Pravila natjecanja "Antunovo 2020"

 

ORGANIZATORI NATJECANJA - Radio klub Osijek 9A1O, Radio klub Vukovar 9A0V i Radio klub Našice 9A1DAB

SUDIONICI - Sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i zemalja članica IARU-a.

TERMIN ODRŽAVANJA NATJECANJA - Nedjelja, 21. lipnja 2020. godine u sklopu 6. perioda 9A Activity Contesta.

VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA - 07:00 do 15:00 UTC.

FREKVENCIJE - VHF području, 144 do 145,550 MHz sukladno band-planu 1. regiona IARU-a.

KATEGORIJE:

A - Jedan operator, sve vrste rada

B - Više operatora, sve vrste rada

C1 - Jedan operator, samo FM

C2 - Više operatora, samo FM       

D - Postaje izvan 9A, sve vrste rada

E - Postaje izvan 9A, samo FM

Klubske postaje koje rade svim vrstama rada mogu prijaviti rezultat natjecanja isključivo u kategoriji više operatora.

VRSTE RADA - CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu I. regiona IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS) preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze neće biti priznate.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA - U skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje.

RAPORTI - Tijekom natjecanja obavezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze i WW lokatora; npr. 59(9)001 JN95MI.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti uvedene u dnevnik, jasno označene i bez bodova.

NATJECATELJSKI DNEVNICI - Sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme po UTC, pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST- U standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i ham spirita (u zaglavlju EDI datoteke).

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA - Sukladno naputku o pravilima VHF natjecanja I. regiona IARU-a.

PRIJAVA NATJECATELJSKIH DNEVNIKA - Isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu na UKV Robot na adresi www.hrvhf.net

ROK ZA PRIJAVU NATJECATELJSKIH DNEVNIKA - Najkasnije 8 dana po održanom natjecanju. 

OBRADA DNEVNIKA I OBJAVA REZULTATA - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na WEB stranici HRS-a najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbu na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pisanom obliku najkasnije 8. dan nakon objave istih. Po isteku navedenog roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Odluke natjecateljske komisije su konačne.

Natjecateljsku komisiju čine:

1. Marijan Rečić, 9A2C - predsjednik

2. Julije Novak, 9A2YO - član

3. Zdenko Nagy, 9A7JBF - član

NAGRADE NATJECATELJIMA - Tri prvoplasirana natjecatelja u kategorijama A, B, C1 i C2 biti će nagrađeni plaketom i diplomom, a svi ostali diplomom sa naznakom osvojenog mjesta. 

 Datum, vrijeme i mjesto održavanja HAMFEST-a na kojem će biti podijeljene nagrade biti će objavljeno na WEB stranici HRS-a.

Organizacijsko povjerenstvo