  13660  4.68%  OK7ST
  JO70DP
 777  66  50  Yagi Cashcraft 17 el
 10.  YU7HI  JN95WG  42  12196  2.70%  OK7ST
  JO70DP
 728  75  50  13 EL.OBLONG BY YU1QT
 11.  YU2KU  KN04ET  21  4985  0.00%  OK2S
  JO80OB
 631  70  30  9el f9ft
 12.  LZ2ZY  KN13OT  9  4189  17.80%  OM4CW
  JN99CH
 721  56  500  2x9 el.
 13.  E71W  JN93GT  15  3714  4.23%  UT5DV
  KN18DO
 606  1170  50  quad 10el.
 14.  HA2MJ  JN97DQ  19  3510  21.42%  SP6HED
  JO80IL
 332  185  25  9 el qvagi
 15.  YU2ECP  KN04FT  16  3103  5.19%  HA6VV/P
  JN97WV
 346  100  25  OBLONG BY YU1QT 6 EL.
 16.  YT7KGY  KN05BS  9  1859  0.00%  OK2KZO
  JN88AU
 461  89  2.5  yagi 10 el dl6wu

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E71ASM  JN84GK  89  15429  1.76%  YU2ECP
  KN04FT
 313  1962  50  diamond x510
 2.  E78BDB  JN85KA  86  10785  3.31%  S57RJ
  JN76BJ
 263  876  40  AN-44 iskra
 3.  S55KM  JN76KH  57  5648  1.76%  9A1DL
  JN85WF
 263  8  30  Diamond X-510
 4.  E72SZE  JN84GK  28  4104  0.00%  YU2ECP
  KN04FT
 313  1962  50  diamond x510
 5.  E74NI  JN84GK  23  3192  0.00%  S55KG
  JN76NI
 241  1962  50  diamond x510
 6.  S57TI  JN76MI  31  2890  4.97%  9A1DL
  JN85WF
 253  372  50  9.EL.YAGI
 7.  E71ECZ  JN74XX  28  2447  7.76%  S51GB
  JN76QK
 169  500  50  YAGI 6 el.
 8.  E78CLF  JN84GK  13  2146  0.00%  S55NM
  JN76KH
 246  1962  50  diamond x510
 9.  E76MJ  JN74WT  22  2140  4.93%  S51GB
  JN76QK
 185  200  45  tonna 9el
 10.  E77CAC  JN84GK  13  1895  0.00%  YT7RYJ
  JN95NS
 252  1962  50  diamond x510
 11.  E71HN  JN84GK  13  1715  0.00%  S55KM
  JN76KH
 246  1962  50  diamond x510
 12.  S51TS  JN76LI  20  1678  6.41%  9A1DL
  JN85WF
 259  327  5  V-200PL
 13.  YT7RYJ  JN95NS  11  1594  19.00%  E71ASM
  JN84GK
 252  80  30  2x9 ELEM
 14.  E71ADO  JN74XX  24  1541  0.00%  9A203KX
  JN85QJ
 121  350  50  gp
 15.  E72JG  JN84GK  10  1379  5.22%  S57CU
  JN66WB
 277  1962  50  diamond x510
 16.  E77AZS  JN84GK  12  1296  0.00%  E72NNO
  JN94FV
 160  1962  50  diamond x510
 17.  E76TT  JN74XX  10  1158  0.00%  S55KG
  JN76NI
 167  450  10  diamond x510
 18.  E75RP  JN84GK  8  1151  0.00%  S52JG
  JN76NI
 241  1962  50  diamond x510
 19.  E76WW  JN74XX  9  1082  0.00%  S52JG
  JN76NI
 167  450  10  diamond x510
 20.  E76SEM  JN84GK  6  999  0.00%  S52JG
  JN76NI
 241  1962  50  diamond x510
 21.  E71MN  JN84GK  7  999  18.52%  S55KM
  JN76KH
 246  1962  50  diamond x510
 22.  E72KM  JN84GK  7  982  29.45%  S55KM
  JN76KH
 246  450  50  diamond x510
 23.  E78EMA  JN84GK  7  928  0.00%  S52JG
  JN76NI
 241  1962  50  diamond x510
 24.  E77NAS  JN84GK  7  906  0.00%  S55KM
  JN76KH
 246  1962  50  diamond x510
 25.  E77VMM  JN84OS  8  634  29.71%  YT7RYJ
  JN95NS
 187  177  45  yagi 8el

 Timovi:
  9A0V (145 MHz) 9A2YO,9A2KK,9A6IAB,9A7PML
  9A1CEQ (145 MHz) 9a1rc Igor
  9A1CRS (145 MHz) 9A3BEN-9A5ALC-ZRINO
  9A1EJK (145 MHz) 9A5RC-9A2WY-9A3BO
  9A1N (145 MHz) 9A2N - 9A9C
  9A200C (145 MHz) 9A2HI, 9A4OP, 9A3DBV
  9A201CBT (145 MHz) 9A4DI
  9A201CTL (145 MHz) 9A4DK
  9A202UB (145 MHz) 9A2UB
  9A205AB (145 MHz) 9A5205ab
  9A4U (145 MHz) 9A6KKD - 9A4MF
  9A5G (145 MHz) 9a6aiv, 9a6lvy, 9a2vx
  9A5Z (145 MHz) 9A2DM
  9A8D (145 MHz) 9A3EDU, 9A7JGN, 9A4BB