Službeni rezultati UKV natjecanja "Ruka prijateljstva 2006"

A kat. (jedan operator - sve vrste rada)
1. 9A4VM 20.997
2. 9A5AB 19.010
3. 9A2GA 8.664
4. 9A2YC 6.376
5. 9A2UB 3.942
6. 9A7K 2.107

B kat. (više operatora - sve vrste rada, ovdje su svi radioklubovi)
1. 9A1W 23.261
2. 9A4P 18.749
3. 9A1C 14.684
4. 9A0C 13.476
5. 9A1CEQ 10.584
6. 9A1K 9.635
7. 9A50A 5.930
8. 9A4U 4.162
9. 9A4C 3.756
10. 9A1BTU 2.694
11. 9A9Z 1.845
12. 9A06P 1.322
13. 9A1CBK 646

C kat. (samo FM vrsta rada - samo osobne postaje)
1. 9A2UI 13.258
2. 9A1DL 12.775
3. 9A6DJX 7.064
4. 9A5AC 6.828
5. 9A6JNJ 6.751
6. 9A4TT 6.694
7. 9A7KM 6.584
8. 9A3ADH 5.931
9. 9A6LRY 5.791
10. 9A3AMQ 5.578
11. 9A7KJI 5.137
12. 9A6NCC 4.714
13. 9A6NIK 4.179
14. 9A1TZ 3.756
15. 9A5ALC 3.708
16. 9A6KKD 3.454
17. 9A5TJ 2.654
18. 9A6JTW 2.306
19. 9A3ACK 1.982
20. 9A6GWF 1.799
21. 9A4MF 1.732
22. 9A6PAA 1.312
23. 9A7KWS 1.266
24. 9A7JVB 746

D kat. (YL)
1. 9A3ND 7.316
2. 9A6IBU 4.664
3. 9A7GVA 2.482
4. 9A3BAR 1.238

E kat. (osobne postaje izvan 9A, sve vrste rada)
1. YT1DW 16.369
2. S51I 14.196
3. YU1GT 11.118
4. YZ1TM 6.130
5. YU1EM 6.016
6. YT1WV 3.791

F kat. (osobne postaje izvan 9A, samo FM)
1. HG3X 22.306
2. T92SNV 9.367
3. T92RQU 3.603
4. T92ROP 3.603
5. S57E 3.576
6. 550AL 3.368
7. YT7RYJ 1.604
8. S57RWW 343

G kat. (kategorija slijepih- osobne postaje)
1. 9A4DI 7.621
2. 9A2GS 6.842
3. 9A6NDN 5.859
4. 9A6NPG 5.763
5. 9A6APT 3.348
6. 9A6JWM 3.087
7. 9A3ASA 2.406
8. 9A4PJ 1.182
9. 9A7JAV 845
10. 9A3ARC 12

Klubovi i sekcije slijepih:
1. 9A1CBT 6.122
2. 9A1CKZ 5.794
3. 9A1CJV 5.773
4. 9A1CJZ 5.768
5. 9A1CZA 1.422

Diploma za učešće:
9A1FBC