PREGRADA CONTEST 2006

Kategorija A

(Jedan operator, sve vrste rada)

Mj. Poz. oznaka Lokator Broj veza Rezultat
1. 9A2KK JN85OV 141 39 891
2. 9A4VM JN85FS 125 35 576
3. 9A6JWF JN75SL 48 13 065
4. 9A2GA JN75WR 61 9678
5. 9A7K JN86KD 26 6348
6. 9A6NIK JN85KV 55 6084
7. 9A2UB JN86OB 22 1401

 

Kategorija B

(Više operatora, sve vrste rada)

Mj. Poz. oznaka Lokator Broj veza Rezultat
1. 9A5Y JN85PO 185 61 630
2. 9A1W JN75ST 115 26 425
3. 9A0C JN75VS 95 20 462
4. 9A1K JN85JL 87 12 042
5. 9A1FBC JN85OJ 75 9539
6. 9A4U JN85NK 54 8785
7. 9A1CEQ JN85ER 52 8291
8. 9A1COE JN95CF 27 3563
9. 9A1CPG JN76VD 29 2670
10. 9A1CPF JN76VD 24 2277
11. 9A1CFL JN76VD 24 2133
12. 9A1CPR JN76VD 17 1721
13. 9A1CPH JN76VD 7 400
14. 9A1CPP JN95HN 6 397
15. 9A8K JN86KD 7 316

 

Kategorija C

(Samo FM)

Mj. Poz. oznaka Lokator Broj veza Rezultat
1. 9A1DL JN95CF 83 15 739
2. 9A3AMQ JN75XV 87 10 266
3. 9A7PTZ JN85LO 61 9015
4. 9A6JNJ JN85HK 66 8555
5. 9A50A JN85KV 63 8262
6. 9A6APT JN75WX 40 7518
7. 9A7KJI JN85OO 52 7300
8. 9A7KM JN85NK 55 6955
9. 9A6ZT JN75XS 34 5638
10. 9A6KKD JN85NK 32 5515
11. 9A3JB JN85NK 46 4794
12. 9A5AC JN75UT 28 4059
13. 9A3ACK JN85NK 21 4017
14. 9A3ADH JN85JL 30 3040
15. 9A3AOP JN85IV 41 2781
16. 9A3Z JN76VD 27 2627
17. 9A6B JN75XV 18 2010
18. 9A3EH JN76VD 22 1897
19. 9A6NDA JN76VD 21 1874
20. 9A3UJ JN85JL 18 1633
21. 9A6DTP JN76VD 9 594
22. 9A6NLP JN86KD 8 436
23. 9A7BWJ JN95HN 6 397

 

Kategorija D

(YL)

Mj. Poz. oznaka Lokator Broj veza Rezultat
1. 9A4DI JN75XS 83 12 114
2. 9A7GVA JN85NK 51 8597
3. 9A250B JN85KV 63 8262
4. 9A3BAR JN86KD 28 6410
5. 9A3ZO JN76VD 26 3171
6. 9A3AOS JN85IV 41 2781
7. 9A6JSN JN76VD 12 1010
8. 9AAAS JN76VD 9 707

 

Kategorija E

(Postaje izvan 9A, sve vrste rada)

Mj. Poz. oznaka Lokator Broj veza Rezultat
1. HG3X JN96CC 46 7483
2. S51I JN86AM 50 6147

 

Kategorija F

(Postaje izvan 9A, samo FM)

Mj. Poz. oznaka Lokator Broj veza Rezultat
1. HA3FHH JN96CC 26 3249